•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1968 (STR. 76 - 78)

1968

                                           Tohoročná jar prišla ako obyčajne začiatkom marca. Stále lejaky narobili veľa blata, najmä okolo potoka, ktorý veľmi sa vylial na lúky a zaplavil celé okolie.

Voľby JRD:                     Voľby boli vo februári, ktorých sa zúčastnili aj funkcionári z poľnohospodárskej výrobnej správy. Voľby boli spojené s kultúrnym programom, ktorý dodala tunajšia škola pod vedením riaditeľky školy Heleny Pavlišinovej a pohostením. Predsedom JRD naďalej ostáva Ladislav Sotak z Okrúhleho. Výbor a ostatné správy ostávajú nezmenené. Občiansky výbor ostáva naďalej nezmenený.

Rozvoj JRD:                    Už ako bolo spomínané naďalej ostáva predsedom L. Soták. Tohto roku prebralo JRD ošípané s 450 kusmi. Krmičom je naďalej J. Juhas. Ako po iné roky tak aj tohto voda narobila veľké škody, zaplavila asi 50 ha lúk. Predseda JRD v letnom období usporiadal dožinky s tanečnou zábavou.

Učiteľský zbor:                Ostáva naďalej nezmenený. Riaditeľkou školy ostáva naďalej Helena Pavlišinová a Mária Surmová. Naďalej sa vyučuje v starej šk. budove, ale na novej škole sa usilovne pracuje. Mimo kultúrnych podujatí škola brala účasť v akcií zveľaďovania obcí. Škola spolupracuje s rodičmi. Učiteľská, žiacka a obecná knižnica sa dopĺňajú novými zväzkami kníh.

Osveta:                              O osvetu v obci sa pričiní riad. školy Helena Pavlišinová. Všetky kultúrne podujatia sa konajú v kultúrnom dome. Program dodávajú žiaci tunajšej školy.

Zdravotníctvo:                 V tunajšej obci boli pár krát odprednášané prednášky so zdravotníckou tematikou. Prednášal obvodný lekár Vasiľ Berežný. Aj žiaci v škole boli pár krát očkovaní proti infekčným chorobám.

Počasie:                             Tohto roku bolo veľmi pekné až horúce. Mrazy začali skoro v jeseni. Sneh napadol 13. Decembra.

Novostavby:                     V tomto roku neboli žiadne.

Kultúrne pomery:            Na JSŠ v Giraltovciach nekončil nikto iba pokračuje Ľ. Demjanovič a L. Vrablik. Narodilo sa 15 detí: 8 dievčat a 7 chlapcov.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár