•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1966 (STR. 68 - 72)

1966

Nový rok:                         Tohoročná jar prišla veľmi zavčasu. Začiatkom mesiaca február už snehu nebolo a ani už nenapadal. Pomerne bolo dosť teplo. Ľudia koncom marca nastúpili do jarných poľnohospodárskych prác.

Voľby JRD:                     Tohto roku neboli nakoľko boli v roku 1965 a výbor sa volil na 2 roky. Výbor ostáva naďalej nezmenený, a to: predseda JRD je Michal Pavlišin, skladník Ján Šteľmak, skupinár Michal Cuba, živočichár Štefan Hibeľ, pokladník Jozef Pavlišin.

Výbor žien pozostával s týmito členkami: predsedkyňa Anna Ševcová, členky Anna Hibeľová, Zuzana Kandračová, Anna Berežňáková, Anna Munková, Mária Ševcová (Pasternáková). Z osady Hradisko: Helena Hricová a Verona Malačinová. Zároveň bol volený aj občiansky výbor s týmito členmi: František Vygoda, Vojček Ondrej, Malačina Michal.

Rozvoj JRD:                    Kolaudácia novej a modernej ošipárne bola v jesennom období minulého roku. Nakoľko JRD nemalo na tom záujem, lebo krmivo bolo veľmi drahé a JRD by na tom nedosiahlo žiadne výnosy, túto novú modernú ošipáreň prebrali Štátne majetky do prenájmu na jeden rok so 600 kusmi ošípaných a s obsluhou 1 človeka. Štátne majetky zamestnávajú 2 ľudí pri obsluhe prasiat, a to: Jana Lucíka a Juraja Juhasa. JRD tohto roku nemalo žiadne doplátky na pracovné jednotky, čím miestny družstevníci boli do značnej miery znepokojení. V letnom období ako každoročne voda zaplavila asi 50 ha lúk, čím JRD veľmi utrpelo.

Osveta:                              Osvetové podujatia sa konajú na novom kultúrnom dome, ktorý je dosť priestranný s javiskom na ktoré sa tunajšia škola veľmi tešila. Je za potreby ešte vymaľovať, aby tak dojmom lepšie pôsobil. V mesiaci SČSP bol zahájený oslavou 7.11. s bohatým kultúrnym programom žiakov tunajšej školy, ktoré pripravili miestne učiteľky. V tunajšej obci je štátne kino, čo prispieva k zvyšovaniu kultúrnej úrovne občanov. Tanečná miestnosť je už dokončená, na čom sa do značnej miery podieľala miestna mládež. V tunajšej obci je už skoro v každej tretej rodine televízor a rádio vlastní skoro každá rodina. Kultúrny život sa vzmáha aj na osade Hradisko. Veľa občanov má nové domky. Veľa občanov si  spravilo vlastným spádom vodovod, a sú to: Ján Hic, Ján Palidrab, Jozef Petrovský, František Malačina, Michal Malačina, Ján Malačina, Ján Sliva, Michal Biľ, Juraj Biľ, Jozef Kupec, tomáš Martiček, Michal Lesňak, Michal Zvijač. Títo občania žiadali od ONV finančnú pomoc, nakoľko úsek bol dlhý až 1300 metrov. Nakoniec si ho spoločne spravili sami, bez podpory ONV, hoci terén bol veľmi ťažký, občania z hradiska už prestali nosiť vodu z veľkej vzdialenosti, čo si teraz veľmi pochvaľujú.

Cesta na Hradisko:          Na cestu na Hradisko bolo poukázaných 221 tisíc korún. Ľudia v snahe čím skôr spraviť túto cestu v plnom prúde sa zapájajú do práce, nakoľko táto cesta je veľmi potrebná pre priame spojenie na Šandal. Dokončením tejto cesty už občania z Hradiska sa budú vo väčšom množstve zúčastňovať na rozličných kultúrnych podujatiach. Taktiež žiaci z osady Hradisko budú dochádzať na vyučovanie autobusom, čo je pre nich veľmi potrebné.

Škola:                                Učiteľský zbor v tomto školskom roku bol pozmenený. S. uč. Ševcová Anna bola na vlastnú žiadosť prepustená z učiteľských služieb, nakoľko sa odsťahovala s manželom do Košíc. Riaditeľkou školy naďalej ostáva E. Pavlišinová. Naďalej sa vyučuje v starej škole, ktorá nezodpovedá po žiadnej stránke, pretože bola vystaveá ešte v roku 1868. S výstavbou novej školy sa má započať v roku 1967. Mimo kultúrnych podujatí škola brala účasť v akcií zveľaďovania obci a to v jesennom a jarnom období. Škola úzko spolupracuje s rodičmi, čo je veľmi dôležité pri výchove mladého pokolenia. Obecná, učiteľská knižnica boli doplnené novými zväzkami. Je potrebné doplňovať hlavne žiacku knižnicu, nakoľko žiaci majú veľký záujem o rozprávkové knihy, ktorých je v tejto knižnici dosť málo a staré je potrebné pre zuživateľnosť vyradiť. Knihy sú vypožičiavané hlavne v zimnom období. Miestni žiaci si knihy vypožičiavajú vo veľkom množstve.

Zdravotníctvo:                 V tunajšej obci boli odprednášané niekoľkokrát prednášky so zdravotníckou tematikou, ktoré predniesol obvodný lekár z Okrúhleho Vasiľ Berežný. Tohto roku boli žiaci niekoľkokrát očkovaní proti Dite TBC a ovčím kiahňam, bola aj preventívna prehliadka všetkých žiakov. Žiaci, ktorí dobre nepočuli, nevideli, boli na odborné vyšetrenie. Taktiež dva krát do roka žiaci povinne a spoločne idú na ošetrenie chrupu na UNZ do Okrúhleho.

Počasie:                             Tohto roku počasie bolo veľmi pekné. S mladbou sa započalo v auguste. Do letných poľnohospodárskych prác sa v čase dovoleniek zapájala miestna mládež a ostatní robotníci zamestnaní mimo obci.

Výkup obilia:                   JRD dodávku splnilo takto: pšenica 250q 5,86. Mlieko 48,000; 73 264 obilie: raž 100q; 502,43 vajíčka; zemiaky 2000q 12,93q; mäso 170q 146,07q. Tohto roku bola aj úprava cien k 1.4.1966 s 5% prirážkou v pohostinstvách.

Novostavby:                     V tomto roku s výstavbou rodinného domku započal Ján Kačmár (Yskanin), Milan Ševc, Ondrej Rokyta a Anna Kačmárová.

Kultúrne pomery:            Na JSŠ v Giraltovciach zmaturoval Michal Pavlišin. Spolu sa narodilo 9 detí: 5 chlapcov a 4 dievčatá. Zomrelo 7 ľudí. Tragicky zahynul Ján Bukovský z Hradiska, ktorý bol zrazený v Radome motocyklom.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár