•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1963 (STR.55 - 58)

1963

Nový rok:                               Po tohoročnej tuhej zime, prišla jar dosť skoro s dosť veľkou povodňou. Už v marci nastúpili ľudia do jarných prác.

Voľby:                                    V predvolebnom období JRD usporiadala ZDŠ v Radome slávnosť s bohatým kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci tunajšej školy na čele so súdr. uč. a pionierskou vedúcou s. Annou Glittovou a riad. školy: Elenou Pavlišinovou rod. Macejovou. 6. februára sa konali voľby, do funkcií boli zvolení títo členovia:

Predseda JRD:                        Ján Demjanovič

Skladník:                                 Michal Pavlišin

Skupinár:                                 Jozef Ševc

Živočichár:                              Štefan Hibeľ

Pokladník:                               Jozef Pavlišin

Výbor žien:                            pozostával s týmito členkami:

Predsedkyňa:                          Anna Ševcová (Brižková)

Členky:                                    Helena Pavlišinová- riad. školy

                                                Anna Hibľová

                                                Kandračová Zuzana

Zmena funkcionárov MNV:                       V mesiaci Jún zaľahol obec smútok, nakoľko zomrel tragickou smrťou dlhoročný predseda MNV: Michal Rojčík. Dočasným predsedom MNV sa stal Michal Matkobiš. Dovtedajší tajomník Ján Pavlišin onemocnel, na jeho miesto bol zvolený za tajomníka MNV Ján Juhás.

Rozvoj JRD:                          Pre miestne JRD bola odovzdaná do užívania stavba kravína so sýpkou, čím boli vytvorené podmienky pre chov hovädzieho dobytka a uskladňovanie obilia, čo sa odzrkadlilo na príjmoch JRD, nakoľko od vzniku JRD neboli také doplatky, čo činilo 4KČS, až v tomto roku. Taktiež v tomto roku bola započatá výstavba ošipárne a masťovej váhy, ktoré budú dokončené v budúcom roku.

Osveta:                                   V mesiaci ČSP započalo sa vyučovaním ĽKR. Pár krát sa odprednášali otázky o základe J. Ruského. V mesiaci máji bolo dané do prevádzky štúdio „Kino“ pod názvom „Radomka“. Premieta sa každú nedeľu 2 krát. Raz poobede o 14:00 hodine pre deti. Detský (film) predstavenie a večer o 18:00 hodine pre dospelých. Čím kultúra sa dostala na vyšší stupeň. V roku 1963 JRD zakúpilo pre drzžstevníkov 10 vstupeniek do Divadla J. Záborského v Prešove, čím napomohlo tiež ku zvýšeniu kultúry v obci. Šiesti občania si zakúpili televízor, čo nasvedčuje (tiež plus ku) o kultúre dediny.

Škola:                                     Učiteľský zbor ostáva nezmenený. Naďalej vyučuje súdr. uč. Anna Glittová a Elena Pavlišinová. Za pomoci MNV a M. Chromoho sa opravila školská studňa. Po dohodnutí sme sa uzhodli, že každý rodič, ktorého žiak chodí do tunajšej školy, doniesol 20 KČS na školskú ohradu, aby sme tak predišli dopravnej nehode. MNV nám peňažnú pomoc neposkytol. Železné stĺpy sa zabetónovali a drôt leží na školskej chodbe doposiaľ, hoci je už 6. januára 1964 a niet kto školský dvor oplotiť, nakoľko bez pomoci učiteľka a riaditeľka školy oplotiť školský dvor nemôžu. O maľbu školy sa postarala s. škoľníčka: Anna Ševcová. Mimo kultúrnych podujatí, škola brala účasť v akcií zveľaďovania obci. Pri výchove mládeže preukázalo veľkú pomoc Rodičovské združenie. Obecná, žiacka a učiteľská knižnica bola doplnená novými zväzkami kníh. Knihy sa vypožičiavali najmä v zimnom období. Miestny divadelný krúžok pod vedením E. Pavlišinovej nacvičil divadelnú hru: Nový život, ktorý mal veľký úspech.

Zdravotníctvo:                       Často boli usporiadané prednášky zdravotnícke, obvodného lekára V. Berežného. Žiaci boli očkovaní proti chrípke a žltačke, ktorá sa vyskytla v hojnej miere.

Počasie:                                  Bolo veľmi dobré, čo svedčí aj to, že všetko sa pokračovalo podľa plánu. S mlatbou sa začalo 30. júla. Koncom augusta sa mlatba dokončila. O mlatbu sa staral predseda JRD: Ján Demjanovič.

Výkup obilia:                         Družstevníci obilia splnili okrem pšenice a raži na 100% Zase na druhej strane dodávku nielen splnili, ale aj prekročili a to o 4000 l mlieka. Nad plán tiež odovzdávali 3 vagóny zemiakov.

Zníženie cien:                         Bola v roku 1963 čiastočne znížená úprava cien, hlavne u „vína“.

Novostavby:                           V tomto roku si vystavil obytný domček Andrej Munka ,Vrbeľ´, Ján a Juraj Matkobiš a Juraj Vrablik.

Kultúrne pomery:                 Na JSŠ v Giraltovciach zmaturoval Jozef Vrablik. Na štúdia nastúpil Michal Pavlišin na SVŠ v Giraltovciach. Na Pl. v Prešove študuje T. Tilko posledný rok a František Ševc študuje na VŠS v Košiciach.

Populácia:

Narodenia: 16 chlapcov a 3 dievčata

Sňatky: 2

Úmrtia: 2 muži a 1 žena

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár