SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o začatí obstarávania

 21.06.2022


Územný plán obce Radoma

Obec Radoma

Obecný úrad Radoma, Radoma 45, 090 42 Radoma tel.: +421 903 740 758, e-mail: obecnyuradradoma@gmail.com

  

OZNÁMENIE O ZAČATÍ  OBSTARÁVANIA

ÚZEMNÉHO PLÁNU  OBCE R A D O M A

              V zmysle § 16 - 19b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), týmto oznamujeme, že obec Radoma

dňom 21. júna 2022

začína obstarávanie Územného plánu obce Radoma. Územnoplánovacia dokumentácia bude spracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona.

              Vyzývame občanov obce Radoma, aby sa zúčastnili prípravy spracovania územnoplánovacej dokumentácie a   v termíne  od 21. júna 2022 do 21. júla 2022 poskytli podklady a informácie, týkajúce sa katastrálneho územia obce Radoma a aby doručili písomné požiadavky a námety na riešenie v územnoplánovacej dokumentácii na adresu Obecného úradu Radoma.

             

........................................................

Daniela Zelonkayová starostka obce

Vyvesené a zverejnené na webovej stránke obce dňa: 21. júna 2022

Zvesené dňa: …………….

Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-O RadomaZoznam aktualít: