•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kronika obce

1999 (STR.170 - 174)

1999

                                             Na základe uznesenia zastupiteľstva OV v Radome, písaním kroniky od roku 1999 bola poverená slečna Martina Dančišinová. Narodila som sa 1. júla 1979 vo Svidníku. Základnú školu som navštevovala tu v Radome po 4. ročník a v 5. ročníku som pokračovala na ZŠ v Okrúhlom, ktorú som v roku 1993 ukončila. Po jej ukončení som pokračovala v štúdiu na SOU-poľnohospodárskom v Stropkove a v roku 1997 som maturitou ukončila. No ani dodnes sa mi nenaskytla žiadna práca, tak som rada, že písaním kroniky sa aspoň trochu zamestnám. Nikdy som také niečo nepísala, no takéto písanie ma baví, tak som to prijala.

Samospráva obce:              Nešťastnou udalosťou v tomto roku bol požiar na píle u Juhása Jána. V nedeľu 11.4. o 5:25 došlo k úplnému zničeniu budovy. Odhad škody je cez 1 milión korún. Doposiaľ nie je zistená príčina škody. V roku 1999 bola zahájená výstavba chodníkov a dostavané bolo k domu Juraja Tchurika. Po získaní ďalších finančných prostriedkov sa vo výstavbe pokračovalo a tie boli dokončené až po dom pána Viravca v ´99. Všetci nezamestnaní sa zapojili do prác, ktoré boli navrhnuté Národným úradom práce. V našej obci je 56 nezamestnaných ľudí. Tieto práce boli dobrovoľné a zúčastnilo sa na nich 50% nezamestnaných. Práce boli rôzne. Ženy upratovali priestory na OcÚ a v okolí parku. Muži čistili a kosili priekopy tu v Radome a na Hradisku. Čistenie bolo aj okolo slatiny Radoma.

Činnosť podnikov v obci:  Na bývalom JRD pracujú skoro všetky zložky ako doteraz, odišla odtial p. Pavlišinová Magdaléna a pripravila si spolu s manželmi Imrichom a Ivetou Malačinovými, hlavne pre mladých niečo iné. Požiadali OcÚ o priestory pod OcÚ do prenájmu na otvorenie vlastného podniku. Žiadosti boli vyhovené pod tou podmienkou, že budú podávať 2 hlavné jedlá a polievku. A tak máme motorest „Palma“. Cez týždeň sa tu chodia stravovať pracovníci firmy Drevnaj, DP z Okrúhleho ako aj pracovníci pošty a zdravotného strediska, no a nie len sobotné večery a noci patria samozrejme mladým, kedy sa konajú diskotéky. No po 4 mesiacoch sa spolupráca medzi p. Pavlišinovou a p. Malačinovou skončila a tak motorest patrí už len p. Pavlišinovej.

Zmeny v obchode:              V obchode sa nám udiali poriadne zmeny. Pani Hatalová a Gonosová od nás a dnes nám riadi predajňu p. Rokytová Marcela. V pohostinstve zemny nenastali, takže aj naďalej ho vedie Zelonkayová Daniela s výpomocou sestry.

Školstvo:

 • riaditeľka školy: Surmová Mária
 • učiteľka: Pavlišinová Helena

Školu navštevuje v tomto roku 26 detí. Školský klub bol zrušený pre nízky počet zapísaných detí.

Materská škola:

 • riaditeľka: Janíková Helena
 • učiteľka: Gazdičová Inga
 • kuchárka: Varjanová Mária
 • kurič: Palij Ján

Škôlku navštevuje 16 detí. 22.12. a konali oslavy pod stromčekom, na ktorých vystúpili deti ZŠ aj MŠ so svojím programom. Po vystúpení im Mikuláš odovzdal zaslúžené darčeky. Prvý prázdninový víkend deti prežili spolu aj s rodičmi vo Vrbovom. Tento výlet im pripravil OcÚ, no určitú čiastku platili aj rodičia.

Kultúra:                              Na 1. mája nám poslanci z HZDS pripravili pekné oslavy. Začali sa stavaním mája, s ktorým išli muži a chlapci spievajúc hore dedinou k ihrisku. Bol vezený na vyzdobenom voze, ktorí kočíroval Mikuláš Lesňak z Hradiska na svojom krásne vyzdobenom tátošovi. Dievčatá ho vyzdobili, pán starosta priviazal fľašu domácej slivovice a hor sa do výšky. Bol vo výške 19 m. Zišla sa skoro celá dedina a myslím si, že všetci sme im aspoň očami pomáhali vyzdvihnúť ho do tej polohy, v akej mal byť. Tí, ktorí sa o to postarali sa natrápili, ale po tom mali všetci z toho určite krásny pocit. Nakoniec si všetci pri OcÚ zaspievali krásnu slovenskú pesničku a tento pekný deň sa ukončil tanečnou zábavou. Po 3 týždňoch fľašu slivovice „znárodnil“ občan obce Okrúhle Juraj Repka.

Ďalšie oslavy si pripravili deti zo ZŠ a MŠ pre svoje mamky, ku dňu matiek. Konali sa na OcÚ. Po vystúpení našich detí a detského hudobno-tanečného súboru za Šarišského Štiavnika, naše mamky dostali kvety a malý darček.

Nezabudlo sa ani na najkrajšie sviatky v roku, na Vianoce. Na tú som s deťmi pripravila program ja. S programom sme vystúpili 25.12.1999 na OcÚ a po vystúpení pre deti bolo pohostenie, ktoré pripravil p. Dančišin, ktorý pohostenie sponzoroval. No a v tomto roku sme si pripomenuli aj deň úcty k starším. Pre našich starších občanov si OcÚ pripravil malé pohostenie.

Šport:                                  Čo sa týka športovej činnosti už ostal iba jediný oddiel a to futbalový, ktorý sa môže pochváliť dobrými výsledkami počas celého roka 1999. Ako v jarnej tak aj v jesennej časti zaznamenal veľmi dobré výsledky. Po jarnej časti z 13 odohratých zápasov 8 vyhral, 2 remizoval a len 3 krát prehral. Ani naši dorastenci sa nezahanbili. Tak isto z 13 zápasov 7x vyhrali, 2x remizovali a len 4x prehrali. Celkom Radoma sa umiestnila na peknom 3. mieste a dorastenci na 4. mieste.

Zdravotníctvo:                    Pre dospelých sa zmeny neudiali a na ošetrenie aj naďalej chodia do obvodného zdravotného strediska do Okrúhleho k MUDr. A. Jaklovskému. No pre deti sa zmeny udiali. O zdravie našich detí sa až doteraz staral MUDr. M. Bilenky v Šarišskom Štiavniku. Ale tento rok bolo obvodné zdravotné stredisko zatvorené. Svidnícke zdravotníctvo bolo pre to stratové, tak to dali do privatizácie. A tak teraz musia matky so svojimi deťmi cestovať na ošetrenie až do Svidníka.

Maturanti:                          Je na radosť písať mená občanov so stredoškolským vzdelaním. Medzi rad predchodcov maturantov z našej obce sa zaradili: Peter Vrablik, Marek Motyka, Jozef Malačina a z Hradiska Mária Malačinová a Radoslav Radomský.

Novostavby:                        V tomto kalendárnom roku si vystavil obytný dom Ján Labanc a Ján Rokyta.

Mimoriadne udalosti:

Narodené deti: Labanc Samuel, Hibeľová Viktória, Guzej Marián, Rokyta Martin, Malačinová Timea, Ján a Adam Lipákový z Hradiska.

Sobáše: Adriana Motyková a Juraj Hibeľ

             Mária Tvarožská a Michal Gido

Úmrtia:  Berežňák Michal, Gulová Anna Hr., Gajdošová Anna, Polončak Pavel Hr.

Počasie:                               11. augusta 1999 bude pre astronómov, ale i širokú verejnosť najmä v strednej Európe veľkým dňom. V ten deň tu bolo možné pozorovať impozantné nebeské predstavenie, jeden z najveľkolepejších astronomických úkazov – úplné zatmenie Slnka. V uvedený deň z územia Slovenska nebolo pozorovateľné ako úplné, bolo len čiastočné, ale s veľkou fázou zatmenia slnečného kotúča 90 – 99%. Za úplným zatmením Slnka sme museli vycestovať niekoľko desiatok kilometrov k naším susedom do Maďarska alebo Rakúska, či Rumunska.  U nás nastalo zatmenie o 11:32:31, najväčšia fáza bola o 12:54:32 s veľkosťou 0,927 a ukončilo sa o 14:14:51. Počas zatmenia nastalo šero ako pre splne Mesiaca a ochladilo sa. Naša generácia sa už úplného zatmenia Slnka v strednej Európe nedožije, lebo bude až 7.10.2135 a to bol dosť vážny dôvod na to, aby sme tohtoročné zatmenie po každej stránke „vychutnali“.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár