•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Farské oznamy na 17. veľkonočnú nedeľu v roku

 06.07.2020

Farské oznamy na 17. cezročnú nedeľu v  roku 2020

vo farnosti Ružencovej Panny Márie Radoma

Pondelok

27.VII.

Sv. Gorazd a spoločníci; B

 8:00

Okrúhle

+ Jozef Kaščák

Utorok

28.VII.

Féria; Z

Streda

29.VII.

Sv. Marta; B

Štvrtok

30.VII.

Féria; Sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi; Bl. Zdenka Schelingová, panna a mučenica; Z, B, Č

Piatok

31.VII.

Sv. Ignác z Loyoly, kňaz; B

Sobota

1.VIII.

Sv. Alfonz Mária de Liquori, biskup a učiteľ Cirkvi; Č; Prvá sobota

  8:00

Radoma

+ Mária, Michal a Ľubomír Demjanovič

Nedeľa

2.VIII.

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ; Z; PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

  9:00

10:30

Okrúhle

Radoma

ZBP Jozefa Kontúra 70 r.

Za farnosť

Dovolenka- od pondelka do piatka som opäť na dovolenke. V mojej neprítomnosti ma zastupuje farský úrad Svidník.

Porciunkula- 2. Augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená  s Modlitbou Pána (Otče náš), Vyznanie viery (Verím v Boha), okrem toho splniť tri podmienky: spoveď, prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.

„Keď sa láska k rodičom a deťom oduševňuje a očisťuje láskou k Pánovi, naplno sa stáva plodnou a prináša svoje dobré ovocie v samotnej rodine i oveľa širšie.

pápež František

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár