•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

2000 (STR.175 - 180)

2000

Samospráva obce:              Tento dlho očakávaný jubilejný rok naša obec privítala krásnym ohňostrojom, ktorí nám pripravili naši poslanci. No nebol v nás len krásny pocit, ale určite aj isté obavy aký rok nás čaká. Určite sme si všetci priali, aby sa všetko zlé obrátilo na to dobré, a to nie len tu v našej obci, ale na celom území Slovenska. V tomto roku bola ukončená výstavba chodníka a to s tým, že boli dodané finančné prostriedky na výstavbu až k pánu Viravcovi. V júny sa začala realizácia plánov na plynofikáciu. Za pomoci štátneho príspevku, ktorí činil 600 000Sk sa mohol realizovať plán na potiahnutie telekomunikačnej site na Hradisku. Od 1.8.2000 sa začali Verejnoprospešné práce. Počet nezamestnaných v obci je 35, z toho 16 ľudí bolo zamestnaných na týchto VPP, na ktorých sa podieľalo 8 žien a 8 mužov. Počas trvania týchto prác bolo spravené vyčistenie okolo slatiny Radoma, upravilo sa okolie kostola, vyčistilo sa povodie Radomky a bola spravená úprava cintorína.

                                             Na celom území Slovenska sa uskutočnilo referendum. V Radome komisia bolo zložená zo 6 členov: Malačina Jozef, Demjanovičová Mária, Dančišin Ján, Zelonkayová Daniela, Jamnický Jozef, Radomská Cecília. V obci je 333 právoplatných voličov. Ale referenda sa zúčastnilo iba 64 voličov. Platných bolo 63 lístkov. Zaznamenaných bolo 6 lístkov cezpoľných, 2 zo Svidníka a 3 vojaci. Referendum na území Slovenska nebolo úspešné.

Kultúra:                              Tak ako každý rok, tak aj v tomto sme si pripomenuli deň našich drahých mamičiek a deň našich starších. Mamkám si opäť pripravili program deti z našej MŠ a ZŠ a potom si prevzali kvety a malý darček v podobe poukážky. Pre starších bolo pripravené vystúpenie folklórneho súboru Makovica zo Svidníka, ktorý im spestril tento pekný deň. Po ukončení programu bolo pripravené malé pohostenie.

Školstvo:                              Začiatok školského roka v ZŠ bol začiatkom nie len pre naších prváčikov, ale určite aj pre učiteľský zbor a ostatných žiakov. Prečo? Pretože rodičia 9 detí sa rozhodli dať svoje deti do ZŠ v Okrúhlom, aby tam pokračovali vo svojom štúdiu. Do 1.ročníka odišla Kristína Gonosová, do druhého ročníka Pavlišin Tomáš a Baranová Silvia, do tretieho ročníka Zelonkay Daniel, Šidelský Jakub, Pavlišinová Lenka, Haninová Zuzana a do štvrtého ročníka Juhásová Stanislava a Gonos Jakub. A tak sa tu vyučuje 12 detí. Prváčikov škola privítala len dvoch, no privítanie bolo aj za účasti rodičov slávnostné. Od pani riaditeľky Surmovej prijali kytičku kvetov a malú pozornosť s prianím veľa úspechov a radostí z objavovania tajomstiev, čo  v sebe učenie v škole skrýva. Druhákov zostalo5, tretiakov 2 a štvrtákov 3. V tomto školskom roku bol opäť otvorený školský klub, v ktorom začala vyučovať vychovávateľka pani Malačinová Nadežda.

Materská škola:                  Materskú školu navštevuje 17 detí. V učiteľskom zbore sa nezmenilo nič. Aj naďalej riaditeľka MŠ je pani Janiková a učiteľkou Gazdičová Inga. Obedy stále pripravuje kuchárka pani Varjanová a o čistotu sa stará pani Surmová Paulína.

Činnosť podnikov v obci:  Na bývalom JRD nenastali žiadne zmeny. Firma Drevnaj aj naďalej prospieva vo svojej činnosti, taktiež aj Gonos Drahoslav prosperuje vo svojej stolárčine a Malačinová spolu s Františkom Zelonkayom aj naďalej chovajú ovce a obrábajú pozemky. Obchod nám stále riadi p. Rokytová Marcela s výpomocou predavačky p. Munkovej Daniely.

Šport:                                  Aj v tomto roku jubilejnom sem prežívali veľkú radosť s našimi futbalistami. Počas letných prázdnin bol poriadaný turnaj tu v Radome, ktorý zorganizoval p. starosta o pohár starostu obce Radoma. Zúčastnili sa ho tri mužstvá: Radoma A, Radoma dorast a Vyšná Oľšava. Víťazom sa stala Radoma A, kde kapitánom mužstva bol Dančišin Ján st., ktorý po vyhodnotení turnaja prebral pohár z rúk starostu, ktorý je odložený na OcÚ v Radome. Čo sa týka výsledkov majstrovských zápasov nášho PO boli o to lepšie, že naši dorastenci pod vedením p. Sciranku J. dosiahli prvenstvo v okresnej súťaži. Pohár za prvé miesto im osobne prišiel odovzdať predseda ŠTK p. Brindza.

Mimoriadne udalosti:         Tento rok bol bohatý na sobáše. Sviatosť manželstva prijali tieto páry: Tchurik Ladislav a Ondysová Jana, Surmová Erika a Kajnič Peter, Dančišinová Martina a Kudža Zdeno, Tchuriková Darina a Dovičák Stanislav.

Narodených detí v porovnaní s minulým rokom je pomerne menej , no aj tieto určite priniesli radosť. Sú to: Hnatová Tatiana, Tchuriková Lucia a Gido Marek.

A bohužiaľ niektoré rodiny sa museli posledný krát rozlúčiť so svojimi blízkymi. Úmrtí bolo . V Radome zomreli: Tchuriková Mária, Rokyta Ladislav a Zelonkayová Zuzana. Na Hradisku: Pyteľ Ján, Malačinová Anna a Malačinová Veronika.

Najstaršou obyvateľkou v obci je pani Vrabliková Anna, ktorá sa dožila úctyhodných 93 rokov a spolu s ňou aj pani Janíková Anna na Hradisku, ktorá sa dožila okrúhlych 95 rokov.

Počasie:                               Aj tento rok nám pani zima nadelila bohatú nádielku snehu, ktorý bolo niekedy už naozaj priveľa. No našim deťom to vôbec neprekážalo. Užili si ho nielen cez zimné prázdniny, ale aj neskôr, pretože tohoročná zima sa s nami lúčila dosť dlho. Trvala skoro až do marca. No vedeli sme, že už to dlho nepotrvá, pretože v našich záhradkách sa začali objavovať prvé kvietky, oznamujúce príchod jari – snežienky. A neboli to len snežienky, ale aj krásny spev vtákov. Jar bola tu a dala nám to aj pekne zretelne poznať. 30.3. sa u nás strhla silná búrka, ktorú sprevádzalo nie len hromobitie a blesky, ale aj veľké krupobitie. Ďalšie dni boli také aprílové. Jeden deň bol krásny a teplý a druhý už zamračený a daždivý. No oteplilo sa, a tak je vidieť rozkvitať žlté narcisy, ktoré sú v tejto dobe kvetom ľudskosti, symbolom ligy proti rakovine.

Prázdnin a dovoleniek si tento rok každý užil, pretože leto nám pripravilo teplé, až horúce počasie. A tak ako vždy aj teraz po lete prišla jeseň, krásne vyfarbená, no dosť suchá, takže našich pestovateľov to veľmi nepotešilo. No radosť  mali aspoň z úrody, ktorej bolo hodne. Naše ovocné sady boli plné jabĺk a hrušiek a z polí sme si odvážali krásnu úrodu zemiakov. Zima, ktorá prichádzala, bola tentoraz skúpa na sneh. Takže tohotočné Vianoce sme biele nemali. A takáto bola celá zima, takže vlahy bolo v zemi veľmi málo.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár