•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1958 (STR. 44 - 45)

1958

            Starostlivosť strany a vlády sa prejavila zvlášť v tomto roku, keď 21. januára bol slávnostne zapnutý elektrický prúd. Z tej radostnej príležitosti obec usporiadala banket. Aby kultúrne podujatia mohli sa smelšie rozvíjať, občania svojpomocne začali stavať kultúrny dom. Murárske práce odborne viedli Michal Matkobiš, Juraj Ševc, Ján Ševc a iní. Ani za necelých dvoch mesiacov vyše školy sa objavila mohutná budova. Tesárske práce urobili občania z osady Hradzisko: Jozef Malačina, Ján Sliva, Juraj Olejnič a Jozef Kupec.

            Toho roku v obci pribudlo niekoľko domov. Na ceste Radoma-Šandal sa nepracovalo.

            Aby povzniesť hospodárske pomery, bolo prečítano mnoho odborných prednášok. Úroda bola krásna, no dlhotrvajúce dažde cez žatvu, urobili veľké škody. Úroda zemiakov bola dobrá, ale sa vyskytla v menšom množstve mandelinka zemiaková. Do jej ničenia boli zapojení občania a školská mládež.

            Sociálne pomery sú dobré. Už aj občania cigánskeho pôvodu materiálne sú lepšie zabezpečení. Zmizli malé chatrče. Vystavali si priestorné a svetlé domy.

            Každý historicky významný deň bol dôsledne oslavovaný. Prejavy mali delegáti z okresného národného výboru s. Pávelová, s. Babej, s. Štrusová.

            Občania odpracovali deväť dní pri čistení pasienkov a žiaci dva dni pri zveľaďovaní obce.. Na MDŽ predseda obce slávnostne odovzdal vyznamenania mnohodetným matkám.

            Učiteľka A. Blašková usporiadala besedy o knihe M. Šolochova: Rozoraná celina.

Štátna poisťovňa navštívila obce s poučným filmom.

            Obvodný lekár viedol kurz prvej pomoci. Členovia divadelného krúžku ČSM zahrali divadelnú hru: Mozoľovci. Pionieri usporiadali majáles, na ktorom vystúpili s bohatým programom. V zime mládež cigánskeho pôvodu navštevovala doučovací krúžok. Ochotníci zo Štefurova zahrali divadelnú hru: Pyšná páva.

            Z nákazlivých chorôb sa vyskytla chrípka, ktorú skoro každý prekonal.

            V Šar. Štiavniku usporiadali školskú slávnosť na ktorej sa zúčastnili aj žiaci radomskej školy. V septembri, vo večerných hodinách na severnej časti oblohy, krásne bolo vidieť červenú polárnu žiaru. V lete ľudia dlho pozorovali kometu.

Narodenia: 19

Sňatky: 4

Úmrtia: 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár