SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Radoma

 17.02.2020

Okresný úrad Svidník, pozemkový a lesný odbor (ďalej len "samosprávny orgán") ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úradoch ...


Zoznam aktualít: