•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1971 (STR. 82 - 86)

1971

Nový rok:                            Tohto roku zima a nový rok začali silnými mrazmi. Jarné počasie ako zvyčajne bolo premenlivé do konca marca. V druhej polovici marca sa začali aj v našej dedine jarné práce. Aj tohto roku vody potoka vyliali a zaplavili ako vždy priestranné lúky. V mesiaci marci boli aj voľby do JRD. Za predsedu JRD bol zvolený Michal Pavlišin. Taktiež za učtovníka bol zvolený Peter Petnuch z Hutky. Tieto voľby boli spojené s kultúrnym programom, ktorý dodala tunajšia ZDŠ a bohatým pohostením.

Učiteľský zbor:                   V tomto školskom roku došlo k zmene uč. zboru na tunajšej škole. Na miesto učiteľky bola pridelená s. uč. Anna Kašpríková, ktorá pochádza z tunajšej obce (rod. Rokytová). 1. triedu s ročníkom 1. a 4. vyučuje s. uč. Anna Kašpríková. 2. triedu s ročníkom 2. a 3. vyučuje H. Pavlišinová. Miestnu ako aj žiacku knižnicu vedie a doplňuje s. uč. A. Kašpriková. Osvetovú a učiteľskú knižnicu vedie r. školy H. Pavlišinová. Žiaci tunajšej školy pod vedením miestnych s. učiteliek vystupujú na rozličných kultúrnych programoch usporiadané v obci.

Osveta/Voľby:                    Osvetovu činnosť vedie r. šk. Helena Pavlišinová. Tohto roku 25-26 novembra sa celoštátne konali voľby do zastupiteľských orgánov. Aj v tunajšej obci bolo vytvorené Agitačné stredisko. vedúcou tohto A.S. bola Helena Pavlišinová r.š., ktorá pracovala podľa vopred vypracovaného plánu. V tunajšej obci sme volili týchto poslancov:

Poslanec ONV: Juraj Tchurik, robotník štátnych ciest vo Svidníku

Ostatní: 1.) Ján Juhás, robotník

2.) Ján Goč, dôchodca

3.) Ján Pavlišin, taj. MNV

4.) Ján Sliva, roľník osada Hradisko

5.) Michal Biľ, roľník osada Hradisko

6.) Zuzana Vojčeková, domáca Hradisko

7.) Anna Hibľová, domáca Radoma

8.) Anna Berežňáková, domáca Radoma

9.) Ján Matkobiš, pomocný účtovník Radoma

10.) Tomáš Pavlišin, /radník J-ĽSD vo Svidníku Radoma

11.) Ján Demjanovič, úradník STS Stropkov Radoma

12.) Juraj Vrablik, listonoš Radoma

13.) Juraj Demjanovič, účtovník Radoma

                                             Voľby v tunajšej obci prebiehali veľmi úspešne. Osvetová pracovníčka Helena Pavlišinová od ranných hodín miestnym občanom vysielala relácie k voľbám a oboznamovala ich zároveň s priebehom volieb. Voľby v tunajšej obci boli ukončené prvý deň o 16:00 hodine poobede, takže sme sa zaradili medzi prvé obce v okrese. Ustanovujúca schôdza poslancov NV bola 16. decembra 1971 na ktorej sa zúčastnil taj. OV-KSS s. V. Demko a aktivista ONV súdr. Novotný. Na tejto schôdzi poslanci zložili sľub, prednesený poslancom ONV s. J. Tchurikom. Na tejto schôdzi bol zvolený predseda MNV Ján Goč. Do Rady MNV boli zvolení títo členovia: Ján Pavlišin tajomník, Ján Juhás, Tomáš Pavlišin, Ján Sliva. Ďalej bola vytvorená finančná komisia, kde boli volení títo členovia: Ján Pavlišin (tajomník), Ján Juhás, Helena Pavlišinová r. šk. a Michal Tchurik. Komisia verejného poriadku sa skladá z týchto členov: Ján Demjanovič predseda, členovia Juraj Vrablik, Ondrej Munka. Schôdza bola ukončená s bohatým pohostením a poďakovaním vedúcej Agitačného strediska H. Pavlišinovej za jej vykonávanú prácu v predvolebnom období ako aj počas volieb.

Výstavba:                            Koncom tohto roku bola zahájená výstavba predajne a pohostinstva, ktorú prevádza Jednota SD vo Svidníku ako investor a dodávateľom je Stavebný podnik Stropkov. Bola v tomto roku taktiež odovzdaná do užívania soc. budova pre JRD. V priebehu roka bol opravený kultúrny dom a zahájená výstavba cesty ku škole a Hradisko. tunajšie JRD postavilo drevárku ku škole v hodnote 16 600 KČS, ktorú financovalo  Odbor školstva vo Svidníku.

Zdravotníctvo:                    Tunajšiu obec v jarných mesiacoch postihla epidémia chrípky, neobišla ani tunajšiu školu, kde žiaci vymeškali pre nemoc 667 vyučovacích hodín. Dr. Jablonský (obvodný) v tunajšej obci odprednášal 2 zdravotnícke prednášky.

Počasie:                               Tohto roku bolo veľmi teplé. V polovici novembra napadol sneh, ktorý do konca mesiaca zišiel. Tohoročná zima bola veľmi nepríjemná, najmä pre deti, pretože neužili zimných radostí, nakoľko zima bola suchá bez snehu.

Na SVŠ v Giraltovciach nematuroval nikto, nastúpili Anna Pavlišinová, Mária Juhasová, Cecília Gačová. Na PŠ v Prešove ukončila štúdia Irena Pavlišinová, ktorá prijala miesto učiteľky na 1. ZDŠ v Stropkove.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár