•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1957 (STR. 41 - 43)

1957

            Politická činnosť masových organizácii bola veľmi intenzívna, najmä v predvolebnom období, keď všetky snahy smerovali k tomu, aby na čelo národných výborov sa dostali najlepší pracovníci. 19. mája 1957 občania slávnostne volili. Za predsedu MNV bol znovuzvolený: Michal Rojčík.

            Za tajomníka MNV – Ján Pavlišin. Členovia rady MNV Jozef Ševc, Michal Matkobiš, Michal Zvijač. Členovia MNV: Ján Goč, Michal Pavlišin, Elena Pavlišinová, Anna Čamrová, Mária Demjanovičová, Ján Hic, Jozef Malačina. Vo verejnom živote všetky zložky národného frontu sa snažili uplatniť sa.

            Výbor žien usporiadal zdravotnícke prednášky, ktorých čítala p.a. Vargová. O medzinárodnej politickej situácií oboznamoval občanov učiteľ Andrej Malačina. Členovia divadelného súboru ČSM vystúpili s divadelnou hrou: „Statočný valach“. Požiarníci vzali do svojich rúk výcvik niektorých zo školskej mládeže. Pionieri Vystupovali s kultúrnym programom pri každej slávnostnej príležitosti: Na medzinárodný deň detí bol usporiadaný majáles.

            Správa obce na MNV sa starala o plnenie občanských povinnosti. Vo výstavbe obci sa tiež pokračuje. Občania svojpomocne, z vlastných zdrojov, stavajú rodinne domy. Staré, slamou kryté domy miznú.

            Napriek daždivému počasiu, ktoré trvalo od neskorej jari až po jeseň, úroda bola dobrá, len seno nebolo pekné.

            Nákazlivé choroby medzi hospodárskymi zvieratami neboli, len väčšina rôzneho statku prekonávala TBC.

            Občania čo rok častejšie odchádzajú v zime do Čiech na sezónne práce. Ináč sa živia z poľnohospodárstva, ale sa osvečili aj ako dobrí murári, šoféri, drevorubači, tesári, robotníci, úradníci a učitelia.

            Zo školy bol preložený z rodinných dôvodov učiteľ Andrej Malačina do Reľova o. Kežmarok. Od 1. septembra 1957 nastúpila službu učiteľka Anna Blašková, rodáčka z Mestiska, o .Svidník. Učí prvý rok. Za upratovačku bola zvolená vd. Anna Ševcová. Na JSŠ v Giraltovciach maturovali Ján Dzurko a Michal Demjanovič. J. Žukovský zložil záverečné skúšky na priemyselnej škole v Prešove.

            Irena Matkobišková dostala povolenie predávať liehové nápoje. Ján Kačmár po ukončení OSŠ v Okrúhlom dostal zamestnanie na strojnotraktorovej stanici v Okrúhlom. Peter Ševc sa zapísal na priemyselnú školu v Bardejove.

            Behom roku boli usporiadané besedy o knihách, tiež výstavky sovietskej knihy. Putovné kino len zriedkavo navštívilo obec. Mládež chodí na filmové predstavenia do Šar. Štiavnika a Okrúhleho. Tanečné zábavy sa usporiadavajú len v lete v prírode, nakoľko niet vhodnej miestnosti. Zdravotný stav občanov je dobrý. Nákazlivé choroby sa nevyskytli. Deti a školská mládež bola podrobená lekárskej prehliadke a štepené proti infekčným chorobám.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár