•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Farské oznamy na 13. cezročnú nedeľu v roku 2022

 27.06.2022

Farské oznamy na 13. cezročnú nedeľu v  roku 2022

vo farnosti Ružencovej Panny Márie Radoma

č.t.: 0945/462529, email: radoma@abuke.sk, účet: SK46 0900 0000 0050 3069 6013

Pondelok

27.VI.

Féria; sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi; Z, B

17:00

17:30

18:30

spoveď

Radoma

Šandal

+ Michal, Michal a Irena Gidovi

+Helena Vojčeková -pohr.+ spoveď

Utorok

28.VI.

Sv. Irenej, biskup a mučeník; C

 8:00

Okrúhle

spoveď

Za duše v očistci

Streda

29.VI.

SV. PETER A PAVOL, APOŠTOLI; Prikázaný sviatok!!! Č

17:30

18:30

Radoma

Okrúhle

          

Za farnosť

ZBP Jána a Anny Červených

Štvrtok

30.VI.

Féria; Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme; Z, Č

  8:30

Okrúhle

+ Mária a Ján Fedorovi

Piatok

1.VII.

Féria; Prvý piatok v mesiaci; Z, B

16:15

17:00

18:00

Šandal

Radoma

Okrúhle

Sv. prijímanie

Za čl. RB z Radomy

Za čl. RB z Okrúhleho

Sobota

2.VII.

Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie; Prvá sobota; B

Nedeľa

3.VII.

14. nedeľa v cezročnom období;  Prvá nedeľa; Z

  

  9:15

10:30

Okrúhle Radoma

ZBP ochr. PM, milosti Máriu s rod.

Za farnosť

Úplné odpustky- môže získať na sviatok sv. Petra a Pavla ten, kto zbožne používa nábožné predmety požehnané pápežom alebo biskupom, za obvyklých podmienok. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery.

-veriaci, ktorý v ten deň od poludnia do polnoci navštívi katedrálny chrám alebo baziliku minor a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Vyznanie viery, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Fatimska sobota v Obišovciach- prihlásiť sa môžete ešte do stredy. Išlo by sa cca o 7:00 h.

Púť v Levoči – je na budúci víkend.                          

Duchovná obnova- pre mladých od 14 r. v čase 4.-8.7.2022 v Obišovciach. Prihlásiť sa do 30.6. Viac na https://acmko.sk/obnova-srdca-duchovny-restart-pre-mladych/

Púť v Stropkove- bude 9-10.7.2022, začína v sobotu o 17 hod. a vyvrcholí v nedeľu sv. omšou o 10:30, ktorú celebruje Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup.

Púť na horu Butkov- 23.7., hlásiť sa u p. Kmecovej z Okrúhleho.

Pohreb + Heleny Vojčekovej- v Šandali dnes o 15:00 hod..

Chorých – spovedám ako zvyčajne.

Zbierka  na dobročinné diela sv. Otca – je dnes. Srdečne Pán Boh zaplať!

Ohlášky: Daniel Maťaš, syn rodičov Juraja a Márie r. Hockovej, nar. vo Svidníku, býv. v Šandali a Martina Timanová, dcéra rodičov Jaroslava a Márie r. Palidrabovej, nar. vo Svidníku, býv. vo Svidníku. 1x

„Drahí kňazi, majte trpezlivosť s veriacimi, buďte vždy ochotní ich povzbudiť, buďte neúnavnými vysluhovateľmi Božieho odpustenia a jeho milosrdenstva. Nikdy nie rigoristickými sudcami, ale vždy láskavými otcami.“

  pápež František

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár