•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1989 (STR.128 - 132)

1989

Príroda/Počasie:                 Tohto roku prevládala nestálosť počasia. V lete dosiahli teploty +30°C, v zime -25°C. Letné obdobie sa vyznačovalo búrkami, ľadovcom, čím boli značne poškodené poľnohospodárske kultúry. Zima trvala do polovice marca. Celkove pôda je chudobná na živiny. Veľa sa hnojí umelými hnojivami, čo nie je to najlepšie. Zaostalo hnojenie maštaľným hnojom pre ťažkú manipuláciu a nedostatok výkonných strojov. Vo veľkom množstve aj napriek chemickým postrekom sa vyskytuje pásavka zemiaková. Melioračnými zásahmi ubúdajú studničky a tratia sa v chotári aj vodné pramene. V letnom období ubúda vody v studniach.

Opis obce:                           Vzhľad našej obce sa postupne mení. Nové domy sa postavili: Michal Motyka, Michal Viravec, Jozef (Ďoďo) Malačina. Cez obec bol daný nový asfalt, ale aj na vedľajšiu cestu smerom k JRD. Bola prevedená oprava kostola z vonkajšej strany. Okolie kostola teraz pôsobí príjemným dojmom a estetickým vzhľadom. Taktiež bola upravená a natretá ohrada okolo cintorína.

Škola:                                  Tunajšiu Základnú školu s 1.-4. ročníkom navštevuje 19 detí. Škola je jednotriedna a riaditeľkou školy je Dana Vrabliková, ktorá dochádza denne zo Stropkova. V šk. roku 1989/1990 vychovávateľkou v družine je Angela Kačúrová z Chotče, ktorá tiež dochádza denne. Všetci žiaci navštevujú družinu. V ZŠ sa vyučuje rímskokatolícke náboženstvo p. farárom Pavlom Kaminským, ktorý býva na tunajšej farnosti. Rímskokatolícky farský úrad, ktorý sa nachádza v blízkosti kostola svojou úpravou, vzhľadom a estetickým riešením zdobí celú farnosť.

MŠ:                                      Učiteľský zbor ostáva nezmenený. Zapísaných detí je 20: 9 chlapcov a 11 dievčat. V tomto školskom roku už nenavštevujú deti zo Šarišského Štiavnika, pretože v tomto školskom roku sa zriadila materská škola aj v Šarišskom Štiavniku.

Kultúra:                              Kultúrno-výchovnú činnosť v obci organizuje MNV, ZŠ, MŠ. Pri Jednotnom roľníckom družstve pracuje folklórny súbor „Radomčanka“. Vedúcou súboru je p. učiteľka zo Šarišského Štiavnika Oľga Bieloruská, ktorá súbor doprevádza na akordeóne. Súbor je 10členný. Táto skupina úspešne vystupuje na rozličných akciách v obci ako aj mimo nej. Činnosť miestnej ľudovej knižnice sa podstatne mení. Nová literatúra je doplňovaná okresnou knižnicou vo Svidníku. Športová činnosť je na veľmi dobrej úrovni. Predsedom Telovýchovnej jednoty je Ján Dančišin. V zimnom období mládež sa venuje stolnému tenisu.

                                             Zbor požiarnej ochrany sa zúčastňuje na okresných súťažiach. Zložky národného frontu pri MNV vyvíjajú sporadickú činnosť, ale táto sa pomaly vytráca.

                                             Celá naša verejnosť vzrušene prežívala udalosti koncom tohto roka. 17. novembra 1989 sa stal historický medzníkom v živote našich národov. Týmto dňom zmenil sa politický, kultúrny a hospodársky život v našom štáte. V hlavnom meste našej republiky v Prahe došlo k násiliu verejnej bezpečnosti – červené barety – proti demonštrujúcim študentom. To bol aj súčasne koniec „nežnej“ alebo „zamatovej“ revolúcie. Predseda vlády Ladislav Adamec podal demisiu. Prezident Gustáv Husák poveril predsedu vlády ČSFR Mariána Čalfu zostavením novej vlády.

                                             Predsedníctvo Slovenskej národnej rady 8. decembra prijalo demisiu členov vlády slovenskej socialistickej republiky a poverilo akademika Milana Čiča zostaviť novú vládu.

10. decembra bola vymenovaná nová vláda ČSFR. Má 21 členov, z toho 10 za KSČ, 2 za čsl. stranu socialistickú, 2 za čsl. stranu lidovú a 7 bez politickej príslušnosti. Nová vláda dostala pomenovanie Vláda národného porozumenia, ktorá bude viesť štát do nových volieb.

                                             10. decembra odstúpil prezident dr. Gustáv Husák z funkcie, ktorú vykonával 14 rokov od roku 1975. V tento deň sa strana slovenskej obrody vrátila k pôvodnému názvu Demokratická strana.

                                             Po dlhých rokoch mladí aj starší občania putovali do Brezovej pod Bradlom, aby si po 40 rokoch uctili pamiatku dr. Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa zaslúžil o vznik 1.ČSR.

                                             11. decembra skupiny vojakov začali odstráňovať drôtené zátarasy na čsl. rakúskej hranici. Kúsky drôtov si brali občania domnov ako vzácny suvenír.

12. decembra bola vymenovaná nová vláda Slovenskej socialistickej republiky na čele s predsedom akademikom Milanom Čičom. Komunistická strana Československá prestala byť vedúcou silou v štáte.

29. decembra vo Vladislavskej sále Pražského hradu poslanci Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky zvolili na obdobie do najbližších volieb za prezidenta ČSSR Václava Havla. Medzi prvých gratulantov patrili predseda Federálneho zhromaždenia Alexander Dubček a predseda vlády Marián Čalfa.

                                             V katedrále svätého Víta sa prezident zúčastnil s manželkou na ďakovnej bohoslužbe Te Deum – Teba Bože -. Potom kardinál Tomášek s monštranciou najsvätejšej sviatosti nového prezidenta republiky požehnal.

Búrky protitotalitných prejavov pomaly utíchali, život sa vracal do svojich koľají. K nám búrlivosť revolúcie nezasiahla. Ľudia s napätím čakali čo bude zajtra. Utíchali prejavy rečníkov v Prahe a v Bratislave. Najčastejšie sa vyskytovali mená: Ján Budaj, Milan Kňažko, Alexander Dubček, Ján Čarnogurský, Václav Havel. Vzniklo nové politické hnutie Verejnosť proti násiliu VPN na Slovensku a v Čechách Občianske fórum OF. Postupne vznikali ďalšie politické strany, ktorých bolo viac než dosť. Okrem týchto dvoch hnutí najväčší záujem bol o stranu zelených, sociálno-demokratickú stranu a stranu kresťanských demokratov. Najmenší záujem bol o komunistickú stranu. V novembri zvýšil sa optimizmus občanov o budúcnosť, či to bude reálne, ukáže nám doba.

Pohyb obyvateľstva:          V tomto roku sa narodilo 9 detí. Zomrela 1 osoba.

Náboženský život:              V tomto roku prišiel na Radomskú farnosť p. farár Pavol Kaminský, ktorý oživil náboženský život najmä mládeži. Za jeho pôsobenia bola natretá strecha kostola, oprava kostola z vonkajšej strany a terénne úpravy okolo kostola. Celkový náklad činil 175 801KČS. Na vonkajšie opravy kostola veriaci prispeli podľa svojich možností od 500 do 1000 KČS.  V mesiaci septembri bola birmovka za účasti košického diecézneho vikára Štefana Onderka.

Kurátori: Dančišin J., Malačina Jozef, Macko M., Zelonkay M. ml, Zelonkay František, Palidrab C.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár