SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky a volebného obvodu pre voľby do NR SR 2023

 03.07.2023

Oznam

súvislosti s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 30. septembra 2023 od 07.00 h do 22.00 h

 


Volebný obvod: V obci Radoma je volebný obvod: 1
Volebná miestnosť: Prízemie kultúrneho domu Radoma

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Starostka obce Radoma vymenovala za zapisovateľku miestnej volebnej komisie:
Meno, priezvisko, titul: Patrícia Juhasiková Tel. č.: 054/7881057 email: obecnyuradradoma@gmail.com

E - mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je: obecnyuradradoma@gmail.com.

E - mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: obecnyuradradoma@gmail.com alebo osobne či poštou na: Obecný úrad Radoma, Radoma 45, 090 42  Okrúhle. 

 

V Radome dňa 03.07.2023

 

Daniela Zelonkayová
      starostka obce

 


Zoznam aktualít: