•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1974 (STR. 91 - 92)

1974

Nový rok:                            Tohtoročné jarné počasie sa prejavovalo častými dažďami. Jar nastala veľmi skoro. V mesiaci marci gazdinky už mali upravené aj svoje záhradky. V letných mesiacoch nastali veľké povodne. Voda zaplavila niekoľkokrát lúky okolo cesty, vyliala sa do dvorov a narobila značné škody.

JRD:                                    JRD nezaostáva, rozšírilo sa o tieto obce: Mlynárovce a Rovné. Spolu je zlúčených 5 obcí. Predsedom ostáva naďalej s. Friček z obci Okrúhle. Stredisko je v Šarišskom Štiavniku. Na hospodárskom dvore v Radome vedúcim je s. M.Pavlišin. Podľa rozhovoru vedúceho dvora s. Pavlišiného JRD si svoje dodávky plní.

MNV/ZDŠ:                         V tunajšej obci tajomníka, ktorí odišiel so sôchodku zastupuje zatiaľ s. J.Juhás. Ani práca na novozačatej materskej škole, tak neide ako sa predpokladalo. Je treba zabezpečiť mnoho vecí, ktoré sú veľmi potrebné pri novostavbe.

Učiteľský zbor ostáva naďalej nezmený. Riad. školy je naďalej s. H. Pavlišinová a s. uč. A. Kašpríková, triedu s ročníkom 1.a 3. vyučuje s.uč. H.Pavlišinová s počtom 26 žiakov. Z toho polovica z osady Hradisko. 2.triedu s ročníkom 2.a4. vyučuje s. A. Kašpríková s počtom žiakov 31. Tunajšiu školu navštevuje 1 žiak cigánskeho pôvodu, ktorý je v učení priemerný. Tunajšia škola ako 1. z experimentálnych v okrese dosahuje veľmi dobré výchovnovyučovacie výsledky. Vyučujúce sa zúčastnili školenia pre experimentálne školy v Spišskej Novej Vsi v Prešove a v Trnave. Osvetová pracovníčka s. H. Pavlišinová sa stará o kultúru v obci, a to rôznymi reláciami v Miestnom rozhlase, plagátmi a so súdr. uč. Kašprikovou nacvičujú bohaté kultúrne programy na rôzne príležitosti a slávnosti. Miestnu a školskú knižnicu doplňuje s. uč. A. Kašpriková, učiteľskú a osvetovú s. H. Pavlišinová.

Zdravotníctvo:                    Obvodový lekár s. Mudr. Jaklovský ako každoročne, tak aj tohto roku odprednášal 2 prednášky so zdravotníckou tematikou. Aj kultúra sa dostáva na vyššiu úroveň. SZM ktorého predsedníčkou je Irena Juhásová, poriada posedenia pri hudbe a pod. Členky DO-SZŽ, a to M. Kačmárová, A. Munková, A. Verešpejová, A. Berežňáková, A. Hybľová sa zúčastnili súťaže v speve, kde v okresnom kole získali 3. miesto.

ČSSP:                                  Aj v tomto roku bol mesiac november slávnostne otvorený 7. novembra v kultúrnom dome s bohatým kultúrnym programom. Sov. kniha v Prešove tun. škole dodali knihy v hodnote 350 KČS, ktoré boli vypredané. V tun. obci skoro každá  rodina vlastní rádio a televízor, áut je v obci 14, čo svedčí o vzrastajúcej sa kultúrnej úrovni aj v tunajšej obci.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár