•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1972 (STR. 86 - 88)

1972

Nový rok:                         Počasie bolo obstojné, jar sa prejavovala častými dažďami a záplavami. Silné dažde v máji a júni zaplavili lúky, cesty, odplavili všetko skosené seno. Silnejšie dažde boli často, najmä v mesiaci máji, júni, ba aj v ostatných mesiacoch. V mesiaci júni bola veľká povodeň, voda sa valila vez most, do dvorov a narobila veľké škody J. Lucikovi, ktorému zaplavila dom do výšky skoro 1 metra. J. Tchurikovi, ba aj ostatným obyvateľom okolo potoka.

JRD:                                 Občiansky výbor ostáva naďalej nezmenený. JRD Radoma sa zlúčilo s JRD Šar. Štiavníka a Beňadikoviec. Predsedom je s. Friček z Okrúhleho. Vedúcim hospodárskeho dvora v Radome je M. Pavlišin. Učiteľský zbor ostáva nezmenený. 1. triedu s ročníkom 1. a 3. vyučuje r.š. H. Pavlišinová, 2. triedu s ročníkom 2. a 4. vyučuje s. A. Kašpriková. Osvetová pracovníčka je s. H. Pavlišinová, ktorá pracuje podľa vopred vypracovaného plánu. Žiaci tunajšej školy vystupujú na rôznych slávnostiach s bohatým kultúrnym programom, pod vedením miestnych učiteliek. V tun. obci sa utvorila nová organizácia a to HO SZŽ. Predsedníčkou bola zvolená A. Kašpriková. Pokladníčka s. H. Pavlišinová.

Zdravotníctvo:                 O zdravie tunajších občanov sa stará obvodný lekár Mudr. A. Jablonský. Detský lekár je v Šarišskom Štiavniku. Tunajšiu školu ako každoročne navštívila chrípka, z toho dôvodu žiaci zmeškali veľký počet hodín. Mudr. A. Jablonský odprednášal v tunajšej obci 4 zdravotnícke prednášky, ktorých sa zúčastňovali občania tun. obce. Bol premietnutý aj zdravotnícky film „Ako predchádzať úrazom“.

Nakoľko tajomník MNV onemocnel, zastupuje ho vo večerných hodinách predseda MNV s. Juhás. Osvetová pracovníčka sa všestranne stará o rozvoj kultúry v tun. obci a to predovšetkým vysielaním relácií v MR, ktorých v priebehu prázdnin odvysielala 37 relácií pod názvom „Hráme naším družstevníkom“. Tohtoročná zima bola veľmi nepríjemná, suchá, bez snehu.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár