•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu v roku 2022

 16.05.2022

Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu v  roku 2022

vo farnosti Ružencovej Panny Márie Radoma

č.t.: 0945/462529, email: radoma@abuke.sk, účet: SK46 0900 0000 0050 3069 6013

Pondelok

16.V.

Sv. Ján Nepomúcky, kňaz a mučeník; Č

17:30

Radoma

+ Juraj Dudek

Utorok

17.V.

Féria; B

17:30

Okrúhle

+ z rod. Štelmakovej

Streda

18.V.

Féria; sv. Ján I., pápež a mučeník; B, Č

17:30

Šandal

          

Štvrtok

19.V.

Féria; B

  7:00

  9:00

Okrúhle

Stropkov

+ Helena Kmecová

Kňazské rekolekcie

Piatok

20.V.

Féria; sv. Bernardín Sienský, kňaz; B, B

17:30

Radoma

ZBP Juraja Matkobiša s rod.

Sobota

21.V.

Féria; sv. Krištof Magallanes, kňaz a spol., mučeníci; B, Č

  8:00

Radoma

+ Mária Malačinová

Nedeľa

22.V.

6. nedeľa vo veľkonočnom období;  B

  

  9:15

10:30

Okrúhle Radoma

ZBP Marty Fečkaninovej s rod. 60 r.

Za farnosť

Májová pobožnosť- príležitosť učiť sa od Panny Márie. Pozývam aj v dni, ak nie je sv. omša, tvoríme spoločenstvo.

Púť na Turzovku- bude 4.6.2022. Záujemci hláste sa u p. Kmecovej. t.č.:0911/030233

Prvoprijímajúce deti- dnešnú slávnosť si predĺžime na 8 dní. V bielom prídete na sv. omše v týždni, okrem štvrtka a soboty.

Ohlášky: Daniel Majerníček, syn rodičov Jozefa a Janky r. Ševčíkovej, nar. v St. Ľubovni a býv. v Plavnici a Lucia Rokytová, dcéra rodičov Jána a Marcely r. Ševcovej, nar. vo Svidníku a býv. v Radome. 3x

Milodary:  Zbierka na Seminár- Ra-68,-; Okr-65€. Srdečne Pán Boh zaplať!

Okrúhle- zvonček za mesiac apríl-465,-; zbierka z 1.nedeľe-50,-€.

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár