•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Farské oznamy na Veľký týždeň v roku 2020

 17.02.2020

Farské oznamy na Veľký týždeň v  roku 2020

vo farnosti Ružencovej Panny Márie Radoma

Pondelok

6.IV.

Pondelok Veľkého týždňa

Radoma

      

+ Aurélia Magdžáková

Utorok

7.IV.

Utorok Veľkého týždňa

Okrúhle       

     

+ Ján a Mária Pivovarnikovi

Streda

8.IV.

Streda Veľkého týždňa

Šandal      

          

Štvrtok

9.IV.

Zelený štvrtok - pamätný deň ustanovenia Sviatosti oltárnej, Sviatosti kňazstva a vyhlásenia prikázania lásky. Dopoludnia sv. omše sú v biskupských chrámoch, kde sa svätia sv. oleje a kňazi obnovujú svoje kňazské sľuby.

18:00

Radoma     

                            

Na úmysel ordinára

Piatok

10.IV.

Veký piatok-pamätný deň smrti Pána Ježiša. Prísny pôst!!! (mäso nejeme a s ostatných jedál iba 3x do dňa) Na Veľký piatok sv. omša nie je. Veľkopiatkové obrady majú takýto postup: ·bohoslužba slova, · odhalenie a poklona kríža (najhlavnejšia časť obradov) · sv. prijímanie a nakoniec · vyloženie Sviatosti a poklona krížu.

15:00

Radoma

Obrady Veľkého piatku

Sobota

11.IV.

Biela sobota- je to vigília Veľkej noci. Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým a na modlitbách a pôstoch očakáva zmŕtvychvstanie. Sv. Cirkev nám v tento deň odporúča dobrovoľný pôst aspoň dopoludnia. Obrady Bielej soboty sú najkrajšie obrady Cirkvi. Majú 5 častí: · obrad svetla, · bohoslužba slova, · svätenie krstnej vody, · bohoslužba obety, · vzkriesenie.

19:30

Radoma

Obrady veľk. vigílie- ZBP Boženy Balážovej

Nedeľa

12.IV.

Veľkonočná nedeľa-najslávnejší deň v roku, matka všetkých nedieľ a sviatkov

10:00

Radoma 

Za farnosť

Kostoly- od pondelka do stredy, tam kde budem mať sv. omšu, bude kostol otvorený  v čase 15-16:00 hod.. Zároveň je možnosť prijať sv. zmierenia a Eucharistiu.

Svätenie jedál – spoločné svätenie jedál nebude. Košická arcidiecéza prináša modlitbu požehnania veľkonočného jedla, ktorú môže vykonať v rodinách hlava rodiny:

Modlitba požehnania veľkonočného jedla

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13) - Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.

Modlitba -Zvelebený si, Pane, náš Bože, Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.Ďakujeme za Tvoje dary, ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života. Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak,aby sa posilnila naša vzájomná láska a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave. Skrze Krista, nášho Pána.       S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ...
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária ... (alebo Pod Tvoju ochranu ... )

Modlime sa v čase pandémie: Všemohúci a milosrdný Bože, zhliadni na našu bolestnú situáciu; posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji, aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Liturgia domácej cirkvi- aj tento svätý týždeň sa snažme prežiť vo svojich rodinách duchovným spôsobom. Využijme k tomu Liturgiu domácej cirkvi, ktorú nájdete na: https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/rodinna-liturgia-pre-velkonocne-trojdnie- Veľmi odporúčam!!!

„Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera viera živí našu nádej“

  pápež František


1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár