•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1950 (STR. 21 - 23)

1950

            Počasie

            Počasie v novom roku bolo dosť mierne. Od 18.1. zavládli dosť silné zimy. Snežilo. Cesty boli preorávané motorovým pluhom.

            Dodávkové zmluvy

            Od 9.1. do 15.1. boli vyhotovené dodávkové zmluvy. Miestni roľníci až na jednotlivcov ich podpísali.

            Leninské dni

            Dňa 21. januára konala sa v obci pietna spomienka na strojcu prvého soc.štátu Vladimíra Iliča Lenina. Na slávnosti zúčastnili sa členovia MNU a občania. Program dodali žiaci prvého až piateho ročníka.

            Oslavy „Február 1948“

            Deň víťazstva československého pracujúceho ľudu v tunajšej obci vyvrcholil slávnostným programom dňa 25.febrára za prítomnosti žiakov a občanov.

            Medzinárodný deň žien

            Oslavy Medzinárodného dňa žien sa konali v miestnosti tunajšej školy dňa 8.marca. Program dodali žiaci základnej školy.

            Sviatok práce

            Prvého mája 1950 konali sa oslavy v okresnom sídle Giraltovce, na ktorých sa zúčastnili v značnom počte i občania tunajšej obce.

            Škola. Stravovacia akcia. Zmena uč. zboru.

            Vyučovanie v tomto roku sa započalo dňa 1.septembra.

            V uč. zbore týmto dňom nastala zmena. Miesto doterajšieho riad. školy A.Dzurku tunajšieho rodáka nastúpil Mikuláš Švéta zo Spišskej Novej Vsi. Na miesto učit. A. Adamčíkovej zo Šar.Štiavníka nastúpila Silvia Ďuračková z Mojmíroviec pri Nitre.

            V polovici septembra na miestnej škole prebiehala stravovacia akcia. V tejto akcii žiaci dostávali sušené mlieko, ktoré sa pripravovalo v škole a tiež tuky.

            Krajský deň KSS v Prešove

            Dňa 10.septembra na Krajský deň do Prešova odišlo 16 osôb.

            Úradovňa MNU

            V mesiaci septembri – októbri po likvidovaní OUnV v Okrúhlom bola po prvý krát zriadená úradovňa MNU s platenou kancelárskou silou, ako prvá bola to občianska z Kožan A.Mihalová, ktorú vymenil po niekoľkých dní M.Šott zo Šarišského Štiavníka. Úradovňa bola umiestnená v NŠ. Posledných mesiacoch úradovňu premiestnili do neobývanej miestnosti majiteľom je Michal Kandráč.

            Výročie sor. revolúcie

            Výročie Veľkej októbrovej revolúcie konalo sa 7. novembra. V súvislosti s tým bol oznámený začiatok Mesiaca československo-sovietského priateľstva, ktorý potrval do 12. decembra. V rámci Mesiaca čes-sov. priateľstva bola inštalovaná výstava „Týždňa dobrej knihy a tlače.“ Bolo vystavených 100 kníh v sume nad 2500 Kčs. ktoré sa medzi obyvateľmi a žiakmi rozpredali

            Brigádnici

            Na pracovné brigády do priemyslu i z tunajšej obce prihlásili sa šiesti chlapci.

            Sobáše

            V tomto roku bolo v obci uzavretých 10 sobášov.

            Úmrtie

            Zatiaľ čo v úmrtnosť bolo o štyroch menšia.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár