•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1955 (STR. 37 - 38)

1955

                        Od 1955. roku písaním obecnej kroniky miestny národný výbor poveril riaditeľku národnej školy Elenu Petrigallovú. Narodila sa 2.apríla 1910 v Sedliciach o Prešov. Pôsobí ako učiteľka od 1932 r. Do Radomy prišla zo Štefurova namiesto riaditeľa školy J.Kršaka, ktorý bol preložený do Proča

            Politické pomery

            Vedúcu úlohu vo verejnom živote obci hrá KSS, ktorá usmerňuje verejnú prácu. Na výročných schôdzkach sa prevádza kontrola plnenia plánu a vytýčia sa nové úlohy.

            Verejný život

            Činnosť MNV cez bežný rok bola namierená hlavne na 1) aktivizovanie ľudí k výstavbe cesty Radoma – Šandal – Stropkov, 2) na usmerňovanie občanov o plnení povinnosti 3) Rada MNV vynaložila veškeré úsilie aby sa prikročilo k vybudovaniu novej školy a MNV.

            Výstavba, Hospodárske pomery

            Na úrad MNV bol zavedený telefón

            Rok 1955 bol suchý. Pandravy tiež zapríčinili veľkú škodu v poľnohospodárstve. Bolo prevedené zníženie cien jednotlivých životných potrieb a plodín, čo má vplyv na životnú úroveň.

            Sociálne pomery

            Občania sú povolaním roľníci a len v ojedinelých prípadoch sú zapojený do výroby. Platia národné poistenie, na základe toho dostávajú stavebné.

            Verejný život

            3.januára bola slávnostná schôdzka na počesť vstúpenia do prvého roku druhej päťročnice.

            21. januára sa konala tretia spomienka na V.I.Lenina

            27. februára oslavy víťazného Februára 1948.

            8. marca oslavy medzinárodného dňa žien.

            1. mája slávnosť.

            1. septembra slávnosť zahájenia školského roku

            6. novembra oslavy Veľkého októbra

            25. decembra – Dedo Mráz

            Populácia

            Toho roku sa narodilo 6 chlapcov a 10 dievčat. Počet sňatkov – 7. Úmrtia: 6 mužov, 1 žena.

            Kultúrne pomery

            Mimo riaditeľky školy 25.októbra nastúpil do učiteľskej služby v Radome A. Malačina.

            Na pedagogickom gymnáziu v Prešove maturovala A. Juhasová. Pôsobí v Kurime.

            Cez zimu mládež nacvičovala divadelné hry. navštevovala čitateľský krúžok.

            Bol zorganizovaný kurz pre negramotných.

            Z prednášok najväčšiu pozornosť vzbudila zdravotnícka prednáška lekára prevádzaná filmom.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár