•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kronika obce

2004 (STR.199 - 205)

2004

Samospráva obce:              V tomto roku občania nešej republiky a teda aj našej obce, pristúpili k volebným urnám až 3 krát. 3. apríla občania Slovenska v druhých priamych voľbách volili prezidenta našej republiky. Volebné miestnosti sa otvorili v sobotu 3. apríla o 17:00 a zatvorili sa večer o 22:00. V našej obci vo volebnom okrsku 1. bolo zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 250. K urnám pristúpilo 139 voličov, počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov bolo 132. Vo volebnom okrsku 2 z počtu oprávnených voličov zapísaných do zoznamu 85, bolo vydaných 43 obálok oprávneným voličom a počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov bolo 42. Celkový počet hlasov odovzdaných pre kandidátov bol:

Bernát – 1                Bútora 4                            Gašparovič 30                   Kalman 2

Králik 0                    Kubík 0                              Kukan 32                           Mečiar 73

Mikloško 15              Schuster 17                        Šesták 0

Keďže v prvom kole ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, 17.4. sa konalo 2. kolo volieb na prezidenta SR. Svoje hlasy sme mohli odovzdať dvom kandidátom na post prezidenta: Gašparovičovi a Mečiarovi. Vo volebnom okrsku 1 bol počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 255. Počet odovzdaných obálok 125 a počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov 122. Vo volebnom okrsku 2 bol počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 87. Počet odovzdaných obálok voličom bol 37 a počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov bol 36.  Celkový počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov bol: Gašparovič 68 a Mečiar 90.

A tak sa v tomto kole rozhodlo a máme zase na 5 rokov nového prezidenta. 16. júna s okázalými ceremóniami, ale aj celkom obyčajnou prechádzkou ulicami hlavného mesta,, nastúpil do úradu prezident Ivan Gašparovič a s potláčanými slzami sa rozlúčil odchádzajúci Schuster. V rovnaký deň, ako prvé kolo prezidentských volieb, teda v sobotu 3. apríla sa uskutočnilo aj referendum, v ktorom občania odpovedali na otázku : „Ste zato aby poslanci Národnej rady SR prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia NRSR tak, aby sa voľby do NR SR konali v roku 2004?“ Okrskov referendové miestnosti sa otvorili ráno o 7:00 a zatvorili večer o 22:00. Účasť občanov v našej obci predstavuje 42,59%. Na spomínanú otázku odpovedalo ÁNO 127 občanov a NIE 14 občanov. 13. júna naši občania pristúpili k urnám tretí krát. Volili sme si poslancov do Europarlamentu. V okrsku 1 celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 252. Počet odovzdaných obálok bolo 66 a počet platných hlasov spolu bolo 65. Najviac hlasov bolo odovzdaných pre Komunistickú stranu Slovenska 24 hlasov. V okrsku 2 celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 87. Počet odovzdaných obálok bolo 34 a počet platných odovzdaných hlasov spolu bolo 32. A tu, najviac hlasov bolo odovzdaných pre SDKÚ – 13 hlasov. Aj v tomto roku poskytol NúP vo Svidníku OÚ prostriedky na VPP pre nezamestnaných z našej obce. Na týchto prácach sa zúčastnilo 6 osôb. Vymaľovaný bol šk. klub, kde je zriadená počítačová miestnosť a oplotenie kostola. OÚ opäť pripravil pre našich občanov – dôchodcov rekreačný zájazd do Vrbového.

Školstvo:                  MŠ: Aj po výberovom konaní na miesto riaditeľa sa nič nezmenilo. Na poste riaditeľky MŠ nám zostala p. Janíková, učiteľka Gazdičová, kuchárkou je p. Juhásiková, vedúcou šk. jedálne Čagerová a upratovačka p. Surmová. MŠ navštevuje 20 detí. Výchovný poplatok je 50Sk.

ZŠ: Aj v tomto šk. roku je trieda jednotriedna s počtom žiakov 11. Do prvého ročníka nastúpili 3 prváci, druhákov je 3 a tretiakov je 5. Všetci navštevujú šk. klub, v ktorom je vychovávateľkou Džoganová z Beňadikoviec. Pani Surmová odišla do dôchodku. Hodinu náboženskej výchovy a Anglického jazyka žiakov vyučuje kňaz Ľ. Onderčin. Radostnou udalosťou pre deti MŠ bol karneval, hoci nebol taký ako po minulé roky, spolu s žiakmi ZŠ a tiež rodičmi, kvôli chrípkovej epidémii. Pred letnými prázdninami bol usporiadaný výlet do Bardejova, kde deti navštívili Prírodovedecké múzeum a do Bardejovských kúpeľov, kde nám počasie až tak neprialo. Bolo chladno a pršalo, a tak sme si nemohli vychutnať ich krásne prostredie a tiež prostredie skanzenu, ktorý deti tiež navštívili, no pre dážď si ho celý obzrieť nemohli.

20.12. deti MŠ a ZŠ spoločne privítali medzi sebou krásneho Mikuláša, ktorého tento rok sprevádzali anjeli a aj čerti, ktorý spravili poriadny rozruch. No deti ZŠ svoje vystúpenie predstavili nie len všetkým prítomným pri jedličke, ale aj v Svidníku na 12. ročníku benefičného koncertu Betlehemského svetla.

Kultúra:                  Každý začiatok roka je tou najkrajšou kultúrnou udalosťou. Privítali sme ho aj tentoraz ohňostrojom a príhovorom nášho p. starostu obce. Po ňom už občanov čakalo tradičné novoročné pohostenie.

                                 Máj je dňom najkrajším našich drahých mám. Len im venovali deti ZŠ a ZŠ v Šarišskom Štiavniku tie najkrajšie piesne a básne. A ani teraz na nich p. starosta nezabudol a obdaroval ich darčekmi. No tak ako naše mamky, tak aj naši starí rodičia si zaslúžia, aby sme im venovali pozornosť a poďakovali sa im za to všetko, čo nám dávajú. A my si to vlastne niekedy ani neuvedomujeme, že nám dávajú samých seba. Tak sme s nimi oslávili ich sviatok opäť spevom. Zaspievať im prišiel spevácky súbor Makovica zo Svidníka. Po ukončení ich čakalo opäť malé pohostenie.

Cirkevný život:       Koncom júna sme sa rozlúčili s duchovným otcom Mgr. Andrejom Palšom a privítali sme medzi nami nového správcu farnosti – kňaza Mgr. Ľuboša Onderčina. Privítali sme si ho tak ako sa patrí a predstaviť nám ho prišiel p. dekan Ján Švec Bilý, správca Stropkovskej farnosti. A s jeho príchodom prišli aj nové zmeny.

Upravilo sa okolie farskej budovy a aj samotná farská budova a okolie kostola. Keďže vo farskej rade boli len 2 členovia, na žiadosť duchovného otca si veriaci zvolili ďalších 6 členov, ktorými sú: Macko Michal, Dančišin Ján, Ševc Jozef, Malačina Ján, Topor Rudolf, Tchurik Ladislav, Malačina Imrich ml. a Verešpej Ján.

Novým kostolníkom sa opäť stal Munka Ondrej. Pánovi Polončákovi sa duchovný otec za doterajšiu prácu poďakoval a venoval mu malý darček. Cez týždeň nám sv. omše spestruje nový, mladý organista Pavol Šidelský ml.

Mladí aj dospelí sa striedajú pri čítaní Božieho slova a deti pri prosbách veriacich. Mladí sa začali stretávať a pripravovať piesne na omše a slávnostné príležitosti. Na Božie narodenie si pripravili spolu s deťmi pobožnosť k jasličkám. A tam sme si všetci spolu s nimi aspoň v duchu prítomní v Betleheme pri tom malom Jeruzaleme, predniesli mu svoje prosby a poďakovania.

Šport:                                  S futbalom sme sa nerozlúčili, ani po vyradení z najvyššej okresnej súťaže. Ročník 2001/2002, ďalej 2002/2003 ako aj 2003/2004 bez problémov obhájili prvenstvo. V mužstve nastali veľké zmeny. 1. augusta 2004 futbalový výbor pripravil netradičný futbalový zápas, kde privítali bývalých futbalových hráčov z Bane, Šandala a z Radomy, ktorú kedysi obliekali dresy svojich klubov. Víťazom tohto priateľského turnaja sa stala Radoma. Aj v uplynulú nedeľu, keď náš klub mal futbalové okresné voľno, futbalový výbor v spolupráci s OÚ v Radome usporiadali futbalový zápas Ženatí – Slobodní. Zápas síce skončil 4:4, no nasledovali pokutové kopy a v tých mali väčšie šťastie Slobodní.

Novostavby:                        V tomto roku si svoje domovy rozhodli obnoviť a vybudovať: Juhas Jozef, Matkobiš Jozef a Kačmár Tomáš.

Spoločenská kronika:

V tomto roku k nám prišli:

 • Gajdošová Karolína
 • Čulová Simona
 • Hibeľová Laura
 • Michliková Erika
 • Rokyta Filip

Navždy nás opustili:

 • Pavlišin Ján
 • Tchurik Juraj

Počasie:                               Zime sa u nás asi veľmi páčilo, pretože trvala skoro do polovice marca. Jar k nám zavítala pekne, slnečno, hoci fúkal silný vietor. Ľudia sa s chuťou pustili do prvých jarných prác. Prišlo leto a s ním aj naše obavy, čo nám zase prinesie. A hoci sme dúfali, že nič zlé sa nezopakuje, nestalo sa tak. Po celotýždňových dažďoch, 29.júla, vo večerných hodinách od 19:30 do 21:30 stúpla rieka Radomka viac ako o 1,5m. Došlo k zaplaveniu rodinných domov, nádvorí, záhradiek, pivníc, lúk, cesty 1. Triedy smerom do obce Okrúhle a časť Hradisko.

Bol vyhlásený 3. Stupeň povodňovej aktivity. Myslím si, že za vylievanie Radomky môže jedine neudržiavanie koryta rieky, čo má priamy vplyv na to, že keď príde takýto prívalový dážď, odtok vody je slabý. Ale leto nám ukázalo aj tú svoju lepšiu stránku a užili sme si aj veľmi teplého slniečka, hoci bolo veľmi málo teplých večerov. Jeseň prišla pomerne dosť skoro a dosť chladná a daždivá, čo prinútilo ľudí poponáhľať sa so zberom zeleniny a ovocia zo záhradok a sadov.

No úrody v dôsledku záplavy bolo veľmi málo, pretože väčšia časť v zemi zhnila. Začiatkom októbra sme zaznamenali prvé prízemné mrazy do -4°C.

19. novembra bude pre celé naše Slovensko nezabudnuteľným dňom. Našou krajinou sa prehnala smršť. Padajúce stromy, strhnuté strechy, prerušené el. vedenie, prevrátené autá a fičiaci víchor – tak vyzerali slovenské regióny v piatok popoludní. Víchrica v Bratislave, dosahovala rýchlosť 80km/hod., v Nitre 90 – 100km/hod. Cez Tatry sa hnala rýchlosťou orkánu – dosahovala tu až 140km/hod. Košice si nechala až na večer. K nám dorazila okolo 16:00hod. No našťastie sa nikomu nič nestalo, bolo len prerušené el. vedenie. Nastala zima a nadelila nám snehu do sýtosti. Bod mrazu vystúpil na -15°C. No oteplilo sa a sneh sa roztopil, takže Mikuláš k nám musel cestovať asi autom. Bolo dosť hmlisto a sychravo.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár