•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1991 (STR.137 - 139)

1991

Počasie/Príroda:                 Počasie tohto roku nevybočovalo z normálu predchádzajúcich rokov. Zima trvala do polovice marca s dostatočným množstvom snehu. Nasledovalo premenlivé počasie, dážď so snehom. Bolo dosť chladno, hmly ako predzvesť jari. Letné obdobie bolo teplé. Jeseň bola daždivá a chladná, najmä mesiac september bol veľmi chladný a daždivý. Teplý október vystriedal studený november.

Príroda v našom okolí je krásna, len jej treba venovať patričnú pozornosť. Naše lúky a polia, lesy a pasienky, svahy i údolia, suchá pôda i močariská kedysi oplývajúce nekonečnou hojnosťou liečivých rastlín, volajú po ich ochrane, rozmnožené tohto bohatstva prácou rúk a umu v prospech nás všetkých.

Lesy chotára poskytujú zväčša bukové, hrabové a brezové drevo. Rastú aj borovice, jedle, smreky, duby, agáty, jelše, osiky vŕby, lipy a to prirodzeným vysievaním semien – vietor, vtáctvo a vysádzaním pracovníkmi lesnej správy z Okrúhleho. V tunajších lesoch sa združujú diviaky, jelenia a srnčia zver, pomerne veľa líšiek, málo zajacov. Združuje sa v malom množstve kuna skalná, lasica, divá mačka, ba aj vlk a rys, Zastúpené je početné vtáctvo ako jastrab, kaňa, sokol, bocian biely, lastovička, sýkorky, hrdlička záhradná, holub divý, vrabec, pinka, rybárik, žlna, dudok, ďateľ čierny, sovy, jarabica poľná. Trvale hniezdi kačka divá, vodná sliepka, chraštiaľ.

Napriek chemickým zásahom vyskytuje sa pásavka zemiaková. Občania pestujú zeleninu voľne v záhradách, na poli ale aj vo foliovnikoch.

Opis obce:                           Vzhľad obce sa postupne mení. Občania sa starajú p čistotu obce. Odpadky sa vyvážajú na novovybudované smetisko za dedinu. Zlepšil sa vzhľad verejných priestranstiev výsadbou zelene. Cez obec bol daný nový asfalt. Nový rodinný dom si postavil Jozef Tchurik a Jozef Ševc.

Predajne:                            V prevádzke je predajňa Rozličný tovar a Pohostinstvo. Jednoty spotrebného družstva vo Svidníku, ktoré zásobuje veľkosklad Zdroj Stropkov a pivovar Veľký Šariš. Do obce prichádza raz týždenne pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov. Táto pojazdná predajňa zásobuje školskú jedáleň, ktorá je pri MŠ a stravujú sa aj žiaci Základnej školy. Tu nakupujú aj občania.

Technický priemysel a odevný tovar si občania nakupujú v okresnom mesta ale aj iných mestách. V predajni Rozličný tovar je vedúcou G. Cubová. Obsah potravín a cenové relácie sa oproti minulému roku nezmenili. V pohostinstve je vedúca Anna Pastyrčáková.

Kultúrne pomery/Škola:    1. septembra 1991 bola znova zriadená 2triedna ZŠ s počtom žiakov 24. 1. a 4. ročník vyučuje riad. Dana Vrabliková a 2. a 3. ročník uč. Helena Pavlišinová. Vychovávateľkou v družine je Angela Kačúrová. Všetci žiaci ZŠ navštevujú družinu. V ZŠ sa vyučuje rímskokatolícke náboženstvo p. farár Ondrej Palša a katechétka riad. školy Dana Vrabliková.

MŠ:                                      Učiteľský zbor ostáva nezmený. Zapísaných detí je ...... Kultúrny život organizuje Obecný úrad v spolupráci so ZŠ a MŠ. Boli uskutočnené nasledujúce akcie:

  1. deň v škole
  2. Posedenie pri jedličke
  3. Karneval
  4. MDD
  5. Výlet do Zoo v Košiciach

V roku 1991 sa menil systém financovania. Od 1. januára mali dostať obce financie cez novovytvorené daňové úrady, ale financie začali nabiehať až od marca. Obecný úrad začínal s počiatočným stavom účtu 3600 KČS. Pokiaľ sa zhromaždilo väčšie množstvo finančných prostriedkov bol koniec roka a vzhľadom k tomu mimo základných funkcií platu sa v obci nič nestavalo.

Šport:                                  Športová činnosť je na veľmi dobrej úrovni. Mládeži je k dispozícii futbalové ihrisko, ktoré nezíva prázdnotou. Predsedom TJ je Ján Dančišin. Pod jeho vedením ožil športový život v obci. Dňa 18.8.1991 bolo zahájenie ročníka 91/92 vo futbale. V jesennej časti sa umiestnili na 3.mieste. 1. miesto Vyšný Mirošov, 2. miesto Duplín B, 3. miesto Radoma. V zimnom období ožíva stolný tenis.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár