•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Farské oznamy na 25. cezročnú nedeľu v roku 2022

 16.09.2022

Farské oznamy na 25. cezročnú nedeľu v  roku 2022

vo farnosti Ružencovej Panny Márie Radoma

č.t.: 0945/462529, email: radoma@abuke.sk, účet: SK46 0900 0000 0050 3069 6013

Pondelok

19.IX.

Féria; sv. Január, biskup a mučeník; Z, Č

17:30

Radoma

+ Ľudmila, Ján a Mária Kačmarovi

Utorok

20.IX.

Sv. Andrej Kim Taegon, kňaz, Pavol Chong Hasang a spol., mučeníci; Č

17:30

Okrúhle

+ Helena Drabová

Streda

21.IX.

Sv. Matúš, apoštol a evanjelista; Č; Kántry

17:30

Šandal

          

Štvrtok

22.IX.

Féria; Z

  8:00

Okrúhle

+ Mária a Ján Juhasovi

Piatok

23.IX.

Sv. Pius z Pietrelciny, kňaz, B; Kántry

17:30

Radoma

Za farnosť

Sobota

24.IX.

Féria;  Panny Márie v sobotu; Z, B; Kántry

  8:00

Radoma

+ Juraj Biľ

Nedeľa

25.IX.

26. nedeľa v cezročnom období; Z

  8:00

  9:15

10:30

Šandal

Okrúhle

Radoma

ZBP Alžbety Adamcovej

ZBP r. +Mariána Juhasa

Jesenné kántrové dni- sú streda, piatok a sobota. Záväzný je jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu.

Stretnutie birmovancov- bude v sobotu na fare po sv.omši.

Sv. omše za účasti detí- sú tento týždeň. Okr-utorok, Ša-streda, Ra-piatok. Zároveň pri nich poďakujeme za úrodu.

Ohlášky: 1.  Štefan Ryzner, syn rodičov Ľudovíta a Heleny r. Leščišinovej, nar. vo Svidníku, býv. v Šandali a Mariana Kupčihová, dcéra rodičov Jozefa a Márie r. Dadejovej , nar. v Prešove, býv. v Kračúnovciach 3x

Milodary:

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár