•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1954 (STR. 34 - 36)

1954

            Počasie

            Po tohtoročnej tuhej zime prišla jar dosť skoro a takmer bez povodní. Po 15.marci roľníci nastúpili do jarných prác.

            Predvolebná kampaň

            V predvolebnom období okrem agitiek agitátorov zavítal tiež spevokol Hospodárskej školy z Giraltoviec s pekným kultúrnoagitačným programom. Škola bola účastníkmi preplnená.

            Voľby do NU

            Dňa 16,mája boli voľby do NU. Ako volebná miestnosť slúžila učebňa NŠ. Obec Radoma a osada Hradisko tvorili dva volebné obvody. Navrhnutí kandidáti boli aj zvolení takto:

-          Michal Rojčik – preds.MNU

-          Ján Pavlišin – taj. MNU

-          Ján Sliva – podpreds. MNU

-          Vasiľ Ivančo – pokladník

-          Ďalej: Čamrová, Michal Cuba, M.Ševc, Vigoda.

Do ONU bola zvolená Zuzana Kandráčová obchod. vedúca, rodáčka zo Soboša.

            Do KNU bol zvolený Peter Vasiľ.

            Voľby do NZ a SNR

            Dňa 28.novembra boli voľby do Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady.

            Tunajší občania zvolili do NZ Jána Cigana rodáka z Matoviec, bývajúceho vo Fijaši.

            Do SNR zvolili Máriu Fekovú.

            Novostavby

            V letnom období čiastočne si vystavali obytné domy Vasiľ Chromoho, Michal Parlišin, Rokyta Jozef, Ján Goča, J. Demjanovič zo Salaša, Jozef Hušák, Michal Čula.

            Žatva, mlatba, výkup

            Počasie na žatvu bolo obstojné. Mnohí z občanov začali už 13.júla.

            S mlatbou sa začalo v septembri. Mlátačkárom bol poverený Ján Kandráč.

            Výkup obilia občania plnili na 100%.

            Rozhodnutím ÚVKSČ a vlády ČSR boli od 1.4. znížené maloobchodné ceny spotrebného tovaru. Toto zníženie bolo v poradí tretie.

            Mesiaci ČSP započalo sa vyučovanie ĽKR, od prednášali sa prednášky o poľnohospodárstve spojené s filmom.

            Škola

            Učiteľský zbor ostáva nezmenený.

            Na škole sa nekonali žiadne opravy. V okolí školy boli vystavené päťdielne záchody s betónovou žumpou.

            Cesta na stropkov

            V jesennom období bol schválený návrh na stavbu cesty z Radome – cez Šandál – do Strpkova. S výstavbou sa ihneď začalo.

            Sobáše, Novorodení, Úmrtie.

            Oproti minulého roku sa počet sňatkov zmenšil. Uzavretých sobášov bolo 7, avšak počet novonarodených stúpol až na 17. Úmrtnosť činí 5 osôb.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár