•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1959 (STR. 46 - 47)

1959

            Politický život v obci sa vyvrcholil dňa 9. novembra, kedy občania založili celoobecné Jednotné roľnícke družstvo v Radome. Za predsedu JRD zvolili Jozefa Ševca. Na počesť tej udalosti okresný národný výbor usporiadal banket.

            Verejný život. Pionieri a občania zúčastnili sa prvomájovej manifestácie v Giraltovciach. Obec bola slávnostne vyzdobená na počesť dňa výročia dukelských bojov a VOSR. V tomto roku boli odoslané protestné listy proti uväzneniu Manolisa Glezosa a štafeta priateľstva a posolstva mieru. 8. marca predseda MNV na oslavách MDŽ odovzdal strieborné vyznamenania mnohodetným matkám.

            Činnosť MNV bola zameraná hlavne na plnenie občanských a dodávkových povinností. Vážna práca bola prevedená tiež pri socializácii dediny.

            Vo výstavbe obce sa pokračuje. Toho roku začali stavať rodinné domy na pravom brehu Radomky. Tu sa budú stavať tiež veľké hospodárske budovy. Nielen občania, ale aj žiaci vysadili mnoho ovocných a ihličnatých stromov. Na kultúrnom dome práce pokračujú. Cez potok Salaš upravia most.

            Hospodárske pomery. Sejbu ozimín už začali spoločne. Počasie bolo nepriaznivé, suché, čo zaťažovalo jesenné práce. Napriek tomu, že rok bol suchý – úroda bola dobrá. Lesov v Radome málo. Stromčeky sa nevysadzovali, len sa čistil mladý porast. V hospodárstve veľké škody urobil mor hydiny. Skoro na každom dvore zahynuli sliepky. V lete znovu bolo zníženie cien textilných výrobkov a na jeseň zlacnela aj obuv. Občania sa  zaoberajú poľnohospodárstvom, no na zimné obdobie mnohí odišli pracovať do priemyslu. Z mládeže niektorí si našli prácu v Čechách, niektorí si podali žiadostí do nových odevných závodov v Svidníku, iní si našli zamestnanie v obuvníckom priemysle v Bardejove. Traja boli prijatí prijatí do vojenskej školy.

            Kultúrne pomery. Vyučuje sa v starej škole, ktorá nevyhovuje novým požiadavkám. Aj osvetové podujatia sa dočasne konajú v škole. Každý deň po vyučovaní v škole sa striedajú schôdzky rôznych organizácií, kurzy, záujmové krúžky, oslavy, divadelné a filmové predstavenia. Na Vianoce vystúpila mládež cigánskeho pôvodu v Radome divadelnou hrou od M. Kukučína „Rysavá jalovica“. Taktiež podnikali divadelné zájazdy do Šar. Štiavnika i Beňadikoviec.

            V zdravotníctve veľkým pokrokom je zriadenie obvodného ústavu národného zdravia v Okrúhlom. Z chorôb sa vyskytli dezintéria a hnisavá angína.

            Rôzne udalosti: 22. januára sa objavili na slnku škvrny. 24. januára dopoludnia hrmelo.

Narodenia: 16

Sňatky: 5

Úmrtia: 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár