•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kronika obce

2005 (STR.206 - 212)

2005

Cirkevný život:                V dňoch 22. – 30. Októbra sa po dlhom čakaní v našej farnosti konali katolícke ľudové misie. Misie trvali osem dní a každý bol venovaný nejakej téme. Program sa začal v sobotu 22. Októbra, večer svätým ružencom a po ňom bol svätou omšou slávnostný začiatok svätých misií, pri ktorom medzi nás duchovný otec privítal bratov Dominikánov:

 • P. Pius Jaroslav Majerovič, OP
 • P. Martin Stanislav Kolivoška, OP

My sme ich za ten duchovný prínos a obnovu nás občanov menovali čestnými občanmi obce Radoma. V nedeľu 30. Októbra bol záver misií. Ukončili sme ich popoludní krížovou cestou farnosti, misijnou kázňou, požehnaním misijného kríža a slávnostným Te Deum. Boli to dni na ktoré sa nezabúda. A hlavne pre nás kresťanov, boli príležitosťou k obnove nášho ľudského ducha a každodenného zmýšľania.

                                           Verím, že ten cieľ vniesť do našich sŕdc novú radosť, zreformovať rozbité vzťahy v rodinách, medzi sebou, ale aj v nás samých bol splnený.

Začiatkom októbra sme sa pustili do opravy strechy na kostole. Oprava trvala vyše dvoch mesiacov. Prevádzala ju firma DACH. Rekonštruovali sa však iba niektoré trámy a pomurnice, ktoré už boli značne spráchnivené. Celá strecha sa nemohla vymeniť z dôvodu nepovolenia pamiatkového úradu. Menil sa aj plech na pokrytie strechy, pretože starý už bol tiež skorodovaný a popritom sa osadili aj nové rímsy a odkvapy. Vymenili sme aj okná, pretože tie staré nám už zatekali. S ostatnými opravami sa bude pokračovať až v budúcom roku. Dňa 2. Apríla, po 26 rokoch „to naše“ okno Apoštolského paláca, obrátené na Svätopeterské námestia sa zatvorilo a hlas z tohto okna hovoriaci o problémoch nášho sveta, otvorene, otcovsky a starostlivo k nám kresťanom, ale aj neveriacim navždy utíchol. V sobotu 2. Apríla o 21:37 hovorca svätej stolice Joaqín NavarroValls oznámil celému svetu, že náš drahý Svätý otec Ján Pavol II. Zomrel. V ten večer sme boli ako siroty. Od nedele boli telesné ostatky Jána Pavla II. Vystavené v Klementínskej sále Apoštolského paláca, odetý v červenom ornáte, s bielou mitrou na hlave, s ružencom ovinutým okolo rúk a s pastierskou palicou zasunutou pod ľavou rukou. Telo Jána Pavla II. Bolo potom v pondelok 4. Apríla prevezené do Baziliky sv. Petra a vystavené pre verejnosť. 8. Apríla sa s Jánom Pavlom II. Lúčil so smútkom celý svet.

Po celom svete vzdali hold pápežovi stovky miliónov veriacich i neveriacich, ktorý ho obdivovali ako človeka, ktorý žil naplno. A tým ako žil, dával príklad nám všetkým. Aj v stotisícovom dave či cez televíznu obrazovku dával ľuďom pocit, že prehovára ku každému z nich osobne. Jeho snaha sa zavŕšila. Spojil celý svet. Počas svojho pontifikátu oslovil milióny ľudí na celom svete a oni na to nikdy nezabudnú. Na jeho poslednej ceste ho prišli odprevadiť bohatí i chudobní, veriaci i neveriaci a hlavne mladí, ktorých tak miloval. Jeho telo sme vložili do hrobu, ale jeho myšlienky a slová tu navždy v nás ostanú. V mene konferencie biskupov Slovenska a všetkých biskupov Slovenska Mons. František Tondra nás veriacich vyzval, aby sme sa súkromne a pri bohoslužobných zhromaždeniach modlili za osobitné dary Ducha Svätého pre kardinálov, ktoré sa 18. apríla zídu vkonkláve na voľbu nového pápeža.

A tak po dvoch dňoch historického konkláve 19. Apríla v podvečerných hodinách tradične oznámil biely dom stúpajúci z komína Sixtínskej kaplnky a bijúce zvony Baziliky sv. Petra – Habemus papam! Máme pápeža! Zbor 115 kardinálov z 52 krajín rozhodol o tom, že 256. Pápežom sa stal Benedikt XVI, nemecký kardinál Joseph Batzinger.

Samospráva obce:            Koncom septembra sa začalo s výstavbou Domu nádeje. Bol postavený hneď vedľa kostola. Do konca novembra sa ho podarilo aj prikryť a tiež osadiť okná. S dokončením si počkáme až v budúcom roku. Na tento účel nám úrad vlády poskytol finančnú čiastku 500 000Sk.

2. decembra sa v našom štáte konali voľby do vyšších územných celkov. Tak ako na celom území Slovenska aj u nás bola účasť na týchto voľbách veľmi nízka. V prvom kole sa nerozhodlo a tak sme k volebným urnám išli druhý krát. Víťazom týchto volieb sa pre Prešovský kraj opäť stal p. Chudík.

Školstvo:                          

MŠ: V tomto školskom roku do materskej školy bolo prihlásených 25 detí. V septembri so prvého ročníka odišlo 6 detí: Samuel Labanc, Viktória Hibeľová, Timea Malačinová, Martin Rokyta, Radka MIchliková a Matej Matkobiš.

ZŠ: Základnú školu navštevuje 13 detí. Do prvého ročníka nastúpili 3 prváčikovia, druháci sú 3, tretiaci 3 a štvrtáci 4. ZŠ vedie p. Malačinová N. a vychovávateľkou v šk. klube je sl. Jana Hibeľová. Náboženskú výchovu vyučuje kňaz Ľ. Onderčin. Zmeny nastali v školskej jedálni. V septembri na miesto kuchárky nastúpila p. Olina Ševcová a na miesto vedúcej školskej jedálne slečna Jana Hibeľová. V tomto roku deti MŠ a ZŠ sa spoločne vyšantili a vytancovali na karnevale, ktorý bol pripravený v priestoroch ZŠ. Na sviatok MDD bol pre žiakov ZŠ usporiadaný výlet do Starej Ľubovne na Zámok pre deti. Škôlkari si tento sviatok oslávili športovými hrami a diskotékou. Pred letnými prázdninami v spolupráci s OÚ bol usporiadaný výlet detí spoločne s rodičmi na rekreačné stredisko Domaša – Valkov. Ako každoročne si deti pripravili program aj pod jedličku, kde svoje krásne básne a piesne aj vinšovačky predniesli nie len svojím rodičom a starým rodičom, ale hlavne tomu pre ktorého si to všetko pripravili a on im za to dá balíček plný sladkostí – Mikuláš.

Kultúra:                            Každoročnou udalosťou a významnou je privítanie Nového roka pekným ohňostrojom. Ten spolu s príhovorom p. starostu nechýbal ani tentoraz. A takto to je aj s dňom našich mamičiek. Nemožno si naňho nespomenúť a neobdarovať ich, hoci len krátkou básničkou, pesničkou, tancom a malým kvietkom. Ale ony vedia, že tie ich ratolesti si ich pripravili s láskou a len a len pre ne.

Šport:                                Naše futbalové mužstvo odštartovalo sezónu prehrou, ktorá vyplynula z neprítomností viacerých kľúčových hráčov. Potom sa káder skompletizoval a začali sa dostavovať aj výsledky. Čoho výsledkom je prezimovanie na 3. priečke, keď rozdiel medzi nami a druhým miestom je iba v skóre.

Spoločenská kronika:

Medzi nás prišli:

 • Alexandra Halušková
 • Pavol Tamáš
 • Frederik Demjanovič

Spoločnou cestou kráčajú:

 • Jana Dovičáková a Jozef Malačina
 • Martina Vrabliková a Serhei Skunc

Navždy nás opustili:

 • Kupcová Anna

Počasie:                             Tohtoročná jar bola veľmi pekná a tak sme si mohli svoje záhradky povysádzať a pekne upraviť. No 15. Mája sa k nám prihnala silná búrka, ktorá zapríčinila to, že sa potok v časti Salaš opäť vyliala a voda tak zaplavila niektoré záhradky, nádvoria ale aj rodinné domy. Leto bolo pekné a horúce, no ako vždy, ukázalo nám aj tú svoju horšiu stránku a 16. Augusta, nečakane v ranných hodinách v dôsledku prietrže mračien naše potoky stúpli a voda opäť zaplavila záhradky, nádvoria, pivnice, rodinné domy a lúky.

                                           Jeseň bola teplá a suchá. Trvala až do polovice novembra. Vtedy sa už k nám približovala zima a napadol aj prvý sneh. Tohtoročné Vianoce boli krásne biele ako z rozprávky.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár