SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky, volebného obvodu pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 a adresy na doručenie Oznámení o delegovaní člena do komisie

 22.01.2024

Oznam

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


Volebný obvod: V obci Radoma je volebný obvod: 1
Volebná miestnosť: Kinosála obecného úradu

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Starostka obce Radoma vymenovala za zapisovateľku miestnej volebnej komisie:
Meno, priezvisko, titul: Patrícia Juhasiková Tel. č.: 054/7881057 email: obecnyuradradoma@gmail.com

E - mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je: obecnyuradradoma@gmail.com.

E - mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: obecnyuradradoma@gmail.com alebo osobne či poštou na: Obecný úrad Radoma, Radoma 45, 090 42  Okrúhle. 


V Radome dňa 01.03.2024

Daniela Zelonkayová
      starostka obce

 


Zoznam aktualít: