•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kronika obce

1998 (STR.162 - 169)

1998

Samospráva obce – voľby:

                                             Rok 1998 bol naozaj rokom volieb, po decembrových komunálnych voľbách ktoré sa konali 18. a 19. decembra 1998 boli hneď začiatkom ďalšieho roka voľby na prezidenta. V septembri 1998 boli parlamentné voľby. Tak ako pred štyroma rokmi, aj v tomto roku vyhralo HZDS, ale s veľmi nepatrným počtom hlasov oproti KDH. KDH sa teda cítilo byť víťazom. Onedlho po voľbách sa Mikuláš Dzurinda stal novým premiérom Slovenska. Kandidátky do komunálnych volieb na post starostu obce si podali piati kandidáti Radomy: Ľubomír Pavlišin, Malačina Jozef, Dančišin Ján, Motyka Michal, Lukáč Pavol. V priebehu roka prebehlo aj referendum či sme za alebo proti vstupu do NATO. Ďalšie referendum sa týkalo otázky, či sme za alebo proti priamej voľbe prezidenta. Celý rok 1998 bol únavný. Kopec štátnych problémov, každú chvíľu bežať voliť a v štáte to aj tak vyzerá hore nohami.

                                             Začiatkom roka 1998 sa skončilo funkčné obdobie prezidentovi Michalovi Kováčovi. Michal Kováč teda z prezidentského kresla odišiel. HZDS na čele s Vladimírom Mečiarom sa od začiatku nepohodli s pánom prezidentom. Po odstúpení prezidenta sa páni poslanci ani po ôsmom hlasovaní nemohli dohodnúť, kto z poslancov nastúpi na kreslo prezidenta. A tak je koniec roka a my sme bez prezidenta. V štáte je však toľko chaosu, že pre občanov vyhralo vlastne KDH. Doterajší premiér Vladimír Mečiar podal onedlho po voľbách demisiu. Za nového premiéra bol zvolený Mikuláš Dzurinda KDH. Tak, ako pred 4 rokmi funkcionári pozhadzovali z vyšších miest štátnych úradníkov, ktorí neboli členmi HZDS, tak po parlamentných voľbách sa znovu menili kreslá. Na okresnom úrade na miesto Ing. Ľ. Lacka,HZDS, sa znovu vrátil bývalý prednosta Vladimír Popík. Vo Svidníckej nemocnici po pánu Mudr. Bobekovi prevzal nemocnicu do rúk Mudr. Ziman a pod. Okrem toho nás čakalo tohto roku ešte referendum, ktoré nakoniec pre 40% voličov bolo vyhlásené za zmarené. Štát sa nás pýtal, či sme za alebo proti vstupu do NATO, za alebo proti vstupu do EU, za alebo proti, aby sa na území Slovenska umiestnili zbrane, či sme za alebo proti priamej voľbe prezidenta. Po týchto voľbách prišli na rad komunálne voľby. Keď už boli občania unavení z nekonečného hlasovania, čakali ich pre nich voľby najdôležitejšie.

                                             Predvolebná kampaň prebehla v Radome tak, ako sa na predvolebnú patrí. V našej dedine bolo cítiť rivalitu, každý kandidát svojím spôsobom pracoval na tom, aby práve jeho meno padlo do povedomia občanov. Kandidátky na post starostu obce podali v Radome piati kandidáti:

Malačina Jozef, 39 rokov: pochádza z časti Hradisko, súkromný podnikateľ, kandiduje za stranu KDH, ukončené OÚ poľnohosp. vzdelanie. Na predvolebnú kampaň pozval pána Majdu- riaditeľa daňového úradu, predsedu KDH vo Svidníku. Pri dobrom guláši a rume, upovedomil pán Majda občanov čo všetko získajú tým, ak budú voliť Malačinu Jozefa (napr. do konca roka 1999 plyn a vodovod.)

Pavlišin Ľubomír, 35 rokov: bývalý starosta, štátny zamestnanec, nar. v Radome, kandidát za SDĽ, ukončené stredoškolské vzdelanie. Predvolebná kampaň sa nekonala. Práca sa ma chváliť sama. „Za posledné roky“: výstavba chodníka, rekonštrukcia el. siete, rekonštrukcia VO, začatá stavba vodovodu, znovu daná do prevádzky dvojtriedka ZŠ, most pri Motykových, most k MŠ, začatá vymurovaná stavba novej posilňovne so saunou s WC a sprchovacím kútom pod družinou, herňa a posilňovňa pod MŠ, šatne pre TJ, cesta ku kostolu od Salaša vydláždená, upravená, predajný stánok na Hradisku – pred dokončením, začatá stavba VO cez Hradisko, úprava kina, kinosály, vybudovaná kuchyňa pod OcÚ so sálou vyloženou obkladmi, vyčistená studňa, unimobunka atď. v najposlednejšom rade po ôsmych rokoch pobytu nášho oltára v Červenom Kostelci, dotiahnutie ho späť do vymaľovaného kostola, „úprava cintorína“.

Dančišin Ján, 42 rokov: rodák z Hudky, prevádzkar, kandidát za HZDS, ukončené stredoškolské vzdelanie.

Motyka Michal, 43 rokov: rodák z Kružľova, technik, kandidát za Nezávislých, ukončené stredoškolské vzdelanie. U pána Dančišina Jána a Motyku Michala nie je známa žiadna v obci verejná predvolebná kampaň. Zvolili si systém pošpiňovania bývalého starostu, ťahania ho po novinách, vyhlásenie medzi občanmi za zlodeja, len zabudli na jednu maličkosť. Každá činnosť starostu obce je dokumentovaná na Obecnom úrade. A ak ide o vyhlásenie za zlodeja, treba teda vyhlásiť za zlodeja aj Andreja Palšu, Polončáka Jozefa, Juhásovú, Matkobiša Petra, Zelonkayovú Danielu a Pavlišinovú Magdalénu, lebo všetci preberali peniaze od občanov.

Pavol Lukáč, 30 rokov: Radomčan, technik, ukončené stredoškolské vzdelanie, Nezávislý kandidát. Na predvolebnú kampaň použil vytlačené letáčiky, na ktorých upozornil občanov, čo všetko by mohol pre Radomu urobiť ak by bol zvolený.

                                             Komunálnych volieb v Radome a na Hradisku sa zúčastnilo 279 voličov. 51 voličov nepristúpilo k hlasovacím urnám.

                                                                                  Počet hlasov

Meno kandidáta

Radoma

Hradisko

Spolu

Jozef Malačina

67

30

97

Ľubomír Pavlišin

74

15

89

Ján Dančišin

29

10

39

Michal Motyka

33

3

36

Pavol Lukáč

10

8

18

Za starostu obce bol zvolený Malačina Jozef.

Voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva:

                                             Volieb do Obecného zastupiteľstva sa zúčastnili všetci občania, ktorí volili starostu. Kandidáti: Viravec Michal, Gajdoš Miroslav, Ľubomír Pavlišin, Malačina Jozef, Pavol Hibeľ, Marcel Rokyta, Ján Dančišin, Zelonkay František, Balentová Dana, Motyka Michal, Juhasová Svetlana, Juhás Ján, Matkobišová Marta, Vrablik František, Vrablik Ján, Macková Cecília, Munka iMrich, Hibeľ Juraj, Malačina Imrich, Lukáč Pavol, Ladislav Juhás, Surmová Mária, Čula Imrich, Stanislav Simko, Pavol Varjan, Ján Pasternák, Ševcová Oľga, Gondeková Lidka, Lesňák Milan, Malačina František, Malačinová Iveta, Milan Vygoda, Peter Biľ, Michal Janík, Jozef Radomský, Rudolf Topor.

Do Obecného zastupiteľstva boli zvolení: za Radomu

Michal Viravec 108 hl. SDĽ Miroslav Gajdoš 102 hl. KDH

Ľubomír Pavlišin 86 hl. SDĽ                                Pavol Hibeľ 79 hl. HZDS

Marcel Rokyta 75 hl. HZDS Ján Dančišin 71 hl. HZDS

František Zelonkay 71 hl. KDH                            Balentová Dana 70 hl. SDĽ

Motyka Michal 70 hl. HZDS                                 Juhásová Svetlana 67 hl. HZDS

Poslanci za Hradisko:

Michal Janík 36 hl. HZDS                                    Jozef Radomský 21 hl. SDĽ

Rudolf Topor 20 hl. SDĽ

Predseda volebnej komisie Michal Macko.

Samospráva obce: Činnosť obce

                                          V roku 1998 sa od marca do novembra urobila rekonštrukcia el. siete v Radome a na Hradisku za 4,8 milióna korún. Na Hradisku pri ceste k Pytľovým je umiestnená nová trafostanica. Popri rekonštrukcii el. siete sa vymenilo elektrické osvetlenie. Natiahli sa dva dráty na VO, takže svetlá v obci môžu svietiť každé piate aj v noci. Zakúpili sa nové oveľa šetrnejšie svetlá na OV. Starosta obce vybavil dotáciu 100 000Sk na nový miestny rozhlas, zakúpilo sa nové repro, vodiče + ústredňa 400W, rozhlas bol rozšírený na časť pri ZŠ, materiál je zakúpený aj na rozšírenie na Hradisko. Predajný stánok v časti Hradisko je skoro kompletný, po malých úpravách je možné ho používať ihneď. Do časti Hradisko dal starosta bez súhlasu poslancov zhotoviť 3 informačné skrinky v hodnote 1 500Sk. Aj časť Hradisko musí byť informovaná. Po búrke roku 1997 bola budova Obecného úradu s rozbitým komínom a deravou strechou. V roku 1998 starosta obce Ľubomír Pavlišin dal celú budovu Obecného úradu zvnútra vymaľovať, odpadávajúci strop v kinosále sa opravil, opravila sa aj strecha a komín na Obecnom úrade a pod OcÚ sa 2x vymaľovali priestory. Veľkú pomoc mala obec z pracovníkov na VPP. Kompletná úprava budovy OcÚ stála Obecný úrad 4 000Sk. Nová posilňovňa je momentálne uprataná, vymurovaná, urobili sa priečky na WC a sprchy, vymurovala sa časť na saunu. Priestory sú vybavené umývadlami, WC, sprchami sú pred dokončením. Konečne sa podarilo vybaviť cez Štátny fond cestného hospodárstva dotáciu na výstavbu chodníkov. Rozpočet na výstavbu chodníkov bol 5,5 milióna korún. V roku 1998 sa urobil chodník od zastávky po Rokytu Ladislava č. 86 a preinvestovalo sa približne 2,5 milióna korún. Pokračovať sa má začiatkom roku 1999. Finančne výstavbu riadi Štátny fond cestného hospodárstva, je to teda štátna zákazka.

VPP pracovníci:              Hibeľová Anna, Halušková Viera, Petričková Františka, Juhásová Anna, Rokyta Patrik, Varjan Pavol, Tchurik Mikuláš, Malačinová J. Vďaka nim sa dala do poriadku MŠ – cez letné prázniny bola vymaľovaná, vyčistená. ZŠ vymašovaná, uprataná, výdatne pomáhali pri upratovaní kostola po maľovke.

Zmeny v obchode:           Obchod naďalej riadi Hatalová Daniela, predavačka Gonosová Mária, ceny začínajú byť neúnosné: chlieb 20Sk, múka 11Sk, mlieko 12Sk, maslo 30Sk, vodka 160Sk. Pohostinstvo vedie Zelonkayová Daniela s výpomocou sestry Viravcovej Marty.

Činnosť podnikov v obci:    Na JRD Radoma pracujú všetci súkromníci ako po predošlé roky. Pílu vlastní Ján Juhás so svojím svokrom Klementom Benkom, Malačinovci a Zelonkay vlastnia ovce a obrábajú pozemky, Gonos naďalej pracuje s drevom, Pavlišin chová kurčatá. Na Mikuláša okrem Malačinu Jozefa a Zelonkaya sponzorovali darčeky deťom všetci. Urbariát sa snaží riadiť Tomáš Kačmár.

Kultúra:                           Už druhý rok, každý piatok do obce dochádza Bibliobus. Knižnica je zrušená, zastupiteľstvo je proti jej znovuotvoreniu. Obec zaplatí ročne 5 200Sk za Bibliobus. Kino sa v tomto roku ruší. Stanica Markíza vysiela toľko zaujímavých filmov, že dnes sa za peniaze oplatí ísť už iba na amfiteáter.

Školstvo:

 • riaditeľka školy: Pavlišinová Helena
 • učiteľka: Surmová Mária
 • vychovávateľka: Malačinová Nadežda
 • upratovačka: Husárová Anna

Školu v tomto roku navštevuje 21 detí.

Materská škola:

 • riaditeľka: Janíková Helena
 • učiteľka: Gazdičová Inga, Malačinová Nanežda
 • kuchárka: Varjanová Mária
 • upratovačka: Surmová Pavlína
 • kúrička: Šidelská Jarmila

Cena stravného lístka pre deti stúpa pravidelne každých pár mesiacov o korunku o dve. Dnes už mamičky platia približne 18Sk na deň + 100Sk výchovné na dieťa do 5 rokov. Počet detí v škôlke sa po odchode školákov značne zminimalizuje. Dúfajme, že sa podarí Materskú školu udržať. V tomto roku ju navštevuje 17 detí.

Výlet v roku 1998 pre deti ZŠ a MŠ a ich rodičov sa konal na Betliari a v jaskyni Domica. Počasie veľmi neprialo, ale na loďkách sme si zato zaplávali.

Cirkevný život:                Miestny farár – Andrej Palša. V septembri 1998 sa po ôsmych rokoch podarilo zhromaždiť postačujúcu čiastku peňazí na dovoz oltára z Červeného Kostelca.

                                          Prečo bol oltár odvezený do Čiech? Prečo nezostal na Slovensku?

Keď p. Kaminský Pavol zisťoval firmy, ktoré by boli schopné zrekonštruovať tieto červotočom prežraté, rozpadávajúce sa oltáre, prichádzali do úvahy dva firmy: Bratislavská firma v roku 1991 požadovala iba za rozobratie a prevezenie do Bratislavy 500 000KČS. Konečná suma z aprácu a dovezenie by činili približne 2 000 000Sk.

Česká firma, ktorú vlastní v Červenom Kostelci p. Břetislav Kafka v r.1991 bola ochotná urobiť tú istú prácu v hodnote 450 000KČS. Bolo rozhodnuté. Po roku 1993 sa štát rozdelil na Česko a Slovensko. Hodnota českej a slovenskej koruny sa zmenila. Po prepočte zo slovenskej koruny na českú v roku 1995 p. Břetislav Kafka požiadal za vyhotovenie sumu približne okolo 700 000Sk. K 31.12.1998 je v obecnej pokladnici 36 000, ktoré sa presunú na účet oltáre. Suma za oltáre je v tomto čase už uhradená. Zostáva iba uhradiť čiastku približne 46 000Sk. Po prísune na účet sa ihneď pošlú do Červeného Kostelca.

Na jar 1998 sa vyhlásil konkurz na maľbu kostola. Poslanci z dvoch kandidátov (po prevedení ich prác v teréne) rozhodli, že maľbu Radomského kostola vykoná p. Vajda z Prešova. Poslanci sa nevedeli dohodnúť, či bude maľba čistá, alebo s kresbami. Starosta obce rozhodol, že bude aj s kresbami. Rozdiel v cene činil zhruba 35 000Sk. Kostol sa maľoval 2 mesiace. Pán Vajda si za vymaľovanie vyúčtoval 75 000Sk. Pri upratovaní po maľovke pomáhala väčšina Radomských občanov. V septembri 1998 sa oltár konečne po rokoch vrátil späť do Radomského kostola. Majstri z Čiech ho montovali celý týždeň. Požehnanie oltárov: Hlavného Oltára Ružencovej Panny Márie a Bočného oltára Svätej Anny + požehnanie sôch sa konalo 13.9.1998. Požehnať ich prišiel svietiaci biskup Msqr. Bernard Bober. Na požehnanie bol prizvaný aj bývalý farár Radomy p. Kaminský Pavol. Msqr. Bernardovi Boberovi bola z rúk starostu obce odovzdaná pamätná tabuľa. Heraldická komisia v Prešove schválila v tomto roku návrh na Obecný erb. Pri príležitosti požehnania Oltárov boli teda v kostole posvätné Msqr. Bernardom Boberom aj Obecné symboly: Obecný erb, štandarda a vlajka Ľubomír Pavlišin okolo vybavovania + číselnica obetoval 30 000Sk na oltáre.

Politické strany:               HZDS sa v tomto roku rozšírila o poriadny počet občanov. Za predsedu bol znovu zvolený Dančišín Ján. Okolo volieb malo HZDS platí ruky práce.

Telovýchova a šport:       TJ Radoma šplhá po rebríčku. Kupujú sa noví hráči, ale stojí to zato. Kalanetika pre ženy sa cvičí do leta 1998. Po prestávke začíname na jeseň, ale počet žien klesol na 5 – 6. Kalanetika sa teda prestáva cvičiť. Chlapci si v priebehu roka chodia zahrať stolný tenis.

Mimoriadne udalosti:     

Narodené deti: Rokyta Adam 75, Baranová Žaneta 101, Matkobiš Matej 76, Rokyta Martin 86, Šraga Adam 111, Ševcová Natália

Počasie a jeho osobitosti:     Po búrkach a nešťastí z roku 1997, aj v roku 1998 hlásia záplavy v Čechách, na Strednom Slovensku, ale na Východe chvalabohu rok prebieha tak ako má. Leto je na časy až prihorúce, trvá dosť dlho. Suchá jeseň poľnohospodárom veľmi nepomôže. Zato zima mala mrazy občas ako v Rusku. Napadlo aj do metra snehu. Bolo čo odsypávať.

Poznámka k samospráve obce:

Obec zato, že cez obec prebieha 2x400kV dostala od elektrární 450ks ovocných stromčekov. Starosta obce ich rozdelil rodinám 4ks na dom a zbytok sa vysadil pri MŠ a za obecným úradom.

25. novembra 1998 bol jeden z našich občanov Ján Dančišin odmenený plaketou Jána Janského. Zlatý darca krvi dostal ohodnotenie od prezidenta Slovenského Červeného kríža PhDr. Milana Kručaeja Csc. Poblahoželali mu k jeho ohodnoteniu aj druhý viceprezident Judr. Jozef Pupala, držiteľ diamantovej plakety, riaditeľka  sekretariátu ÚzS SČK Mária Sakalíková a prvý podpredseda ÚzS SČK Ing. Michal Polák. Z Obecného úradu v Radome mu boli na znak úcty odovzdané hodinky.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár