•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1973 (STR. 88 - 90)

1973

Nový rok:                            Tohoročná jar bola pekná, sneh sa pomaly topil, až všetok zmizol. Počasie v jarných mesiacoch bolo veľmi pekné, zato letné mesiace boli daždivé a studené. V mesiaci auguste bola v tunajšej obci otvorená nová predajňa. Ovocie-mlieko-pečivo, ktorej vedúcou sa stala Mária Varjanová z tunajšej obce. O prevádzku novej predajne sa postaral Tomáš Pavlišin pracovník J-SD vo Svidníku. Novovybudovaná predajňa, ktorej vedúcou ostáva naďalej Zuzana Kandračová, má slúžiť ako priemyselná predajňa.

JRD:                                    Zlúčené JRD sa vzmáha, rozšíril sa chov hovädzieho dobytka atď. Predsedom ostáva s. Friček z Okrúhleho. Stredisko je v Šarišskom Štiavníku v novovybudovanom kultúrnom dome. Občania z obce Radoma prejavovali nespokojnosť nad tým, nakoľko stavba vybudovaná k tomuto účelu s ústredným kúrením ostáva nevyužitá. JRD v minulom ako aj v tomto roku neorganizovalo žiadny zájazd pre družstevníkov. V mesiaci novembri prebiehala súťaž „Sami sebe“, medzi okresmi Svidník a Dolný Kubín. Aj tunajšia škola sa zapojila do tejto súťaže zberom fliaš a železa. Tunajšia škola zo zberných surovín na účet dostala 1800 KČS. Po mnohých ťažkostiach MNV poukázal tunajšej škole iba 1200 KČS, ktoré boli určené na školský výlet do Vysokých Tatier.

MNV-ZDŠ:                         Tajomníčka MNV naďalej zastupuje s. Juhás Ján. Učiteľský zbor ostáva nezmenený.  V novembri r. školy odišla na materskú dovolenku, zastupovaním bola poverená Jozefína Rokytová zo ZDŠ v Okrúhlom. Osvetová pracovníčka ostáva naďalej s. H. Pavlišinová. Tunajšia škola bola ako prvá v okrese Svidník zaradená do Experimentálnej. Vyskytli sa veľké ťažkosti, pretože v tunajšej obci nie je zriadená materská škola. Žiaci prichádzajú nepripravení, zvlášť z osady Hradisko. Stáva sa, že dieťa z osady celý september presedí v lavici bez slova. V tomto roku sa započalo s výstavbou Materskej školy, je treba, aby bola čím skôr ukončená. Je potrebné zo strany MNV a občanov vynaložiť všetko úsilie, aby tak očakávaná škôlka, mohla byť čím skôr ukončená.

Zdravotníctvo:                    Obvodný lekár s. Dr. Jablonský sa všestranne stará o zdravie svojho obvodu. Svedčí o tom už aj to, že v tomto roku v rámci zdravotníckej osvety odprednášal 3 prednášky so zdravotníckou tematikou.

ČSSP:                                  Mesiac november je mesiacom ČSSP. V tomto mesiaci bola na tunajšej škole urobená výstava sovietských kníh. Bolo vypredano 65 kníh v hodnote 330 KČS. Svedčí o tom, že žiaci radi čítajú nielen rozprávky v rodnej reči, ale aj knihy našich priateľov.

Výkup obilia:                      Tunajšie JRD plánovanú dodávku obilia slnilo.

Zima:                                   V tomto roku bola veľmi studená. Boli veľké víchrice, záveje najmä v mesiaci december a január.

Novostavba:                        V tomto roku sa nasťahoval do svojho domčeka Ladislav Rokyta.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár