•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1970 (STR. 81 - 82)

1970

Nový rok:                               Ako po iné roky, tak aj tohto roku jarné vody narobili nemalé starosti tunajším občanom. Voda vyliala z potoka a zaplavila celé okolie. Ľudia vyšli do poľa koncom marca. Počasie bolo premenlivé s častými snehovými fujavicami, ktoré trvali do konca marca. V jarnom období boli aj voľby do JRD. Funkcionári JRD ostávajú naďalej vo svojich funkciách. Taktiež výbor žien ostáva naďalej nezmenený.

JRD:                                       Voľby, ktoré nedoniesli žiadnu zmenu, boli spojené s kultúrnym programom, ktorí dodali žiaci tunajšej školy pod vedením riad. školy H. Pavlišinovej. Žiaci boli odmení malými darčekmi od predsedy JRD Ladislava Sotáka.

Predseda MNV:                    Tohto roku sa obecný predseda M. Matkobiš dobrovoľne vzdal svojej funkcie. Na jeho miesto nastúpil nový predseda Juraj Ševc (Koscelník).

Učiteľský zbor:                      Učiteľský zbor ostáva naďalej nezmenený. Riad. školy je Helena Pavlišinová a učiteľkou Mária Surmová. 1. triedu s ročníkom 1. a 2. vyučuje riad. školy H. Pavlišinová. 2. triedu s ročníkom 3.a 4. vyučuje uč. Mária Surmová.

Knižnice/Osveta:                   V tunajšej obci je MĽK, ktorá ma hodnotu cez 10 000 KČS. Je stále doplňovaná novými zväzkami. Vedie ju uč. Mária Surmová. Učiteľská a žiacka knižnica je taktiež doplňovaná novými zväzkami. Vedúca OB je H. Pavlišinová, ktorá nacvičuje so žiakmi tunajšej školy programy na rozličné kultúrne podujatia.

Zdravotníctvo:                       O zdravie tunajších občanov sa stará Dr. A. Jablonský, ktorý aj v tunajšej obci odprednášal 4 zdravotnícke prednášky. Taktiež žiaci tunajšej školy boli očkovaní proti rozličným chorobám.

Počasie:                                  Tohto roku bolo pekné. 26. novembra trvala už silná zima s veľkými mrazmi, ktorá trvala do polovice marca.

ČSSP:                                     Mesiac november je mesiacom československého sovietského priateľstva. V tomto mesiaci na počesť tohto priateľstva bola v kultúrnom dome slávnosť s bohatým kultúrnym programom. Tunajšie JRD nemalo predpísanú dodávku.

Výkup obilia:                         Nový obytný domček si v tomto roku postavil Ján Pasernak a Michal 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár