SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky, volebného obvodu pre voľby prezidenta 2024 a adresy na doručenie Oznámení o delegovaní člena do komisie

 22.01.2024

Oznam

v súvislosti s rozhodnutím č. 1/2024 z. z.  predsedu národnej rady slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 23. marca 2024 od 07.00 h do 22.00 h    a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024 oznamujeme že: 


Volebný obvod: V obci Radoma je volebný obvod: 1
Volebná miestnosť: Prízemie kultúrneho domu Radoma

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Starostka obce Radoma vymenovala za zapisovateľku miestnej volebnej komisie:
Meno, priezvisko, titul: Patrícia Juhasiková Tel. č.: 054/7881057 email: obecnyuradradoma@gmail.com

E - mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je: obecnyuradradoma@gmail.com.

E - mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: obecnyuradradoma@gmail.com alebo osobne či poštou na: Obecný úrad Radoma, Radoma 45, 090 42  Okrúhle. 


V Radome dňa 22.01.2024

Daniela Zelonkayová
      starostka obce

 


Zoznam aktualít: