•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1952 (STR. 28 - 30)

1952

            Dodatkové zmluvy

            Dodatkové zmluvy boli vyhotovené na čas. Ich úlohou bolo tak ako v predchádzajúcom obdoby, zaistiť rovnomerné plnenie dodávky.

            Osveta

            Od 16. júna 1952 začali vychádzať prvé okresné roľnícke noviny Za nový život roľníctva s náučnou tematikou v poľnohospodárstve. Do obce na výpredaj dochádzalo 20 výtlačkov o ktoré bol veľký záujem.

            Žatva

            21.júla sa začala žatva. Čas bol priaznivý a ľudia si navzájom pomáhali.

            Výkup

            Výkup obilia splnila obec ku dňu na - %. Podobne úspešne splnil sa aj výkup zemiakov.

            Škola

            Obsadenie školy je nezmenené. Pod vedením miestnych učiteľov , ktorí mali na mysli prikrášliť školu a jej okolie i napriek odporu niektorých miestnych učiteľov, vystavil sa plot pred školskou budovou. Zadná časť školského pozemku bola zastavaná starými napoly zrútenými hospodárskymi staviskami, ktoré spoločne so žiakmi boli likvidované a získaný pozemok pretvorený na zeleninovú záhradku.

            Zmena v MNU

           

            V priebehu roka bol odvolaný z funkcie Michal Feňo, ktorý bol povolaný do funkcie na okresnom výbore strany.

            Namiesto M.Feňu nastúpil, ako administratívna sila Ján Lucik z tunajšej obce.

            Brigádnici v Cementárni v Bystrom

            Z tunajšej obce občania sa aktívne zapojili pri výstavbe Cementárne v Bystrom. Do práce dochádzalo 6 osôb.

            Novostavby

            I keď za sťažených podmienok, ale predsa po minuloročnej pohrome – požiar – znovu bol obnovený dom Jána Demjanoviča. Obývať ho začali ešte v tomto roku.

            Veľká októbrová soc. revolúcia

            Oslavy z príležitosti Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie konali sa ako každý rok v čase od 7. novembra do 12. decembra v rámci Mesiaca československého sovietského priateľstva. Boli premietnuté tiež filmy so soc.tém.

            Sobáše, Novonarodení, Úmrtie.

            V roku bolo uzavretých 9 manželstiev. Novonarodených 9. Počet zomrelích 1.

            Maturanti

            Na prešovskom Gymnáziu maturoval Ján Tchurík zo salaša a Ján Vrábeľ, druhý syn – maturant Jána Vrábľa.

            ORN

            Okresné roľnícke noviny i v tomto roku mali 100% odber.

            Zmena MNU

            Po Jánovi Lucikovi nastúpil miesto taj. MNU Ján Pavlišin.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár