•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1962 (STR. 51 - 54)

1962

            Uznesením Miestneho národného výboru v Radome zo dňa 2. októbra 1961, bola som Ja, Helena Macejová riaditeľka ZDŠ v Radome poverená písaním obecnej kroniky. Nie som tunajšou rodáčkou. Narodila som sa 30.5.1942 v Lenartove, Okr. Bardejov. V roku 1961 bola mi pridelená funkcia riaditeľky na tunajšej škole.

Politické pomery:                  Vyvrcholili hlavne v r. 1959, kde sa založilo celoobecné JRD, kde bol zvolený hneď aj výbor. Za tajomníka bol zvolený Peter Galčik. Družstevným predsedom bol zvolený Pavlišin M. Obecným predsedom Rojčik. Pokladníkom bol Pasternak Juraj. Skupinári Zelonkay a Štebnák. Členovia správy JRD: Vrablik J., Matkobiš M., Tchurik Ján, Pavlišin J., Štebnák J., Matkobiš M. Do výboru žien boli zvolené tieto členky: Cubová Anna, Berežňáková Anna, Vrabliková Anna, Vargová Anna, Ševcová Anna, Demjanovičová Anna. Predsedkyňa ostáva nezmenená, Anna Ševcová.

Politická činnosť:                  Masových organizácii bola veľmi intenzívna v predvolebnom období: Boli volení títo členovia: Rojčik, Pavlišin, Fejer Dezider.

Vedúcu úlohu vo verejnom živote obci hra KSS, ktorá usmerňuje verejnú prácu. Na výročných schôdzach sa prevádza kontrola plnenia plánu a zároveň sa vytýčia nové úlohy. Spáva obce na MNV sa starala o plnenie občianskych povinností, na druhej strane sa nestará o školu. Škola je v zlom stave. Vyučuje sa v starej škole, ktorá nevyhovuje novým požiadavkám. Je bez oplotenia, studňa vyvrátená, a vôbec MNV škole nedáva žiadny preddavok, ktorý škola má mesačne obdržať 150 – 200 KČS.

Osveta:                                   Aj osvetové podujatia sa dočasne konajú v škole. Po vyučovaní v škole sa striedajú schôdzky rôznych organizácií, krúžky, oslavy a rôzne predstavenia, hoci kultúrny dom je dokončený ale zábradlie nie a nie spraviť, tak osvetová činnosť zaostáva. O medzinárodnej a politickej situácii oboznamovala občanov riad. školy. Tohto roku divadelné hry sa nenacvičovali, nakoľko dedinská mládež sa k tomuto stáva záporne.

Práca PO:                              Na druhej strane PO pri ZDŠ bola veľmi aktívna. Konali sa slávnosti s bohatým kultúrnym programom, ktoré nacvičili tunajšie učiteľky. Na MDD bol usporiadaný majáles.

Počasie:                                  Na žatvu bolo dobre, tak aj družstevníci splnili dodávkové povinnosti.

Škola:                                     Oprava školy nebola žiadna.

Zmena uč. zboru:                  V mesiaci septembri nastala v uč. zbore zmena. Doterajšia riaditeľka školy E. Petrigálová bola preložená na ZDŠ do Sedlíc a s. uč. Blážková na  ZDŠ do Okrúhleho. Na ich miesta nastúpili:

                                                za riaditeľku H. Macejová z Lenartova

                                                za uč. A. Glittová z Gaboltová.

Novostavby:                           V tomto roku bol vystavený dom Juraja Matkobiša a Juraja Vrablika.

Populácia:                              Celkom bolo uzavretých 4 manželstiev. Narodilo sa 16 detí (8 chlapci a 8 dievčatá). Zomrelo celkom 5 osôb.

Kultúrne pomery:                 Na JsŠ v Giraltovciach maturoval Demjanovič Tomáš, ktorý nastúpil na PI v Prešove.

                                                Na štúdie nastupujú: Irena Pavlišinová, Cecília Ševcová na Zdravotnícku školu do Prešova. Irena Pavlišinová na JSŠ do Giraltoviec. Ostatní žiaci odišli pracovať do OZ KN do Svidníka.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár