•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1964 (STR. 59 - 62)

1964

                                          Prvá polovica roku 1964 bola v znamení príprav na voľby do zastupiteľských radov.

Voľby:                              V predvolebnom období, ktoré boli v mesiaci február, žiaci a PO pri ZDŠ v Radome pripravili bohatý kultúrny program, za pomoci triednej učiteľky A. Glittovej a riaditeľky školy E. Pavlišinovej. Kultúrny program sa ľuďom veľmi páčil, čo svedčí o tom, že vždy keď žiaci tunajšej školy vystupujú, niet prázdneho jedného miesta. Žiaci našej školy sú veľmi aktívni a majú úlohy pre verejné vystupovanie.

                                          Do funkcie predsedu JRD bol zvolený starý predseda, totiž zase Ján Demjanovič.

Za skladníka bol zvolený: Ján Šteľmák

Skupinári: Jozef Ševc a Michal Cuba

Živočichár: Štefan Hibeľ

Pokladník: Jozef Pavlišin

Výbor žien:                      Pozostával z týchto členok:

1.)    predsedkyňa A. Ševcová (Brišková)

2.)    E. Pavlišinová, riaditeľka školy

3.)    Anna Hibľová (Kandračová)

4.)    Anna Kačmárová

5.)    Zuzana Kandračová

Voľby do NV:                 Rok 1964 sa vyznačoval tiež veľkou udalosťou a to: 14 Júna 1964 prebehli v celej republike voľby do NV. Občania našej obce preukázali vysokú uvedomelosť a svoj súhlas s navrhovanými kandidátmi prejavili už v tom, že začali voliť v skorých ranných hodinách, takže do 9 už každý občan odvolil, čím sa naša obec umiestnila medzi prvými a dopomohla k tomu, že okres Bardejov odvolil ako prvý vo východoslovenskom kraji.

Voľby MNV (14.7.1964):    Predsedom MNV bol zvolený dočasný predseda Michal Matkobiš. Po týchto nastala zmena do funkcií tajomníka MNV. Za tajomníka bol zvolený Ján Pavlišin ml. Pritom boli zvolené rôzne komisie ako: Poľnohospodárska, Finančná, medzi nimi aj komisia pre Školstvo a kultúru. Do školskej a kultúrnej komisie boli zvolení títo členovia:

1.)    Juraj Ševc, predseda

2.)    Michal Biľ, člen z osady Hradisko

3.)    Elena Pavlišinová, riaditeľka školy

4.)    Anna Ševcová, školníčka

5.)    Ján Šteľmák, člen komisie

JRD:                                 Tohto roku JRD utrpelo stratu a to stratou úrody zemiakov, takže na sadenie na budúci rok si museli zemiaky zaobstárať. Dodávku splnili nasledovne:

druh

plán

odovzdali

dlh/ rešty

nadplán

Pšenica

130

153

-

23

Ovos

-

-

-

-

Zemiaky

18 vagónov

3 vagóny

15 vagónov

-

Jačmeň

-

-

-

-

Mlieko

-

-

-

-

Mäso/hovädzina

-

-

-

-

Mäso/bravčove

-

-

-

-

                                          Plnenie vajec nie je zabezpečené spoločným chovom hydiny, takže vajíčka za miestne JRD odovzdávajú zahumienkári. Vajíčka splnili plán.

Úprava cien:                    K 1.4.1964 bola čiastočná úpravacien u mäsových výrobkov, konzerv a podobne. Týmto dňom bolo v miestnom, v pohostinstvách a reštauráciách účtovanie 5% prirážky k cene nakúpeného tovaru.

Kultúra:                           Pri ZDŠ v Radome pod vedením riaditeľky školy E. Pavlišinovej sa nacvičila divadelná hra s miestnou mládežou pod názvom : Ukradnuté šťastie. Divadelná hra mala veľký úspech. S hrou sme zavítali aj do obce Gaboltov.

Voľby prezidenta:           16 novembra za prezidenta republiky bol zvolený súdruh Antonín Novotný.

Škola:                               Učiteľský zbor ostáva nezmený, naďalej vyučuju A. Glittová ako učiteľka a riaditeľkou školy je naďalej E. Pavlišinová. V roku 1966 je naplánovaná výstavba materskej školy. Škola je vo veľmi zlom stave. Potrebná je oprava studne. Drôt je ešte stále na chodbe, nakoľko niet ho z celej dediny kto obtiahnúť. Mimo kultúrnych podujatí škola brala a berie účasť na rôznych akciách pri zveľaďovaní obce. Rodičovské zruženie spolupracuje so školou. Žiacka a učiteľská knižnica bola doplnená vhodnou literatúrou. Žiaci si v bohatom množstve vypožičiavajú knihy z knižníc. Pri škole máme založené rôzne krúžky ako pestovateľský, tanečnospevácky a doučovanie.

Počasie:                            Počasie bolo veľmi dobre. S mladbou sa začalo 31.7.1964 a dokončilo 1.9.1964.

Novostavby:                     V tomto kalendárnom roku si vystavil obytný domček Ján Dzurko a Tomáš Pavlišin. Taktiež s výstavbou započal Ján Surma.

Zmena farára:                 Z tunajšej fary odišiel Štefan Dalobač, ktorého vymenil Vincent Kováč.

Kultúrne pomery:           Na SVŠ do Giraltoviec nastúpila Irena Pavlišinová, Mária Šteľmáková nastúpila do učňovskej školy do Gánoviec pre profesiu Kuchár – Čašník. Na PI v Prešove ukončil T. Tilko. Tomáš Demjanovič na PI v Prešove.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár