•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Farské oznamy na 34. cezročnú nedeľu v roku 2022

 21.11.2022

Farské oznamy na 34. cezročnú nedeľu v  roku 2022

vo farnosti Ružencovej Panny Márie Radoma

č.t.: 0945/462529, email: radoma@abuke.sk, účet: SK46 0900 0000 0050 3069 6013

Pondelok

21.XI.

Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie; B

16:00

Radoma

ZBP Jozefa Fiľarského

Utorok

22.XI.

Sv. Cecília, panna a mučenica; Č

17:00

Okrúhle

+ Anna a Ondrej Liptakovi

Streda

23.XI.

Féria; sv. Kliment I., pápež a mučeník; sv. Kolumbán, opát; Z, Č, B

17:00

Šandal

          

Štvrtok

24.XI.

Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spoločníci, mučeníci; Č

 7:00

Okrúhle

+ Juraj a Verona Feňakovi

Piatok

25.XI.

Féria; sv. Katarína Alexandrijska, panna a mučenica; Z, Č

17:00

Radoma

ZBP Emílie

Sobota

26.XI.

Féria; Panny Márie v sobotu; Z, B

  8:00

Radoma

+ Ján Juhas-výr.

Nedeľa

27.XI.

1. adventná nedeľa ; F

  9:15

10:30

Okrúhle

Radoma

ZBP Jany s rod.

Za farnosť

Ondrejovské celodiecézne rekolekcie- v sobotu Košiciach o 10:00

Birmovanci- stretnutie na budúcu sobotu na fare o 8:45 hod..

Požehnanie adventných vencov- pri sv. omšiach na budúcu nedeľu.

Zbierka na Charitu- bude na budúcu nedeľu.

Červená streda- je deň, keď sa v Cirkvi spomína na prenasledovaných kresťanov. Mnohé chrámy sú zahalené do červenej farby.

Milodary:  Dobročinná zbierka sv. Alžbety : Ra-49,50; Okr-70,00; Ša-25,50€.  Pán Boh  zaplať!

„Dobrovoľníctvo je cestou vychádzania v ústrety druhým, cestou vystretej ruky, cestou starostlivosti o druhých.“

  pápež František


1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár