•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Výberové konanie na zimnú údržbu 2021 - 2022

 09.11.2021

výberové konanie na

„zimnú údržbu“-odstraňovanie snehu z obecných komunikácií a verejných priestranstiev

Obecný úrad v Radome vyhlasuje výberové konanie na „Zimnú údržbu 2021 – 2022“ odstraňovanie snehu z obecných komunikácií a verejných priestranstiev, konkrétne pluhovanie miestnych komunikácií a posyp podľa potreby:

  1. V obci Radoma
  2. V časti Hradisko

Záujemcovia nech svoju ponuku doručia na Obecný úrad v Radome v zalepenej obálke označenej „neotvárať“ v ktorej bude uvedené meno a adresa uchádzača, tel. kontakt a ponúknutá cena za motohodinu. Termín doručenia ponúk je do.19.11.2021 do 12:00 hod.

Zverejnené 09.11.2021


1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár