•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky a volebného obvodu pre referendum 2023

 10.11.2022

Oznam

Termín konania referenda

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum

a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h


Volebný obvod: V obci Radoma je volebný obvod: 1
Volebná miestnosť: Kinosála Obecného úradu Radoma

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Starostka obce Radoma vymenovala za zapisovateľku miestnej volebnej komisie:
Meno, priezvisko, titul: Patrícia Juhasiková Tel. č.: 054/7881057 email: obecnyuradradoma@gmail.com

E - mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je: obecnyuradradoma@gmail.com.

V Radome dňa 10.11.2022

Daniela Zelonkayová
      starostka obce


1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár