•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecradoma.sk spravuje Obec Radoma je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Radoma 

Adresa:
Obecný úrad Radoma 
Radoma 45
090 42 Radoma 

IČO: 00330914

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 453
Rozloha: 1 091 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1274

Všeobecné informácie: obecnyuradradoma@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 054 / 788 10 57

E-mail: obecnyuradradoma@gmail.com

Kompetencie:
Obec Radoma je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Radoma je zriadený na Miestnom úrade v:  Giraltovciach

Technický prevádzkovateľ webstránky: 
webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár