•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Farské oznamy na 34. veľkonočnú nedeľu v roku

 23.11.2020

Farské oznamy na 34. cezročnú nedeľu v  roku 2020

vo farnosti Ružencovej Panny Márie Radoma

Pondelok

23.XI.

Féria; sv. Klement I., pápež a mučeník; sv. Kolumbán, opát; Z, Č, B

17:00

Radoma

ZBP Heleny Balažovej

Utorok

24.XI.

Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spol., mučeníci; Č

17:00

Okrúhle

+ Juraj Pasternak

Streda

25.XI.

Féria; sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica; Z, Č

17:00

Šandal

Štvrtok

26.XI.

Féria; Z

  7:00

Radoma

+ Jozef, Helena a Mária Petrovski

Piatok

27.XI.

Féria; Z

17:00

Radoma

Ku cti Ducha Svätého

Sobota

28.XI.

Féria; Panny Márie v sobotu; Z, B

  7:30

Okrúhle

+ František a Helena Foltinovi

Nedeľa

29.XI.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA ; F

  8:00

  9:15

10:30

Šandal

Okrúhle

Radoma

ZBP r. Kmecovej a Micenkovej

Za farnosť

Modlitbu zasvätenia – ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu vykonáme dnes z príležitosti sviatku Krista Kráľa. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Adventné vence- sa budú požehnávať na budúcu nedeľu, kedy začína  liturgický rok „B“.

Celodiecézne rekolekcie- sa konajú v sobotu v Košiciach v Dóme sv. Alžbety o 10:00 hod..

Na budúcu nedeľu je Zbierka na charitu. Vopred vám Pán Boh zaplať!

Milodary-


„Ďakujem vám, kontemplatívne sestry a bratia, pretože ste oporou pre slabých, majákmi, ktoré signalizujú prístav, ste pochodňami, ktoré osvetľujú noc a hliadkami, ktoré ohlasujú nový deň.“

pápež František

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár