•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kronika obce

1994 (STR.144 - 149)

1994

Nový rok:                            Nový rok sme privítali bez snehu s teplotou do 6°C. Dňa 23. januára k nám zavítal náš sídelný biskup mns. Alojz Tkáč, aby posvätil farskú budovu, ktorá bola zničená požiarom dňa 11.9.1992.

Cirkevný život:                   Po nešťastnej udalosti z 11.9.1992 je už dnes znovu všetko v poriadku. Fara je posvätená. Miestny farár nezmenený – Andrej Palša. Na oltár si budeme musieť zopár rokov počkať, a tak namiesto hlavného oltára, visí na stene veľký svätý ruženec.

Samospráva obce:              Rok 1994 sa niesol v znamení ďalších komunálnych volieb. V našej obci kandidovali dvaja kandidáti na post starostu obce. Bývalý starosta Ľubomír Pavlišin: pôsobí ako starosta a zároveň podnikateľ. Na JRD Radoma odkúpil bývalý ovčín a chová tam kurčatá. Druhý kandidát: Malačina Jozef: súkromný podnikateľ. V tomto roku bol jedným z troch vlastníkov pozemkov v obci, ktoré im občania dali do užívania, chovať časť oviec a vlastnil základné stroje na obrábanie pozemkov (traktor, pluhy, rozhadzovač, kombajn a pod.). Okrem toho neďaleko svojho domu má stánok, slúžiaci na predaj minimálneho množstva potravín a ako malá krčma.

                                             Volieb sa zúčastnilo na dvoch okrskoch 331 voličov. Platných hlasovacích lístkov však bolo 274. Po tomto priamom hlasovaní, občania si zvolili s počtom hlasov 179 za svojho starostu Ľubomíra Pavlišina. Malačina Jozef dostal od občanov 95 hlasov.

Predseda volebnej komisie: Macko Michal

Členovia: Ševc Jozef, Matkobiš Jozef, Malačina František, Demjanovičová Mária.

Občania si zároveň priamym hlasovaním volili poslancov do Obecného zastupiteľstva z radov občanov:

Obecné zastupiteľstvo tvoria: Dančišin Ján HZDS 120 hlasov, Viravec Michal SDĽ -102 hlasov, Macková Cecília SDĽ 99 hl., Hibeľ Pavol HZDS 88 hl., Gajdoš Miroslav KDH 86 hl., Surmová Mária SDĽ 83 hl., Čula Imrich HZDS 81 hl., Matkobišová Marta KDH 65 hl., Tchurik Ladislav SDĽ 65 hl.

Za Hradisko: Gača Milan HZDS 36 hl., Vygoda Milan KDH 33 hl., Radomský Jozef SDĽ 32 hl.

8.12.1994 starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva zložili sľub občanom v znení: „Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, hájiť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať Ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.“

Poslanci zvolili za zástupcu starostu: Dančišina Jána

Obecnú radu tvoria: Matkobišová Marta, Hibeľ Pavol, Viravec Michal, Radomský Jozef, Dančišin Ján, Pavlišin Ľubomír.

Predseda finančnej komisie: Radomský Jozef

                                             Rok 1994 sprevádzali hlavne voľby, okrem komunálnych volieb boli v decembri aj voľby do národnej rady Slovenskej republiky. Voľby vyhrala strana HZDS na čele s Vladimírom Mečiarom. Vladimír Mečiar sa zároveň stal predsedom vlády. Doteraz boli v štáte veľké zmeny v každej oblasti. Vláda však prisľúbila možnosť väčšieho vzniku a rozvoja súkromných podnikateľov, súkromných firiem. Vladimír Mečiar so svojou vládou chcel dotiahnuť Slovensko na úroveň ostatných rozvojových štátov. Chcel, aby sme stúpili do NATO a podieľali sa tak na všetkom, čo sa deje vo svete. Prisľúbil väčšie možnosti na realizáciu. Ceny síce stúpajú, ale dôchodkárom sa dvihli dôchodky a podnikatelia mohli dostať od štátu nejakú finančnú čiastku na zriadenie podnikov. Výhrou politickej strany sa menia aj kreslá na Okresnom úrade vo Svidníku. Prednostom sa stáva Ľubomír Lacko HZDS, na školskej správe sedí p. Zajac HZDS a pod.

Verejné besedy poslancov:  Ako každý rok, aj teraz poslanci zasadli začiatkom roka k rozpočtu obce: Ich úlohou je spravodlivo rozdeliť peniaze, ktoré získava Obecný úrad v priebehu roka na spravovanie obce. Obecný úrad každoročne disponuje čiastkou cca 45 000Sk mesačne, ktoré získava z podielových daní fyzických a právnických osôb, cestná daň (len na opravu komunikácií), samoúčelová dotácia, daň z nehnuteľností, ktorú platia občania do Obecnej pokladnice. Každoročne sa daň z nehnuteľností vyzbiera v tejto obci približne na 90%. Z peňazí, ktoré prúdia do Obecnej pokladnice sa mesačne vyplatí poslancami schválený plat starostu obce, ktorý v tomto roku činil 7 300Sk + 1 800Sk príplatok za riadenie. Plat zástupcu starostu činí 1 000Sk mesačne, plat pre predsedu finančnej komisie, členov finančnej komisie a Obecnej rady vo výške 30Sk/hod. odpracovanú pri výkone svojej funkcie. Plat knihovníčky 20Sk/hod., plat upratovačky 730Sk/mesačne, plat pre premietača kina 100Sk/za predstavenie. Z ostatných prostriedkov Obecný úrad vyplatí elektrinu, verejné osvetlenie, telefón, prevádzku Obecného úradu a podľa rozpočtu musí zostať ešte na prevádzku obce, TJ, ZŠ, MŠ a pod.

Činnosť podnikov a ich podiel na živote v obci:

                                             Keďže družstvo u nás zaniklo, zostali voľné budovy na prenájom a kúpu. Po likvidácii družstva, družstvo dlhovalo Obecnému úradu 530 000Sk. Likvidátor Judr. Jozef Vasilik ponúkol Obecnému úradu uhradiť dlh v strojoch. Obecný úrad teda vlastnil traktor ZETOR 8245, LIAZ trojstranný vyklápač, samozberný voz, unimobunka – sociálne zariadenie, kotol 100kW, zariadenie WAP, štvorradlicové pluhy, cisterna – nadstavba LIAZ a nejaký drobný materiál. Takže družstvo dlhovalo Obecnému úradu už iba čiastku 10 – 13 000Sk, ktorá už nebola uhradená.

Starosta obce po prerokovaní s Obecným zastupiteľstvom niektoré stroje predal a tak zabezpečil prísun hotovosti do obecnej pokladnice. Obecný úrad ešte ponúkol hospodárske budovy do prenájmu občanom Radomy v cene 1Sk na rok z toho dôvodu, aby sa zabránilo odkúpeniu budov cudzím osobám. Nakoniec však všetky budovy boli odkúpené. Malačinovci sa chytili príležitosti. Odkúpili zvyšné stroje (kombajn, traktor, pluhy a pod.) a začali hospodáriť. Pozemky, ktoré boli vlastnícky vysporiadané dostali do prenájmu. Malačina Imrich, Malačina Tomáš a Malačina Jozef. Nevysporiadané pozemky dostali do vlastníctva Malačinovci od Slovenského pozemkového fondu. Odkúpili, alebo zobrali za podiely do vlastníctva aj hospodárske budovy. Za podiely – administratívnu budovu – Malačina Imrich, najstarší kravín, senník – Malačina Jozef zato, že vybavil podiely 13-stim vlastníkom ošipárne. Ďalšiu budovu, vtedajšiu pílu a halu zobral za podiely Juhas Ján s tým, že ich vlastníkom po častiach vyplatí. Kravín K96 zobral za podiely svojej rodiny Ing. Ševc František a Tibor Večurkovský. Ovčín odkúpil Pavlišin Ľubomír na chov oviec.

Elektrická energia z chodu družstva sa platí obci. Aj keď sa družstvo rozdelilo, zopár ľudí z Radomy si tam našlo prácu, či už na píle, v kuríne alebo pri ovciach.

Stav nezamestnanosti v obci je aj tak neúnosný. V tomto roku je 30% nezamestnaných.

Zmeny v obchode:              Ceny základných surovín sa menia z mesiaca na mesiac. Stúpajú približne o 2Sk. Zato platy sú na tej istej úrovni ako boli. Od 3000Sk do 6000 Sk priemerný mesačný plat. Vedúcou predajne JEDNOTA v Radome je Leňáková Anna z Hradiska. Pohostinstvo vedie Pastyrčáková Anna.

Urbariát:                             Urbársku spoločnosť má na starosti Ševc Milan. Nevykazujú sa žiadne písomné správy. Nevieme teda ako sa s lesmi gazduje.

Výstavba a zmeny charakteru obce:          Po znížení počtu autobusových spojov cez Hradisko z roku 1993 nenastali žiadne zmeny. Na Svidník chodí cez Radomu dostatok spojov. Na Stropkov iba ráno, na obed a večer. Pod Obecným úradom sú upravené priestory. Kuchyňa je skoro kompletne vybavená, vedľajšia sála je obložená obkladmi. Z unimobunky sa zriadilo pri Obecnom úrade chýbajúce soc. zariadenie.

Školstvo:                              Na prelome rokov 1993/94 navštevovalo Základnú školu v Radome 23 žiakov. Naďalej fungovala dvojtriedka aj družina.

 • riaditeľka školy – Vrabliková Dana
 • učiteľka – Pavlišinová Helena
 • vychovávateľka – Kačúrová Angela
 • upratovačka – Husárová Anna
 • Riaditeľka škôlky – Janíková Helena
 • učiteľka – Surmová Mária
 • kuchárka – Varjanová Mária

Aj v tomto roku škola a škôlka výdatne prispievala svojim kultúrnym programom pri všetkých akciách. Na konci školského roku starosta obce zorganizoval zájazd do Bojníc. Zúčastnilo sa ho 90 občanov. Účastníci dlho nezabudnú na náladu, ktorá vtedy panovala. Na prehliadku Bojnického zámku jeden deň, posedenie pri ohníčku v krásnom počasí so spevom a dobrou náladou a druhý deň zážitok najmä pre deti – návšteva ZOO v Bojniciach. Dvojdňový spoločný zájazd len dokázal, že Radomčania keď chcú, tak sa vedia parádne zabaviť.

Kultúra:                              Pre malú účasť návštevníkov kina sa premietanie zredukovalo na 5x ročne na väčšie sviatky. Cena lístka 25 – 28Sk. Miestnu knižnicu vedie vychovávateľka Angela Kačúrová, ale návštevnosť knižnice je minimálna.

Spolky a organizácie:         V obci je vedený požiarny zbor. Jeho veliteľom je Vrablik František. Motyka Michal s manželkou sa aktívne venujú chovu včiel. Patria k skupine včelárov v meste, každoročne sa robí vo Svidníku aj ples včelárov. Jedinou aktívnou organizáciou v Radome je združenie HZDS na čele s Dančišinom Jánom. 3-4x do roka mávajú schôdze na ktorých aktívne rozoberajú aj obecné problémy.

Telovýchova a šport:          V zime sa robia stolnotenisové turnaje medzi Radomou a okolitými dedinami a v lete má slovo TJ Radoma, pod vedením Dančišina Jána. Každý druhý týždeň sa koná zápas u nás v obci. Výpis turnajov na letnú sezónu je pripravený už v zime. TJ Radomka už aktívne reprezentuje našu obec. Obec každoročne v rozpočte myslí aj na TJ finančnou čiastkou približne 30 000Sk.  Prispieva na jej chod spolu so sponzormi Kupcom Jozefom z Hradiska, ktorý vlastní piváreň a potraviny vo Svidníku a Juhasom Jánom.

Mimoriadne udalosti:         Narodilo sa 5 detí. Čulová Veronika Hr.11, Gonosová Kristína 3, Pavlišinová Ivana 117, Malačina Dávid 79, Malačina Matej 86.

Počasie:                               Nezmenené oproti posledným rokom. Trochu daždivejší máj a suchá zima sprevádzala priebeh roka. Nič mimoriadne sme nezaznamenali.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár