•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1956 (STR. 39 - 41)

1956

Politické pomery

            Členovia masových organizácií v snahe povzniesť politický a kultúrny život obci zdvojnásobili svoju činnosť. ČSM po stránke ľudovoumeleckej tvorivosti, SČSP rozšíril svoje kádre, protipožiarna organizácia preukázala svoju zdatnosť aj na okresných pretekoch. Pionierska organizácia na počesť výročných udalostí dala hodnotné záväzky a slávnostne odoslali štafetu priateľstva a posolstva mieru.

            Verejný život

            Napriek zlému počasiu mládež aj dospelá zúčastnili sa prvomájovej manifestácií v Giraltovciach.

            Pekné výsledky docenili pionieri v akcií „Pomoc Kórei“.

            Občania sa tešili nečakanej bohatej úrode. Preto 1956 rok pomenovali „Zlatým rokom poľnohospodárstva“.

            Výstavba obce

            Miestny národný výbor sa postaral aby občania opravili obecnú cestu vedúcu cez lúky, ktorá na jar a jeseni bola neschodná pre povodne. Urobené boli plány pre elektrifikáciu obce.

            Pre osvetové ciele MNV obdržal rádio.

            Ovocné stromčeky boli vysadené pozdĺž hradskej od Okrúhleho po Šar.Štiavnik.

            Práce na výstavbe cesty Radoma – Stropkov ďalej pokračujú.

            Občania na viacerých schôdzkach žiadali výstavbu novej školy. Zápisnice so záväzkami boli odoslané na ONV.

            Hospodárske pomery

            Po tuhej zime, ktorá trvala do mája, nastalo pekné počasie priaznivé pre poľnohospodárske práce. Vzhľadom na dobrú úrodu aj plnenie dodávok bolo 100%. Veľké hektárové výnosy sa dosiahli používaním umelých hnojív.

            Sen s mechanizáciou pôdohospodárskych prác obec zostáva.

            Sociálne pomery

            Toho roku už odišli niektorí z mládeže do výroby. Prejavuje sa túžba po námedznej práci, nakoľko majetkové pomery nekryjú dostatočne požiadavky stúpajúcej životnej úrovne.

            Populácia

            Narodenia: 6 chlapov a 6 dievčat

            Sňatky: 3 čisto radomské , 6 čo on, alebo ona z inej obce.

            Úmrtia: 2 muži, dva ženy.

            Kultúrne pomery

            Učiteľský stav sa nemenil. Mimo kultúrnych podujatí škola brala účasť v akcii zveľaďovania obcí pri národných smenách odpracovala škola spolu s občanmi 4 hodiny na čistení lúk a pasienkov. Rodičovské združenie preukázalo veľkú pomoc pri výchove mládeže.

            Obecná a žiacka knižnica bola doplnená novými zväzkami. Filmové predstavenia s radosťou vítali občania.

            Miestny divadelný krúžok účinkoval úspešne- Boli podniknuté zájazdy.

            Často boli usporiadané prednášky o medzinárodnej politickej situácií, zdravotnícke a veterinárske.

            Na JSŠ v Giraltovciach maturovali J.Pastyrčaková, T.Pavlišin, Matkobiš M.

            Zdravotníctvo

            Vo väčšej miere sa vyskytla nákazlivá žltačka a chrípka.

            Rôzne udalosti

            Okresný ústav národného zdravia predviedol štepenie proti PBC a tetanusu, taktiež vykonali skúšobný odber krvi.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár