•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1953 (STR. 30 - 33)

1953

            Počasie

            Počasie bolo obstojné. jar sa prejavovala častými dažďami a záplavami. Silné povodne v máji a júni odplavili väčšie kamene z vozoviek, takmer všetko skosené seno, tiež narušili a odplavili most k Surmovi, ktorý bol neskôr opravený. V ostatných mesiacoch počasie bolo uspokojivé.

            Úmrtia

            Dňa 5.marca zomrel Jozef Visarionovič Stalin. V dobe pohrebu bola dňa 9.marca zadržaná smútočná tryzna.

            Dňa 14.marca o 11 hodine predpoludním zomrel prvý robotnícky prezident Klement Gottwald. V Deň pohrebu 19.marca bola v miestnosti úradovni MNU zadržaná smútočná tryzna a to o 8 hodine pre žiakov a popoludní o 16 hod. pre občanov.

            Ošaťovacia akcia

            V rámci ošaťovacej akcii prešovského kraja obec Radoma obdŕžala tovar v značnom obnose, ktorý zaokryl zaodenie 53 žiakov bez rozdielu na majetkové pomery. Žiaci podľa potreby dostali: teplákové súpravy, topánky zimníky.

            1.máj

            Prvomájové oslavy konali sa v Obci predvečer prvého mája. Vlastné oslavy boli poriadané v Giraltovciach. Doprava autobusmi bola zdarma. Okrem žiakov na prvomájových oslavách zúčastnili sa i občania.

            9.máj

            Oslobodenie Československej republiky sa oslávilo v miestnosti školy dňa 9.5.

            Výmena peňazí

            Výmena peňazí bola prevedená 3.júna v pomere 1:5 , 1:50. Výmena bola na MNU v Okrúhlom, kde za týmto účelom bola utvorená komisia.

            Most

            V letných mesiacoch cez potok Salaš bol postavený cestou betónový most so zábradlím.

            Zapojenie obce do telefónnej siete

            Na jar v tomto roku bola i naša obec zapojená do telefónnej siete. Telefón je toho času zavedený v miestnosti MNU.

            Mesiac čsl. sov. priateľstva

            Dňa 7. novembra z príležitosti výročia Veľkej čsl. sov. priateľstva. V rámci mesiaca sa konali rôzne kultúrne podujatia, prednášali sa prednášky o sovietskej krajine, premietali sa sovietske filmy, poriadal sa výpredaj kníh a i.

            Maturanti

            Je na radosť písať mená občanov so stredoškolským vzdelaním a to tým viac, že ich počet každým rokom stúpa. Medzi rad predchodcov – maturantov z tunajšej obce sa zaradil A.Malačina z osady Hradisko a Juraj Pavlišin.

            Ukončenie štúdia

            Na Rodinnej škole v Michalovciach predbežne ukončila štúdium Etela Čomrová.

            Sobáše, narodenia, úmrtia

            Zosobášených bolo 9 párov, narodilo sa 11 deti a zomreli 4 osoby.

            Škola

            Stav učiteľov a tried ostáva nezmenený ako v minulých rokoch.

            Školská budova bola čiastočne opravená najmä boli opravené rymby, podlaha v kuchyni, na chodbe bola vystavaná priečna stena, ktorou sa predsieň rozdelila na dve miestnosti: predsieň, komora.

            V tomto čase v spolupráci v MNU bola zrútená stará „plevňa“, ktorá ohrozovala život detí v prestávkach.

            Za školskou budovou, tento raz s porozumením činiteľov na MNU bol oplotený pozemok za školskou budovou.

            Do septembra, teda k začiatku školského roku bolo dané do prevádzky mičurínske pole, ktoré učitelia spolu so žiakmi začali vysadzovať ovocnými stromkami. Pri škole žiaci chovali tiež čistokrvných králikov, ktoré po rozmnožení boli rozdeľované žiakom.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár