•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika TJ

TJ ČSZTV DRUŽSTEVNÍK RADOMKA (STR. 1 - 15)

T.J.

ČSZTV

DRUŽSTEVNÍK

RADOMKA

Kronika bola založená 10.5.1982 pri ČSZTV DRUŽSTEVNÍK RADOMKA. Ďalej bol zvolený futbalový výbor:

Predseda : Varian Pavol

Podpredseda : Rovňák Ladislav

Tajomník : Kupec Jozef

Pol. vých. p. : Pavlišin Tomáš

Hospodár : Berežňák Michal

Kronikár : Kchuriková Viera, Demjanovičová Mária

Zdravotník : Macková Cecília

            Dňa 7.5.1982 bola podaná žiadosť o vytvorenie telovýchovnej jednoty. Prvá ustanovujúca schôdza, na ktorej brali účasť aj členovia OV ČSZTV bola 9.5.1871.

            Na tejto chôdzi bolo prejednané schválenie miestnej organizácie ČSZTV. Ďalej bol prejednaný návrh na zriadenie fotbalového ihriska.

            Členovia OV ČSZTV schválili naše návrhy a ponúkli i prípadnú finančnú pomoc.

Slávnostné otvorenie ihriska, na ktorom sa účastnilo, ako súper; mužstvo Vyš. Olšavy konalo sa 8.8.1982.

            Tajomník OV ČSZTV s. Piruch po slávnostnom prejave prestrihol pásku. Slávnostný výkop predviedol s. Varian Pavol. Po priateľskom nástupe a zápase nasledoval slávnostný obed a občerstvenie.

Zábery zo slávnostného otvorenia ihriska a samostatného zápasu

 

Rozohrávanie pred zápasom.

Slávnostný nástup.

Nástup pred zápasom.

Samotný priebeh zápasu.

Priateľská atmosféra po zápase.

            OV ČSZTV nás zaradil do okr. súťaže, ktorá sa začala 22.8.1982. Potom pre nás ako fotbalového nováčika nastali chvíle porážok, ale zožali sme aj radosť z výhier.

Tabuľka zápasov pre rok : 1982/83

Jesenná časť.

Jarná časť.

            Ukončenie jarnej sezóny znamenalo pre zostavu mužstva aktívnejší a zodpovednejší prístup k fyzickej či technickej časti, čiže k upevneniu celkovej fotbalovej technickej pripravenosti.

            Stabilná zostava mužstva ako aj členovia ČSZTV sa zúčastňovali brigád JRD – Radomka. Finančné čiastky z brigád išli na fond fotbalového oddielu, pre potreby športového zabezpečenia.

            Náš fotbalový oddiel mal určité ťažkosti s doplnením členov základnej jedenástky ktorí odišli na voj. pre. službu.

            Aj z týchto dôvodov malo futbalové mužstvo slabšie výsledky.

Tabuľka zápasov pre rok 1983/84

Jesenná čast.

        Hra v jesennej súťaži bola u nášho mužstva priemerná. Mužstvo Havaja bolo pre časté kontumácie vylúčené. Zápas s mužstvom Šandala bol pre nevyhovujúci terén preložený.

Zábery zo zápasov

 

Rozohrávanie na str. čiare.

Súboj brankára a útočníka.

Obetavý zákrok brankára.

Mužstvo po zápase.

Tabuľka zápasov pre rok: 1983/84

Jarná časť.

Ani jarná časť nepriniesla mužstvu veľké zmeny k lepšiemu. Slabá kondičná i technická pripravenosť odsunula naše mužstvo na posledné miesto v tabuľke.

Časté vymieňanie hráčov v základnej zostave zapríčinilo to, že hra bola neistá a slabo organizovaná. Preto bolo potrebné zostaviť stabilnú zostavu a vypracovať prísnejší tréningový harmonogram. Zároveň bol zvolený nový aktívny futbalový výbor. Už prvé priateľské zápasy sa ukázali byť lepšie . Tréningy boli vypracované presne na stanovený deň a bola sprísnená aj dochádzka. Aj nový výbor pracoval aktívnejšie a pružnejšie sa zapájal do činnosti jemu zverenej.

Nový výbor pracuje v tomto obsadení:

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár