•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1969 (STR. 78 - 80)

1969

Nový rok:                            Ako po iné roky, tak aj tohto roku, prišla jar lejakmi, ktoré narobili veľa blata. Zima sa skončila okolo 15 marca. Už koncom marca sa obyvatelia obce pustili do jarných poľnohospodárskych prác. Počasie v prvom jarnom období bolo veľmi pekné, ktoré bolo prerušované častými lejakmi.

Voľby JRD:                        V mesiaci marci boli voľby JRD. Týchto volieb sa zúčastnili aj funkcionári Okresného národného výboru – Poľnohospodárskeho odboru. Výbor ostáva naďalej nezmenený, a to: predseda Ladislav Soták, skladník Ján Šteľmak, skupinár Ján Goč, ktorého vystriedal Emil Pavlišin, živočichár Štefan Hibeľ, pokladník Jozef Pavlišin. Výbor žien pozostával z týchto členiek: predsedkyňa A. Ševcová, Anna Hibeľová, Zuzana Kandráčová, Anna Berežňáková, Munková Anna, Ševcová Anna č.d.8, Mária Pasternáková z Osady Hradiska: Verona Malačinová. Voľby boli spojené s bohatým kultúrnym programom, pohostením a zábavou. Na týchto voľbách žiaci tunajšej školy pod vedením riad. školy H. Pavlišinovej dodali bohatý kultúrny program, začo boli odmenení všetci učinkujúci malým darčekom od tunajšieho JRD. Záloha na 1 pracovnú normu bola vyplácaná po 12 KČS k tomu naturálie. Doplatky boli vyplácané po 3 KČS na jednu pracovnú normu. Súčasne na týchto voľbách bola volená revízna komisia na čele ktorej bol volený Ondrej Pavlišin. Občiansky výbor ostáva naďalej nezmenený.

Rozvoj JRD:                       Občiansky výbor ostáva naďalej nezmenený. Ako už bolo spomínané, predseda JRD ostáva naďalej nezmenený. Ošíparne prebralo od štátnych majetkov JRD o 450 kusov ošípaných. Tunajšie JRD začalo s chovom oviec o 200 kusov. Tohto roku v mesiaci máji zorganizovala tunajšie JRD výlet do Maďarska, Rumunska a Juhoslávie. Výletu sa zúčastnilo 31 osôb a výlet bol 11 denný a bol zdarma.

Učiteľský zbor:                   Ostáva naďalej nezmenený. Riaditeľkou školy je H. Pavlišinová a uč. ostáva naďalej Mária Surmová. Počas materskej dovolenky uč. Márii Surmovej cez mesiac september, október, november zastupovala  uč. Anastázia Siryová zo Staškoviek. 1. triedu s ročníkom 1. a 4. vyučuje riaditeľka školy H. Pavlišinová a 2. triedu s ročníkom 2. a 3. vyučuje v zastúpení Anastázia Siryová. Tohto šk. roku sa začalo vyučovať v novej školskej budove, ktorá mala celkovú hodnotu 100 148 tisíc korún. Nová školská budova je moderná, lenže bez ústredného kúrenia. V zimnom období je v škole veľká zima. V tomto školskom roku tunajšiu školu navštívil s. inšpektor Ivan Pančura. Uč. zbor spolupracuje s rodičmi žiakov. Žiacka knižnica je stále doplňovaná novými zväzkami.

Osveta:                                Osvetovú činnosť vedie riad. školy Helena Pavlišinová. Všetky kultúrne podujatia sa konajú v kultúrnom dome. Program na rozličné kultúrne podujatia dodávajú žiaci tunajšej školy pod vedením miestnych učiteliak. Na rozličných kultúrnych slávnostiach sa zúčastňujú aj občania z Osady Hradiska. Vodovod vlastným spádom si tohto roku zaviedol Miroslav Topor.

Zdravotníctvo:                    V tunajšej obci boli odprednášané tri krát prednášky so zdravotníckou tematikou, ktoré odprednášal obvodný lekár z Okrúhleho J. Jaklovský. Žiaci tohto roku boli očkovaní proti týmto chorobám: Dite, ovčím kiahniam, TBC a tetanu.

Počasie:                               Tohto roku bolo pekné najmä v letnom období, ktoré prerušovali časté dažde, najmä v mesiaci Júni. V jesennom období začali skoré mrazy. už 19 novembra napadol prvý sneh, ktorý už nezmizol a zima trvala až do 16 marca

ČSSP:                                  V mesiaci ČSSP boli usporiadané výstavky kníh. Mesiac ČSSP bol zahájený oslavou 7.11. s bohatým kultúrnym programom so žiakmi tunajšej školy a pod vedením miestnych učiteliek. V tunajšej obci je stále štátne kino, čo značne prispelo k zvýšeniu kultúrnej úrovne občanov a mládeže. Každá domácnosť vlastní rádio a televízor. Kultúrny život sa vzmáha aj na osade Hradisko.

Výkup obilia:                      Tunajšie JRD nemalo predpísanú dodávku obilia.

Novostavby:                        V tomto roku si vybudovali rodinné domčeky títo občania: Imrich Lesňak, Juraj Matkobiš, so stavbou začal Michal Ševc, Pavol Varjan a J8n Matkobiš.

Kultúrne pomery:              Na JSŠ v Giraltovciach nematuroval nikto.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár