•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1975 (STR.93 - 95)

1975

Nový rok:                            Tohoročná jar bola veľmi pekná. Povodne neboli žiadne. Až v mesiaci máji často pršalo. Časté dažde v tomto mesiaci boli príčinou toho, že zaostali poľnohospodárske práce. Letné mesiace, najmä jún, júl a august boli veľmi pekné, niekedy prerušené lejakmi. Teplota v prvej polovici júla vystupovala až na 32°C. Družstevníkom počasie prialo, takže žatevné práce prebiehali bez ťažkosti. Traktoristi a kombajnisti pracovali do neskorých večerných hodín. Na zlúčenom JRD so sídlom v Šarišskom Štiavniku zmeny nenastali. Tunajšie JRD vlastní 16 traktorov. V júni do miestnej ovčiarne JRD, ktorá bola vyprázdnená cez letné obdobie bolo dodaných 2000 kurčiat, ktorým sa veľmi dobre darí. O starostlivosť týchto sa starajú 4 družstevníčky, plných 24 hodín. Sú to: A. Ševcová, M. Pasternáková, M. Ševcová a Ševcová.

Voľba prezidenta ČSSR:  V júli bol zvolený nový prezident ČSSR s. Gustáv Husák, pretože s. prezident L. Svoboda je stále nemocný, požiadal o uvoľnenie s. G. Husák mu poprial v mene celej vlády ako aj svojom skoré uzdravenie a ešte veľa zdravia. Tento rok prebieha v znamení 30.5. Oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou. Aj naša obec slávnostne oslávila toto výročie už pri čestnom odhalení miestnej tabule na budove MNV s bohatým kultúrnym programom,                                                                           

Škola:                                  V učiteľskom zbore v mesiaci február nastali zmeni. S. uč. A. Kašpriková nastúpila na materskú dovolenku, zastupovaním bola poverená s. Mária Chomová rod. Dercová zo Stročína.1. triede s ročníkom 1. a 3. Vyučuje r. školy H. Pavlišinová, 2. Triedu s ročníkom 2. a 4. Vyučuje s. uč. Mária Chomová. V jarných mesiacoch tunajšiu školu navštívila angína a ovčie kiahne. Všetci žiaci tunajšej školy túto chorobu prekonali, tým zameškali veľký počet hodín. Pod vedením miestnych učiteliek boli nacvičené bohaté kultúrne programy na rôzne slávnosti a akcie usporiadané v obci. Miestne učiteľky sa zúčastnili školenia pre experimentálne školy v Bratislave. Pre tento školský rok bolo zapísaných do 1. Ročníka 15 žiakov. Nakoľko žiaci nie sú zaškolení od učiteľky vyučujúcej 1. Ročník sa vyžaduje vynaloženie maximálneho úsilia na dosiahnutie dobrých výchovno-vyučovacích výsledkov.

MNV:                                  1. Júna do funkcie tajomníka MNV bol dosadený s. Vincent Kundrík zo Svidníka. Pod jeho vedením nastali v tunajšej obci už značné zmeny. Zapríčinil sa predovšetkým o to, aby dôchodcovia sa stravovali v zlúčenom JRD, ktoré im dováža stravu zo Šarišského Štiavnika, začalo sa usilovne pracovať na výstavbe materskej školy a s. Vincent Kundrík je podľa svojich organizačných schopností veľmi usilovný pracovník.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár