•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1949 (STR. 17-20)

1949

            Počasie

            Nový rok sa začal metelicou dažďa a snehu. 2.1. sneh sa celkom rozpustil a všade bolo plno vody. 5.1. nebolo snehu, len kde-tu na brázdoch a medziach. Popoludní pršal silný dážď. Vo februári nastalo teplo, avšak marci znovu napadol sneh a 25.marca prejavovala príroda príznaky jari. Jarné práce sa započali 1-apríla.

            Vysťahovanie do Poľska

            Dňa 25.apríla viacej rodín z osady Hradisko odišlo dobrovoľne do Poľska:

-          Ján Hic s rodinou

-          Jozef Staržek s rodinou

-          Jozef Kupes s rodinou

-          Vladislav Kollad s rodinou

-          Mikuláš Kupec, Šimon Požontka.

Poplatky cirkvi

Podľa kronikára Dzurku A. a záznamov v staršej kronika str. 65 z r.1949; J.Duraj miestny farár za vykonávanie cirkevného obradu požadoval príliš veľké sumy až premrštené a veriacim išlo až do zúfania. Krst 500 Kčs, hrab 2000 Kčs – 2700 Kčs. Výpustný list k sobášu 3000 Kčs. Veriaci nevedeli si už s ním pomôcť, dôsledku toho obracali sa na cirkevné úrady, aby mu prikázali pokrstiť, pochovať za úradnú cenu, lenže pre dp. J.Duraja neplatilo žiadne nariadenie, meral ako sám chcel od buka do buka.

Škola

Na škole v učiteľskom zbore nastala zmena, lebo Mária Bednárová z Kirimy odišla na nové pôsobisko do Hažlína okr. Bardejov. V septembri 1949 bola ustanovená nová učiť. A.Adamkovičová zo Šar.Štiavníka.

Úroda

Úroda v r.1949 bola dosť pekná a skoro všetci obyvatelia riadne splnili dodávku čím podporili zásobovanie pracujúcim v továrňach. Keď sa stalo, že niekto nesplnil určitý druh bolo pripustené náhradné splnenie s iným produktom ktorý mal a mohol odovzdať. Slovom obyvatelia riadne splnili kontingenty, lebo vedia že štát každému občanovi dobre chce a o každého sa stará. Preto i oni voči štátu plnia si svoje povinnosti.

Jeseň

Jeseň bola pekná, teplá, suchá a roľníci načas ukončili svoje práce. Na druhej stránke roľníci utrpeli nenahraditeľnú škodu, lebo myši sa tak rozmnožili, že takmer jesenné siatie oziminy úplne zničili a je obava, že v r.1950 ľudia nebudú mať dostatočné množstvo chlebíka.

Zmena na OÚnV

Imrich Šoltés predseda OÚNV v Okrúhlom odišiel za okres.polih.taj KSS do Giraltoviec a na jeho miesto nastúpil nový prednosta Št.Tomkz, ktorý sa o svoj obvod svedomite stará a odstraňuje nedostatky, ktoré sa posiaľ tu a tam javili.

            Dukelské oslavy

            Začiatkom októbra 1949 konala sa veľkolepá slávnosť  na Dukly pri odhalení pomníka padlým hrdinom, ktorý svoje životy položili za oslobodenie ČSR.

            V obci Radoma boli postavené dve slávobrány - pekne vyzdobené vencami a zástavkami. Cez dedinu išla vláda ČSR, ktorú vítali žiaci pri bráne mávajúc jej práporkami. Deti mali veľkú radosť keď idúci hostia na autách mávali deťom rukami s usmievavou tvárou. Pochod na Duklu počal ráno a trval dopoludnia. Odpolunia autá s hosťami sa vracali, prešlo ich asi 700 – 800 aut.

            Cez dedinu cesta bola vyzdobená brezkami po oboch stranách o ktorú výzdobu sa postarali miestní učitelia.

            Dni čsl. sov. priateľstva

            V miesiaci novembri boli usporiadané slávnosti v rámci čsl.sol.priateľstva. Bola usporiadaná akadémia na ktorej s programom sa zúčastnila nár.škola so svojimi žiakmi. Program bol pečlive pripravený. Účasť obyvateľov bola dobrá.

            Putovné kino

            V mesiaci decembri prvý ráz zahralo v Radome putovné kino hru z partizánskych bojov v Rusku. Školská miestnosť bola preplnená.

            Osveta

            V obci bolo usporiadaných viac osláv a prednášok rázu štátnopolitického a výchovného. Divadelní ochotníci z Mestiska zahrali v decembri hru „Vrahyňa.“

            Vrámci 70 nar.gen.J.V.Stalina bola usporiadaná výstava so zámerom a prácou J.V.Stalina v SSSR.

            Obecná knižnica obdŕžala pekný dar 53 kníh od Povereníctva vnútra v Bratislave. Knihy sú cenne lebo sú rázu náučného, ktoré nám ukazujú smer a prácu do budúcnosti.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár