•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1990 (STR.133 - 136)

1990

Počasie/Príroda:                   Tohoročné počasie bolo veľmi nepriaznivé, čo bolo badať na poľnohospodárskych kultúrach. Nepriaznivo a neesteticky pôsobia rôzne skládky okolo domov a ciest, hoci v tomto roku sa pristavilo smetisko. Na toto smetisko bola pridelená zo štátu dotácia a to 177 000 KČS. Takto dostáva dedina nepekný vzhľad, šíri sa nepríjemný zápach, a tým sa ničí životné prostredie, ktoré by sme si mali skrášľovať a chrániť.

                                             Príroda v okolí našej obce poskytuje mnoho vzácnych liečivých rastlín ako harmanček pravý, repík, zemežle (cintéria), kostihoj, prvosienka, podbeľ, púpava, žihľava, hluchavka biela, nechtík lekársky, lastovičník, skorocel, rebríček a rad ďalších, ktoré niektorí ľudia poznajú, zbierajú, sušia a užívajú. Príroda v našom okolí je krásna, skrýva v sebe mnoho tajomstiev, len ich treba poznať a venovať im patričnú pozornosť.

Hospodárstvo:                    Jednotné roľnícke družstvo malo veľké škody, ktoré boli spôsobené živelnými pohromami. Slovenská štátna poisťovňa tieto škody čiastočne uhradila. K JRD Radomka so sídlom v Šar. Štiavniku patria tieto obce: Šarišský Štiavnik, Beňadikovce, Mlynárovce a Rovné. V Radome na hospodárskom dvore sú umiestnené jalovice, dojnice.

                                             Kultúrno-výchovná komisia zabezpečuje pre svojich členov a príslušníkov rodiny domácu a zahraničnú rekreáciu, pioniersku rekreáciu a kúpeľnú liečbu. Na domácej rekreácii v rámci republiky sa zúčastnilo 8 ľudí. Z príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku bol zorganizovaný zájazd do Bratislavy. Boli uskutočnené aj zájazdy do Krakowa v Poľsku. Boli zakúpené vstupenky na jazdecké preteky do Stropkova, na kultúrne slávnosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku.

Predajne:                            V predajni potraviny je vedúcou Gabriela Cubová. Potraviny a ďalší spotrebný tovar dodáva ústredný sklad Zdroj Stropkov na základe objednávok vedúcej predajne. Náročnejší technický a chemický tovar občania nakupujú v mestách okresu. Chlieb a pečivo vozia Pekárne Giraltovce, okres Bardejov.

Verejno-politický život:     Dňa 31. mája 1990 uskutočnili sa v našom štáte voľby do zákonodarných zborov a 23. novembra v tomto roku voľby do obecných zastupiteľstiev. Na obecnom úrade vo volebnej miestnosti MNV. Občania si zvolili obecné zastupiteľstvo v tomto zložení:

Pavlišin Ľubomír, starosta obce                                 

Viravec Michal                                                            Surmová Mária

Dančišin Ján                                                               Macková Cecília

Vrablik František                                                        Matkobišová Marta

Zelonkay František                                                      Tchuriková Helena

Janík Michal                                                                Hibeľ Pavol

Čula Imrich                                                                 Gonos

                                             Do Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady najviac hlasov získalo hnutie Verejnosť proti násiliu „VPN“ a kresťansko-demokratické hnutie „KDH“.

Šport:                                  26. júla 1990 sa uskutočnil 34. ročník medzinárodných cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“. Druhá etapa týchto pretekov Šarišsko-poddukelska bola dlhá 173 km a viedla z Prešova a o 15:45 hodine prechádzali cyklisti vyzdobenou obcou smerom na Svidník od Bardejova. Športový život v našej obci je na veľmi dobrej úrovni, hoci mládež nemá vlastné ihrisko ale športuje na ihrisku v Okrúhlom. Dňa 29. júla 1990 bolo slávnostné otvorenie futbalového ihriska v Radome. Slávnostný prejav predniesol predseda TJ Ján Dančišin. Po slávnostnom prejave nasledoval slávnostný výkop. Tohto slávnostného otvorenia sa zúčastnili družstva: Baňa, Šandal a Radoma. Za nepriaznivého počasia a večerných hodinách sa mládež venuje stolnému tenisu. Škoda len, že doposiaľ mládež nemá telocvičňu.

Obyvateľstvo:                     V tomto roku sa narodilo 11 detí. Tragickou udalosťou zomrela Mária Vojčarčíková, poštová doručovateľka z Okrúhleho vo veku 39 rokov. Spolu s Annou Čučkovou z Matoviec tiež poštovou doručovateľkou 40 ročnou, obidve vydaté, dňa 6. júna na križovatke hlavnej cesty v Okrúhlom, osobným autom, ktoré riadila Mária Vojčarčíková narazili do nákladného auta s návesom, ktoré ich tlačilo asi 20 m. Napriek rýchlej pomoci občanov a miestneho lekára Dr. Alexandra Jaklovského sa nepodarilo im zachrániť život. V tunajšej obci poštový úrad nie je, doručovateľom je Jozef Džalaj z Okrúhleho.

Náboženský život:              V tomto roku bola prevedená maľba kostola, boli zakúpené a vysadené okrasné kríky – tuje okolo kostola. Za aktívnej pomoci kresťanov z Radomy a Okrúhleho boli dokončené práce na tunajšej fare. Za pôsobenia nového pána farára Pavla Kaminského boli obnovené púte, ktoré bývalý režim zakazoval. Veriaci z tunajšej obce boli hromadne na púti v Šandale, na Bani, Okrúhlom, Mestisku, Stropkove, Svidníku, Kurime, Gaboltove a v Levoči. 20. apríla zúčastnili sa veriaci autobusom na uvítaní sv. otca pápeža Jána Pavla II. v Bratislave. Náboženský život v obci riadi p. farár P. Kaminský a kurátori:

  • organista: Juraj Repka
  • kostolník: Ondrej Munka

V miestnom kostole sa vykonávajú kresťanské sobáše, krstenie detí a pohrebné omše.

Školstvo:                              Riaditeľkou školy je p. Dana Vrabliková. Škola je jednotriedna s počtom žiakov 17, ktorá je umiestnená v MŠ v stiesnených priestoroch. Typizovaná budova ZŠ je nevyužitá už 8 rokov pre malý počet detí. Vychovávateľkou je Angela Kačurová. Rímskokatolícke náboženstvo vyučuje p. farár Pavol Kaminský.

MŠ:                                      V tomto školskom roku nastali zmeny vo vedení MŠ. 4.septembra riaditeľkou školy bola Odborom školstva menovaná Helena Janíková.

Kultúrny život:                   Nakoľko Osvetové strediská boli zrušené, bola aj funkcia osvetovej pracovníčky, ktorou bola uč. Mária Surmová zrušená. Kultúrny život organizuje Obecný úrad v spolupráci s MŠ a ZŠ. Boli uskutočnené nasledujúce akcie:

  • 1.deň v škole
  • Posedenie pri Jedličke
  • Životné jubileá

11. marca bola urobená rekonštrukcia elektrického vedenia na časti zvanej Salaš, boli postavené 2 transformátory.

                                             Záznamy pisateľka použila z Obecného úradu, ZŠ, MŠ,JRD, Farského úradu, časopisov, údajov od občanov a vlastným pozorovaním.

V Radome, september 1993

Zapísala: Helena Pavlišinová

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár