•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kronika obce

1995 (STR.150 - 152)

1995

Samospráva obce:              Obecným zastupiteľstvom bola zostavená nová finančná komisia. Tvoria ju: Macková Cecília, Surmová Mária. Bývalá domová daň sa v tomto roku premenovala na Daň z nehnuteľností. Pozostáva z dane z pozemkov, dane z nehnuteľností – stavieb, dane za psa. Daň z nehnuteľností bola vyplatená v našej obci na 90%. Obecnému úradu sa podarilo zabezpečiť dopravné značenie „Začiatok“ a „Koniec obce“, pre úsek Hradisko. V minulom roku začali jednania o elektrifikáciu siete v obci. V tomto roku jednania pokračujú. Zriadila sa inventarizačná komisia, ktorá 15. júna 1995 vykonala inventarizáciu majetku OcÚ. Obecný úrad sa postaral aj o úpravu školy a jej vymaľovanie. Za pomoci VPP sa dala škola do poriadku od stropu až po parkety.

Činnosť podnikov:             Družstvo sa pekne rozbieha. Malačinovci obrábajú polia a chovajú ovce. Pavlišin pokračuje v chove kurčiat, Juhas si rozšíril pílu o hobľovanie. Bývalý kravín, ktorý majú za podiely p. Ševc a Večurkovský však začína pomaly padať. Podnikatelia peknou finančnou čiastkou podporili deti na Mikuláša, aj na MDD. Juhas Ján podporuje čiastkou 10-20 000Sk tunajšiu TJ Radoma.

Školstvo:                              Základnú školu 1.-4. ročník v Radome navštevuje 27 detí. Stav personálu v škole sa ani v tomto roku nezmenil:

 • riaditeľka – Vrabliková Dana
 • učiteľka – Pavlišinová Helena
 • vychovávateľka – Kačurová Angela
 • upratovačka – Husárová Anna

Do materskej škôlky bolo prihlásených 10 detí.

 • riaditeľka – Janíková Helena
 • učiteľka – Surmová Mária
 • kuchárka – Varjanová Mária

V tomto roku stanovilo školstvo poplatok v Materskej škole za jedno dieťa do 5 rokov 150Sk. Učiteľka MŠ Surmová Mária, požiadala obecný úrad o výpomoc určitou čiastkou pre rodičov na dieťa. Úrad schválil zaplatiť mesačnú čiastku na jedno dieťa 50Sk. Na MDD pani učiteľky usporiadali deťom športové hry na ihrisku. Zakúpili sladkosti a deti šantili, súťažili a tešili sa zo sladkostí aj z pekného dňa, ktorý im v tomto roku naozaj prial. Na Mikuláša dostali sladkosti v hodnote 20Sk a spestrili nám zimný deň krásnym vystúpením. Aj na deň matiek boli výstupy v jedálni MŠ. Zato sa im pán starosta odmenil krásnym zájazdom. Cestovalo sa do Tatier. Počasie aj prialo, aj neprialo. Previezlo sa lanovkou na Hrebienok a potom šup do Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Kultúra:                              Tunajšie kino navštevuje veľmi málo ľudí. Cena lístka sa pohybuje okolo 30Sk a Slovenská televízia začala vysielať neprieberné množstvo filmov a seriálov. Premietanie sa úplne zminimalizovalo. Premieta sa len vo sviatky. Raz do roka – film pre deti. Knižnicu vedie Vrabliková Dana – riaditeľka ZŠ. Otvorená je už  len na požiadanie, ale navštevovaná je naozaj veľmi biedne.

Polotické strany:                 V Radome naďalej pracuje strana HZDS – Dančišin Ján. Ich členstvo sa podstatne rozšírilo. Pán Mečiar má v Radome dosť veľa priaznivcov. Hlavne staršie babky, ktoré veria, že on im zvýšil dôchodky.

Cirkevný život:                   Starosta obce bol poverený arcibiskupom Alojzom Tkáčom vybavovať všetky záležitosti ohľadne oltárov. Na jednanie dňa 17.1.1995 ohľadne oltárov sa nedostavili rímsko-katolický biskupský úrad v Košiciach a z Pamiatkového ústavu z Prešova. Reštaurovanie podľa informácií Břetislava Kafku bolo zastavené kvôli nedostatku financií. Oltár, ktorý bol podľa majiteľa firmy dovezený v poslednej chvíli, je v súčasnosti vyčistený, petrifikovaný, bola vykonaná montáž pôvodnej farebnosti a boli sňaté pôvodné premaľby. Práca je pozastavená, pretože súčasná cena obnovy oltárov by činila cca 700 000Kč. Starosta obce sa pokúša získať finančné prostriedky od Pamiatkového úradu Prešov a od Biskupského úradu.

                                             Celé dlhé roky bol miestnym zvonárom p. Andrej Munka. Pán farár Palša si spolu s kurátormi zmysleli, že by bolo lepšie, keby sa zakúpili elektrické zvony. Investovalo sa teda do elektrických zvonov, ale pán Munka bol predsa len presnejší.

Telovýchova a šport:          Ako každý rok, aj v tomto roku si chlapi vyrazili do telocvične na aktívny relax. V januári 1995 sa konal stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce. Prvým víťazom bol Matin Munka. Cez leto, ako pravidelne každý rok, chodíme na futbalové zápasy. Hrá TJ Radoma.

Zmeny v obchode:              Pán Zvijač Michal zatvára obchod, ktorý fungoval v jeho dome už niekoľko rokov. V tomto roku štát uzákonil, že každá prevádzka musí mať svoju vlastnú registračnú pokladnicu. Pán Zvijač sa rozhodol, že 12 000 za novú pokladnicu je priveľa. Obecný úrad bol ochotný prispieť čiastkou 5000Sk k zakúpeniu pokladne, aby sa obchod na Hradisku nezrušil. Pán Zvijač sa však rozhodol, že s predajom prestane.

Počasie:                               Počasie v tomto roku je trochu nezvyčajné, akoby sa leto presunulo o pár týždňov a zima zasahuje do mesiacov, kde už nemá čo hľadať. Kúrilo sa ešte celý marec, apríl bol taký, ako sa o ňom hovorí v pranostikách „šialený apríl“ raz horúco, raz padajú krúpy z neba. Zato v septembri bolo celkom teplo a október bol tiež príjemný. Nastala suchá zima.

Narodené deti:                    Haninová Kristína 81, Palijová Nikoleta 80, Tchurik Maroš 114

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár