•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika TJ

ROK - 1986 - 87. (STR. 57 - 67)

Rok – 1986/87. – 2.Strana

Priebeh Schôdze FOTO OBJEKTÍVOM

            Beh otcov Radoma ktorí sa uskutočnil 2.augusta 1987 v peknom nedeľnom počasí mal hojnú účasť divákov ako aj súťažiacich, ktorých bolo 32, včete mužov, žien, dorastu ako aj žiakov.

            Vyhodnotenie a udelenie cien všetne štartu súťažiacich

Udelenie cien

            Jesenná futbalová súťaž pre rok 1987/88 nepriniesla také umiestnenie akú futbalový fanúšikovia „ba aj samotný hráči“ očakávali. Nechceme zvaľovať vinu na objektívne príčiny, veľký podiel na tomto mal sústavný problém s futbalovým ihriskom. A tak sme ukončili jesennú časť na nie veľmi príjemnom 11 mieste v tabuľke.

            V sobotu dňa 12. decembra 1987 o 17:30 hod. sa konala výročná členská schôdza Telovýchovnej jednoty v Radome. Na tejto výročnej schôdzi okrem iného bol zvolený nový výbor T.J. v tomto zložení:

Novoročný turnaj 3. ročník:

1: miesto Čula Imrich

2: miesto Pavlišin Ľubomír

3: mieto Radomský Jozef

majstrovský zápas Kapišova – Radoma

Víťaz putovného pohára

            Po prvý krát Telovýchovnej jednoty Radoma bol usporiadaný turnaj v stolnom tenise o PUTOVNÝ POHÁR. Predseda Tel. jednoty. Po húževnatom boji s pomerne vyrovnanými súpermi bolo konečné umiestnenie:

1.Dančišin Ján

2.Čula Imrich

3.Radomský Jozef

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár