•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

STRETNUTIE PODIELNIKOV

Pozemkové spoločenstvo DIEL, urbárska spoločnosť Radoma oznamuje podielnikom, že dňa 25.4.2015 sa uskutoční stretnutie podielnikov na Obecnom úrade v Radome so začiatkom o 16-tej hodine. Na stretnutí výbor Pozemkového spoločenstva DIEL oboznámi podielnikov s činnosťou a hospodárením Spoločenstva od zasadnutia konaného dňa 27.2.2014. Výbor Pozemkového spoločenstva DIEL, urbárska spoločnosť Radoma.

 Stretnutie podielnikov sa prekladá na 30.mája 2015 !!!

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár