•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Farské oznamy na 8. veľkonočnú nedeľu v roku 2023

 29.05.2023

Farské oznamy na 8. cezročnú nedeľu v  roku 2023

vo farnosti Ružencovej Panny Márie Radoma

č.t.: 0945/462529, email: radoma@abuke.sk, účet: SK46 0900 0000 0050 3069 6013

Pondelok

29.V.

Prebl. PM, Matky Cirkvi; Turíčny pondelok; B, Č

16:30

17:30

spoveď

Radoma

ZBP r. Toporovej

Utorok

30.V.

Féria; Z

18:00

Okrúhle

spoveď

+ Helena a Andrej Drabovi

Streda

31.V.

Féria; Z

16:30

17:30

spoveď

Šandal

          

Štvrtok

1.VI.

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza; B

 7:00

Radoma

+ Renáta Zelonkayová

Piatok

2.VI.

Féria; sv. Marcelín a Peter, mučeníci; Prvý piatok; Z, Č, B

16:15

17:00

18:00

Šandal

Radoma

Okrúhle

Sv. prijímanie

Za čl. RB z Radomy

Za čl. RB z Okrúhleho

Sobota

3.VI.

Sv. Karol Lwanga a spol., mučeníci; Prvá sobota; Č, B

 8:00

Okrúhle

+ Ján a Mária Kašperanovi

Nedeľa

4.VI.

9. nedeľa v cezročnom období; prvá nedeľa;  Z

  8:00

  9:15

10:30

Šandal

Okrúhle

Radoma

ZBP Jána 40 r.

Za farnosť

Prvoprijímajúce deti- celý týždeň

Chorých- spovedám ako zvyčajne.

Pohreb- o. arcibiskupa Alojza Tkáča v utorok o10:30. Prenos TV Lux. Zvonenie dnes o 15:00  a v utorok o 10:30.

Voľby FER- v tomto roku končí obdobie členom. Na budúcu nedeľu budú voľby Ra a Okr. Prineste vyplnený lístok (dospelý kresťan), napíšte 5 mien.

Povaha FER- je poradný a pomocný orgán farára; pomáha mu v ekon. otázkach a správe majetku, nekonajú bez farára, v záujme farnosti.

Zloženie- muž alebo žena, 21.r., trvalý pobyt, čestný a svedomitý kresťan katolík, zbehlí vo finančných a hospodárskych veciach

Úloha- pomáha dozerať na ochranu farského majetku, stará sa o zdroje príjmov, spočítáva a eviduje zbierky, dohodne výšku cestovného s farárom, odsúhlasuje prostriedky na reprezen. účely, jej súhlas k väčším fin. aktivitám, prítomný pri odovzdávaní a preberaní farnosti

Obdobie cez rok- pokračuje druhou časťou

Milodary:  Zbierka na katolícke masmédia  Ra-77,-; Okr-54,-. Srdečne vám Pán Boh zaplať!

Ra- Z pohrebu Juraja Matkobiša- 200,-; bohuznáma-20,-€


1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár